Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1] 2 3 ... 26
1
Versions / Re: [APP] - version 3.49.+ ( 15. 10. 2020 )
« on: November 24, 2020, 12:19:49 »
I have the same, but only if the route leads across national borders. In this case, the background map is not displayed, only the route.

2
Versions / Re: [APP] - version 3.49.+ ( 15. 10. 2020 )
« on: November 16, 2020, 15:06:29 »
@ Menion, 0709 Thank you, that will probably be the problem. I have set 2000 m.

3
Versions / Re: [APP] - version 3.49.+ ( 15. 10. 2020 )
« on: November 08, 2020, 17:42:49 »
Greetings to all and I apologize for the Czech language. But the description is too complicated for my knowledge of English.

Dnes jsem narazil u Locusu na dvě věci. Jednu považuji za chybu, ta druhá by byla dobrým vylepšením Presetů. Bylo by asi dobré, kdyby minimálně ta první byla v LM4 opravena.
Když spustím navigaci bez přepočtu trasy, navigace vydává navigační příkazy i když sjedu z trasy. Je to dost blbé, když jsem třeba dost daleko od trasy a ona hlásí, abych odbočil po za 500 m doprava. Přitom já vím, že musím jet doleva abych se na trasu vrátil. Takže bych doporučil, aby se navigační příkazy vypnuly po překročení vzdálenosti na upozornění ze sjetí z trasy. Zapnuly by se pak až po návratu na trasu. Nemělo by to snad ani být moc složité. Hlavně pro začátečníky je totiž současný stav dost matoucí.
Když mám vytvořených více Presetů, ztrácí se přehled, které funkce jsou ve kterém použity. Takže třeba vytvořím Preset pro turistiku bez otáčení mapy, ale s čárou ve směru pohledu. Po čase si chci vytvořit Preset na kolo, ale už nevím, že jsem v některém předchozím nastavil neotáčení mapy. Vznikají z toho takové zmatené situace. Pokud by to tedy bylo možné, barevně bych v “Obsahu” zvýraznil funkce, které už jsou v nějakém Presetu použity. Při nastavování by hned bylo jasné na co si dát pozor. Tohle je asi složitější, ale rozhodně by to moc pomohlo s přehledností nastavení.

4
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: July 23, 2020, 14:12:56 »
Would it not be possible to divide Locus databases into several parts according to data folders? Personally, I store data in folders according to dates. I look at old data only occasionally, and loading the entire data file (800 Mb) unnecessarily burdens Locus. It would also solve the synchronization, because the data files would be much smaller.

CZ: Nebylo by možné databáze Locusu rozdělit do více částí podle složek s daty? Osobně si ukládám data do složek podle letopočtů. Do starých dat se dívam jen ojediněle, a načítání celého datového souboru (800 Mb) zbytečně zatěžuje Locus. Vyřešilo by to i synchronizaci, protože by datové soubory byly mnohem menší.

5
Versions / Re: [APP] - version 3.46.+ ( 26. 5. 2020 )
« on: July 02, 2020, 14:05:59 »
In Beta 3.46.2.4. I can't restore settings from a backup created in the PRO version.

6
Versions / Re: [APP] - version 3.46.+ ( 26. 5. 2020 )
« on: June 30, 2020, 13:38:31 »
The installation took place yesterday and is valid until tomorrow. Version 3.46.2.3.

7
Versions / Re: [APP] - version 3.46.+ ( 26. 5. 2020 )
« on: June 29, 2020, 20:18:23 »
The new Beta displays a banner ad

8
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: June 28, 2020, 12:35:08 »
Would it be possible to add a version of the Climb Pro function to version 4? https://m.youtube.com/watch?v=2mimn3lBN1I

9
Would it still be possible to adjust the display of special cycle paths? I enclose a comparison of views in the topic of PAWS and OS Map. With OS Map, the bike path is not visible at all until the scale changes. At the same time, this is one of the most important data for cycling.

10
Versions / Re: [APP] - version 3.45.+ ( 14. 4. 2020 )
« on: May 14, 2020, 11:26:27 »
After reinstalling on BETA LM4 MapGooglePlay_3.45.1.6 LM4_933_beta.apk long press of the buttons works.

11
Versions / Re: [APP] - version 3.45.+ ( 14. 4. 2020 )
« on: May 14, 2020, 08:17:13 »
3.45.1.6 long push button > menu > ok

long press of the button
- menu button (after unpacking with a hamburger) - OK
- toolbar button - not working

12
Versions / Re: [APP] - version 3.45.+ ( 14. 4. 2020 )
« on: May 14, 2020, 06:10:45 »
In the new Beta version, the context menu does not work after a long press of the button.  For example, the ability to turn off GPS.

13
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: April 29, 2020, 12:46:41 »
LoPoints. What does it mean to connect a database to a map? I tried to rename the .db file according to the OSM map, but Locus still can't find the database. Viz.csr.

14
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: April 27, 2020, 08:16:24 »
Addition of mileage display and number of hours in the folder display in LM4. If this did not affect the display speed, it would be a suitable replacement for the ODO of the cycling computer.

15
Locus Map (4+) / Re: Locus Map 4, discussion
« on: April 23, 2020, 22:23:50 »
In route selection mode, the icons remain white on a light background and are not very visible.  See scr.

Pages: [1] 2 3 ... 26