Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1] 2 3 ... 23
1
 Díky moc, budu s tím experimentovat a dám vědět jak to dopadlo. Nikdy mě nenapadlo, že SRTM data mají takové artefakty. No ale zní to logicky. Chudák Menion když má pak vymýšlet filtry na měření nastoupaných metrů.

2
Pamatuješ si to správně. Ten profil co jsem přiložil používám na plánování soukromých cest pro fitness kolo a taky pro ten handbajk, který je na silničních kolech. Je takřka ideální. Většina profilů pro silniční kola totiž až moc preferují silnice prvních tříd. Tenhle je vyvážený opravdu skvěle, najezdil jsem s ním desítky tisíc kiláků k naprosté spokojenosti a nedám na něj dopustit.
Na cyklopoutě ale trasy porovnávám i s tím fastbajkovým, hlavně v zahraničí dává občas lepší výsledky. Na tuhle akci vždy vytvořím několik GPX pomocí různých profilů a pak je porovnávám a dolaďuji ručně pomocí http://www.mygpsfiles.com/app/. Přece jenom je to akce pro více než 100 lidí (letos 180) a jedná se o děti, sportovce, ekolisty i bajkery, jede se i v dešti, trasa nesmí být moc dlouhá, ale přitom musí být zajímavá. I tak se občas při plánování utnu, ale to ani jinak nejde, prostě moc požadavků.

Tu část kódu co je v citaci rámečku mohu vložit nad část # bstart /global?

3
Díky moc, já na plánování v naprosté většině případů používám vlastní profil - přikládám. Je to už sice starší kousek, ale plánuje velmi vyváženě pro dálkové cykloturistické trasy. Pokud to neznamená velkou zajížďku tak se vyhýbá nezpevněným cestám i kopcům. Preferuje cyklostezky, ale už trochu méně cyklotrasy. Myslíš, že by šel ten parametr na omezení stoupání vložit do něj? Zkusil jsem ten Tebou přiložený profil na rovinnáté trase Veselí n. M. - Kroměříž a chová se divně. Všimni si jak na snímku ...16 zbytečně ignoruje cyklostezku podél vody a na snímku ...49 zase vede trasu po rozbité cestě lesem i když podél železnice vede naprosto po rovině pohodlná cyklostezka.

4
Ahoj Poutníku, opět bych měl jeden dotaz ohledně profilu do Brouteru. Občas jezdíme na výlety s kamarádem, který po obrně jezdí na handbajku. Kopce pro něj nejsou až takový problém, ale prudká stoupání ano. Tak se chci zeptat, zda je možné v profilu ovlivňovat výběr cesty i nějakým parametrem, který bere v úvahu sklon cesty.
Potřeboval bych si vytvořit profil, který co nejvíce omezí cesty se sklonem nad 7 %, vyloučí nezpevněné cesty (záda hanbajkera jsou jen 6 cm nad vozovkou) a pokud možno se vyhne i největším kopcům.

5
Versions / Re: [APP] - version 3.40.+ ( 2. 10. 2019 )
« on: October 06, 2019, 18:22:19 »
After a long time again there was a problem with the endless Autopreset navigation. But maybe this is related to the incorrect termination of Lucus. I found out that Autopreset will end without any problems in short simulations. But the problem is when navigating in tens of minutes. If there are many changes to the route along the way, the route must be recalculated many times and an auxiliary NOGO will be inserted to prevent the turn, so the autopreset will not end. This status then lasts until Locus is manually removed from the last applications that were running. Only after this removal will the Autopreset exit function be restored. Try it out, I don't have much to test right now, because it's dark and cold, so I ride a little bike.

CZ: Po delší době se vyskytl opět problém s neukončním Autopreset navigace. Možná to ale souvisí s nesprávným ukončením Lucusu. Zjistil jsem, že Autopreset se bez problémů ukončí při krátkých simulacích. Problém je ale při navigaci v desítek minut. Pokud po cestě dojde k mnoha změnám trasy, musí se trasa mnohokrát přepočítat a dojde i ke vložení pomocného NOGO kvůli zákazu otočení, tak se autopreset neukončí. Tento stav pak trvá, dokud se Locus ručně neodstraní z naposledy spuštěných aplikací. Až po tomto odstranění dojde ke znovuobnovení funkce ukončení Autopreset. Zkuste vyzkoušet, nemám už nyní moc možností na testování protože je brzy tma a zima, a tak na kole jezdím málo.

6
Versions / Re: [APP] - version 3.40.+ ( 2. 10. 2019 )
« on: October 02, 2019, 21:09:09 »
Are you sure you restored a fresh backup from the Beta version? If so, I'll try to invest it precisely.
Yes, but maybe there was an error.  Normally, after the data recovery, a version change screen will appear.  This time, the screen did not appear after an automatic restart.  But everything has been restored except for those navigation presets.  So I set them up manually.  The next time Locus was started, the instruction screen was shown.  It is therefore possible that the first restart was not performed correctly.

7
Versions / Re: [APP] - version 3.40.+ ( 2. 10. 2019 )
« on: October 02, 2019, 14:50:25 »
Trifle. Autopreset Navigation setting has not been set after restoring PRO version from Beta. Obviously, it is not backed up.

8
Pokud mohu, tak za sebe bych navrhl následující řešení:
Přidat do Přepočítávaní trasy (je možné nastavit i v presetech) položku: Zákaz otočení po: XX metrech. Kontrolovalo by se asi jenom zda nastavená hodnota není menší než Vzdálenost pro přepočet. Položka Zákaz otočení by pak řídila, kdy se vloží dočasný NoGo bod. Nemuselo by to být ani moc složité na programování.
Zkuste o to pouvažovat.

@poutnikl Je to přesně jak píšeš. 100 m znamená zákaz novou trasu bez otočení po 300 metrech.

9
Myslíš odchylka od trasy nebo ujetá vzdálenost po sjetí z trasy ? Protože to může být paralelní ulice/cesta pár set metrů bokem.

Tohle je samozřejmě otázka, ale využil bych asi stejný algoritmus, který se už používá k upozornění na sjetí a přepočtu. Logicky by nastavitelná hodnota k zákazu otočení musela být vyšší nebo stejná jako ta k přepočtu trasy.

10
Zatím pokud vím Locus nabízí dvě hodnoty. Jednou je upozornění na sjetí z trasy a druhá je vzdálenost kdy dojde k přepočtu trasy. Upozornění rozsvítí obrazovku a zvukově upozorní, že jsi špatně odbočil. Ale až po dosažení té druhé hodnoty vzdálenosti dojde k přepočtu trasy. Já mám třeba pro kolo hodnoty na 40/300. Pro turistiku pak 30/60.
Zatím ale tak nějak spíše experimentuji. Dlouho jsem navigaci nepoužíval protože na starých telefonech hodně vybíjela baterii a taky se často sekala. Takže jsem jezdil jen podle linky naimportované trasy. Nyní zjišťuji, že navigace v Locusu udělala za ty roky obrovský pokrok kupředu a tak s ní experimentuji.

11
Díky. Není to sice ideální, ale lepší než nic. Mnohem lepší by byla nastavitelná vzdálenost zákazu otočení v možnostech navigace. Takovým nějakým testováním jsem třeba u cyklistiky vzhledem k přesnosti GPS ve městě přišel na ideální vzdálenost k přepočtu 300 m. Pokud mě navigace bude dvakrát vracet, tak až po 900 metrech dostanu nový přepočet. To se mi zdá dost. Samozřejmě bych mohl zkrátit vzdálenost kdy se trasa přepočte, ale člověk ve městě někdy musí jen něco objet, k tomu nízká přesnost GPS mezi budovami a trasa se pak zbytečně přepočítává. No ale Menion má určitě mnohem podstatnější věci, tak to už dál řešit nebudu. Díky za odpověď a pěkný den.

12
Zdravím Poutníku, měl bych dotaz ohledně profilů Brouteru v kombinaci s Locusem. Několik let jsem navigaci v Locusu nepoužíval, ale s novou funkcí autoprofilů při navigaci jsem ji dost testoval a chybí mi docela výrazně jedna funkce, kterou mívalo IGO8. Byla to možnost nastavit vzdálenost, kdy navigace rozhodne, že se opravdu nechci obrátit, ale pokračovat směrem, kterým jedu a podle toho trasu přepočítat. Je to docela zásadní věc v případě objížděk, nesjízdného terénu atp. Takže mám dotaz, umožňují profily něco takového nastavit?

13
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 26, 2019, 07:38:15 »
3.40.0 RC1

Issue with autopreset termination in BETA RC1 resolved. Again, everything works. Thank you.

Today I found that not displaying the Musicolet icon only works when Lucus Beta is in the list of recently used apps. Samsung - left button. When I delete Lucus Beta from here, the Musicolet icon appears after the launch. But it's not a big deal.

CZ: Problém s neukončením Autopreset v BETA RC1 vyřešen. Opět vše funguje. Děkuji.
Dnes jsem zjistil, že nezobrazení ikony Musicolet se projevuje jen pokud je Lucus Beta v seznamu naposledy použitých aplikací. Samsung - levé tlačítko. Když odtud Lucus Beta vymažu tak se ikona Musicolet po startu objeví. Není to ale velký problém.

14
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 25, 2019, 07:43:51 »
Minor problem with last BETA. In the right panel I have defined a button to open the Musicolet music player. There is no problem in the PRO version - scr1. In the BETA version, the button does not load - scr2 after Locus starts. However, when I manually apply a preset that activates this panel, the button appears - scr3. However, it will not load again when I quit the application, and I must run the panel preset again.

CZ: Drobný problém s poslední BETA. V pravém panelu mám definováno tlačítko na otevření hudebního přehrávače Musicolet. Ve verzi PRO s ním není problém - scr1. Ve verzi BETA se po startu Locusu tlačítko nenačte - scr2. Když ale ručně aplikuji preset, který aktivuje tento panel, tlačítko se objeví - scr3. Po ukončení aplikace se ale opět nenačte, a musím znovu spustit preset s panelem.

15
Versions / Re: [APP] - version 3.39.+ ( 25. 7. 2019 )
« on: September 24, 2019, 10:02:45 »
I wasn't sure, so I added "Line of View" to Autopreset Navigation. Sending scr.
scr1 - preset Attendance to work
scr2 - Navigation and Autopreset Walking Navigation
scr3 - exit navigation - The line of sight remains on the screen
scr4 - manual preset Entering work - The line of sight has disappeared

In the first BETA where the Autopreset function was introduced everything worked. Therefore, this problem must be caused by some change from the second BETA.

CZ: Nebyl jsem si jistý, proto jsem do Autopreset navigace přidal "Čáru směru pohledu". Posílám scr.
scr1 - preset Docházka do práce
scr2 - navigace a Autopreset Navigace chůze
scr3 - ukončení navigace - Čára směru pohledu zůstala na obrazovce
scr4 - ruční zadání preset Docházka do práce - Čára směru pohledu zmizela

V první BETA kde byla funkce Autopreset zavedena vše fungovalo. Proto musí tyto potíže způsobovat až nějaká změna od druhé BETA.

Pages: [1] 2 3 ... 23