Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pcmann

Pages: [1] 2 3
1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Citlivost bodu.
« on: September 16, 2021, 10:28:10 »
to: Joska 000
Doma mi to dělá také pokud změním zoom mapy, když ne chová se to normálně.

2
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Citlivost bodu.
« on: September 10, 2021, 17:17:30 »
Ahoj,
Jsem PM a keše v Locusu zobrazuju přes Y&MDův doplněk GeoGet4Locus, kde mám uloženou celou databázi geogetu. Pokud někam jedu na kešky tak si vždy příslušnou oblast přímo v geogetu aktualizuji a pak celou databázi stáhnu do Locusu. Navíc tohle chování pozoruji až u nového Locusu a verze starší to nedělalo.

3
Locus Map / Re: [APP] - version 4.3.+ ( 28. 7. 2021 )
« on: August 10, 2021, 22:42:06 »
@Menion
Thanks for the advice on this setup option, I didn't know. The Navigation Bar is already displayed according to my ideas.

4
Locus Map / Re: [APP] - version 4.3.+ ( 28. 7. 2021 )
« on: August 10, 2021, 21:03:07 »
Hi,
In the basic Settings - Navigation-Appearance-Navigation panel-I have set it to Small. The problem is that every time you start Navigate to, large navigation icons are displayed that don't suit me, and every time I have to set the Navigation-Appearance-Navigation panel to Small. Could Locus remember the basic settings? Thank you

5
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Citlivost bodu.
« on: August 10, 2021, 20:03:44 »
Ano, dělá to i u ostatních bodů v mapě po ručním roztažení nebo stažení mapy a rovněž to dělá, že musím několikrát ťuknout jak jsem už psal třeba na ikony nástrojů nebo služeb v postranních lištách. Děje se to vždy pokud ručně hýbnu mapou t.j. roztáhnu nebo stáhnu mapu.

6
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Citlivost bodu.
« on: August 05, 2021, 09:02:34 »
I v nove verzi 4.3.2. dochází,  že po ťuknutí na ikonu keše se nic neděje. Musím třeba až 10x ťuknout na ikonu než se rozklikne. Vypozoroval jsem že se to stává pokud pohnu z mapou, to je roztáhnu ji nebo naopak stáhnu mapu. Mám samsung S10+, android 11.

7
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Citlivost bodu.
« on: July 06, 2021, 16:45:31 »
U mne se děje to samé.

8
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion (pre-release)
« on: March 31, 2021, 11:11:19 »
Thanks, it works.

9
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion (pre-release)
« on: March 30, 2021, 11:14:22 »
When I open the cache, the basic information about the cache is displayed, but how to close this information about the cache. Only when I put down the menu - three dots - hide, but then the cache disappears from the display. The problem then is to reset this cache again. It would not be possible to add to this tab with the information "Close, or put at the bottom of the" menu three dots - Close ".
Thank you.

10
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion (pre-release)
« on: March 30, 2021, 10:51:34 »
Hello,

@Pcmann
[CZ] Thanks, this could work. Just displaying waypoints, not editing or adding them, should not be a problem. So in the next version.

Displaying waypoints, even with this cache where it did not work, is OK. https://coord.info/GC4V0DW (it has 8 waypoints),

"Geocaching apps"> I don't understand.
I put it wrong, I meant to display the cache when playing geocaching as in Locus 3.51.1.

Thanks for the good work.

11
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion (pre-release)
« on: March 27, 2021, 17:34:20 »
to ballani55:  I have the same thing.

12
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion (pre-release)
« on: March 27, 2021, 17:31:39 »
Zdravím,
Geocaching apps v Locusu ve verzi 3.51.1 byla skoro dokonalá. Nešlo by zapracovat Geocaching apps i do  verze 4.0.0. Zobrazování Geocaching apps v nové verzi je moc těžkopádné a málo intuivní.
Hello,
Geocaching apps in Locus version 3.51.1 was almost perfect. It would not be possible to incorporate Geocaching apps into version 4.0.0. Displaying Geocaching apps in the new version is very cumbersome and not very intuitive.

13
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion (pre-release)
« on: March 27, 2021, 15:00:48 »
Hello,
I apologize for the English translation via the translator, but I don't speak English.
Thank you for a good job, I have already switched to Gold and there was no problem.
I use Locus mainly for geocaching and track logs where I moved.
I found a problem with geocaching when I open a cache that has waypoints, eg https://coord.info/GC4V0DW (it has 8 waypoints).
The basic panel with information about the cache will open, but when I want to look at the waypoints, they will not open, but the message "Cannot do with an unsaved point" will appear.
I only look at waypoints when I open the cache in the browser.
From that basic screen I open Logs, TB objects but not waypoints.
The last thing. It would not be possible to bookmark a discussion about Locus in the Czech or Slovak language. Thank you
Zdravím,
Omlouvám se za anglický překlad přes translator ale anglicky neumím.
Děkuji za dobrou práci, už jsem přešel na Zlato a problém nebyl žádný.
Locus požívám především na geocaching a záznamy trasy, kde jsem se pohyboval.
U geocachingu jsem zjistil problém, když otevřu cache, která má waypointy např. https://coord.info/GC4V0DW (ta má 8 waypointu).
Otevře se sice základní panel s informacemi o cache, ale když se chci podívat na waypointy, ty se neotevřou, ale objeví se hláška "Nelze provést s neuloženým bodem".
Na waypointy se podívám jen když otevřu cache v prohlížeči.
Z té základní obrazovky otevřu Logy, TB předměty ale waypointy ne.
Poslední věc. Nešlo by udělat záložku pro diskuzi o Locusu v českém či slovenském jazyce. Děkuji

14
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion (pre-release)
« on: March 21, 2021, 19:23:55 »
Ahoj. Je už možné koupit předplatné z Locusu na verzi 4 ? Když kliknu na zakoupit předplatné Gold, jakékoliv, vypíše to chybu, že položku nejde najít.

15
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Navigace
« on: May 14, 2020, 17:28:58 »
Ahojky,
Nejdříve Díky  za tuhle parádní aplikaci, kterou používám již několik let a přesto stále pronikám do nových zákoutí této apky.
Nevím jak dlouho se to změnilo, ale když jsem si vybral v mapě bod a dal navigovat, měl jsem možnost si vybrat z několika možností jak chci navigovat. Mám na mysli, že jsem si mohl vybrat mapy Google,  Waze nebo jinou apku kterou jsem měl k navigaci nebo přímo Locus..
Nyní když dám z mapy Locusu navigovat tak mi to nabízí jen co mám v Locusu nastaveno a to buď BRouter nebo GraphHopper. Nešlo by opět vrátit pod tlačítko Navigovat do: výběr jak chci být navigován. Díky
Druhá otázka, Jsem li v terénu a stojím mimo silnice nebo i silničce třetí třídy, v Locusu mám jako navigaci nastavený BRouter a dám se navigovat, tak BRouter napíše cituji: Nemohl jsem najít cílový bod, prosím předefinujte. Dost to štve, když musím shodit Locus a dát se navigovat jinou apkou, která s tím nemá problém. Díky za odpověď.

Pages: [1] 2 3