Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 31
31
Díky za vysvětlení. Osobně, protože používám hlavně mapy a témata z paws.cz mě to zatím moc neomezuje. Ty je možné instalovat kliknutím na L na webu. Nešlo by tuhle funkci nějak využít i v souborovém manažeru? Případně využít funkci přenosu složek. Určit složky ve veřejném prostoru se stejnou strukturou jakou má Locus. Uživatel si do ní nakopíruje mapy atd. Locus do ní při startu nahlédne a nabídne přesun do složky v soukromém prostoru. To by mohlo jít ne?

32
Já to zatím moc nechápu. Čtečka knih Moon+Reader Pro se taky aktualizovala na API30, pak požádala o možnost čtení z SD karty a dál funguje ve čtení z libovolné složky. Aktualizoval jsem Locus na tabletu, ale nadšený nejsem. Do soukromé složky na SD se nemohu nijak dostat. Nejde to z PC pomoci Total Commanderu ani v mobilu pomocí X-Plore. Do soukromé složky v interní paměti to přitom jde. Takže jediná možnost jak se dostat k mapam na SD je asi vyjmout kartu a použít čtečku. Je to opruz.

33
For Mappers, Map Lomap is really slow. I personally download maps with weekly news here: https://osm.paws.cz/

34
Other features / Re: Android 11+, changes
« on: November 30, 2021, 10:35:26 »
I missed my bet for injury and stay in the hospital too. However, I agree that when you install a new version, it should be possible to determine whether the maps to EXTSD. For example, I will have LOCUS with And11 in Samsung A8 tablet. I am sure that all maps would not fit in the internal memory. It is also important that private folders are also accessible after installation for file manager such as Total Commander. Otherwise, you will not be able to record foreign sources.

CZ: Betu jsem kvůli úrazu a pobytu v nemocnici taky nevyzkoušel. Souhlasím ale s tím, že při instalaci nové verze by mělo být možné určit, zda mapy uložit na extSD. Já například budu mít Locus s AND11 v tabletu Samsung A8. Jsem si jist, že všechny mapy by se do interní paměti nevešly. Důležité taky je, aby soukromé složky byly po instalaci přístupné i pro správce souborů jako třeba Total Commander. Jinak do nich nebude možné nahrát mapy z cizích zdrojů.

35
I don't think navigation by track is bad. I personally use her in winter hiking. I have a phone in my pocket and turn instructions to hear in headphones.
Navigation from the route scheduler is fine too. But I have a bicycle ride like such a wandering for attractions. When I take me something along the way, I turn me there and I'll be back on the route until I fucks it. Often, I also keep a group of cyclists and each of them has their needs or interests. If I had all attractions to include in the route, it would kill me a lot of time spent at the mobile. And that's tired of me. LOCUS routing profiles do not suit me and use their own. So I still use http://brouter.de/brouter-Web with a profile from the pilgrim. So it is better for me to ride by line. In addition, for navigation, it bothers the turn off. When I'm going through the city, I better have the screen onto the screen. Mostly I use Zoom in town and Zoom.
Lately, I often ride only according to a very simple line without a map at Garmin 130, which I use Due to the Garmin Varia radar.
This will not miss the distance to your destination. Although I would like it to work as before, but it's not very important. I'm just responding to a colleague Wlashack.
But thank you for your advice

CZ:
Nemyslím si, že je navigace podle stopy špatná. Osobně ji často používám při zimní turistice. Telefon mám v kapse a pokyny k odbočení slyším ve sluchátkách.
Navigace z plánovače tras je taky v pořádku. Já ale jízdu na kole mám spíš jako takové toulání po zajímavostech. Když mě něco po cestě zaujme, tak tam odbočím a na trasu se vrátím až se mi to hodí. Často taky vedu skupinu cyklistů a každý z nich má své potřeby či zájmy. Kdybych měl všechny zajímavosti zahrnout do trasy, zabralo by mi to mnoho času stráveného u mobilu. A to mě nebaví. Routovací profily na webu Locus mi nevyhovují a vlastní tam použít nejdou. Takže stále používám http://brouter.de/brouter-web s profilem od Poutníka. Je pro mě tedy lepší jezdit jen podle linky. U navigace mi navíc vadí to zhasínání. Když jedu městem, raději mám obrazovku stále rozsvícenou. Většinou používám ve městě i zámek zoomu.
V poslední době taky často jezdím jen podle velmi jednoduché linky bez mapy u Garmin 130, který používám kvůli radaru Garmin Varia.
To zobrazení vzdálenosti do cíle mi až tak moc nechybí. Byl bych sice rád, kdyby to fungovalo jako dříve, ale není to moc důležité. Reagoval jsem jen na dotaz kolegy Wlashacka.

36
@Menion
Navigaci na kole opravdu takřka nepoužívám. Mnohem více se mi osvědčilo jezdit jen podle předem připravené trasy zobrazené výraznou barvou. Navigace se mi neosvědčila, většinou se pokyn stejně zobrazil ve chvíli, kdy jsem se na mobil nedíval a mám pocit, že Locus měl i větší spotřebu. Nehledě na zastávky na kávu apod. Ty se navigaci vůbec nelíbily. Jezdění u cykloturistiky podle linky je takové svobodnější. Když se blížím do místa s křižovatkou, prostě jen mávnu nad světelným senzorem a mobil se rozsvítí. Druhým mávnutím zhasne. Mohu si ho tudíž nechat ve městě trvale svítit a přitom se courat jen tak přibližně okolo naplánované trasy. Asi to není zcela běžné, ale mě se to za ta dlouhá leta na kole osvědčilo, je to takové podobné jezdění jako dříve podle papírové mapy. Naopak hodně používám upozornění na body. Předem si do složky vykopíruji body se zajímavostmi na trase a na ty se nechám předem upozornit, to je skvělá funkce.
No ale když se vrátím k tématu. Myslím, že se tento problém dá nyní dostatečně vykompenzovat zobrazením značek s kilometry na trase. Jen mi trochu chybí ta možnost zobrazit si, kolik toho ještě mám do kopců, ale bez toho se dá žít.

37
Nevím jak u kterých verzí Samsungu, ale mám vyzkoušeno u android 8 a 11, že stačí dát Locus do výjimek optimalizace.

38
Taky mi to hodně chybí. Zatím jsem s Menionovou pomocí přišel jen na tento postup. V detailu trasy kliknout dole na ikonu Bod. Panel se změní a jsou tam vidět vzdálenosti od/do  cíle. Je to ale zdlouhavé a při jízdě na kole i docela nebezpečné. Starý infopanel byl lepší, byl jednotlivý a mimo vzdálenosti ukazoval myslím i množství nastoupaných metrů od/do cíle.

39
Locus Map / Re: [APP] - version 4.4.+ ( 23. 9. 2021+ )
« on: October 13, 2021, 08:52:19 »
Hi Menion, I don't want to talk to unfinished graphics, but the difference in the symbol location doesn't look very well. See SCR. Couldn't you use a color circle around the button instead of the dots? See CIRCLE1-2.

40
Locus Map / Re: [APP] - version 4.4.+ ( 23. 9. 2021+ )
« on: October 12, 2021, 13:06:50 »
And sorry if I warm up another old topic: The bottom and side bars are quite big ...

It would also be possible to adjust the side buttons to be narrower and the transparent space expanding space? There are really enough space on small screens.

41
Locus Map / Re: [APP] - version 4.4.+ ( 23. 9. 2021+ )
« on: October 08, 2021, 13:38:31 »
This is not necessary to sharing the screen, but why don't you add it when Locus can do it? Control would be united.

42
Locus Map / Re: [APP] - version 4.4.+ ( 23. 9. 2021+ )
« on: October 05, 2021, 11:33:21 »
Hello Menione, for point position sharing missing option: Send screenshot. This can only be sent via the Share function. See SCR. It's a shame when you need to send a map using MMS.

43
Locus Map / Re: [APP] - version 4.4.+ ( 23. 9. 2021+ )
« on: September 24, 2021, 08:16:37 »
Andrew, my reaction was on long record names. I just wanted to show it's not so bad. The "Add" button was added in the last version. See SCR. Entering is easier.

44
Locus Map / Re: [APP] - version 4.3.+ ( 28. 7. 2021 )
« on: September 23, 2021, 08:33:37 »
Hi Andrew, I had the same idea, but I did some attempts and it's not so bad - see, SCR. I used a template to a shortened date + city start + city goal.

45
Locus Map / Re: [APP] - version 4.3.+ ( 28. 7. 2021 )
« on: September 22, 2021, 11:53:16 »
The route name setting feature still does not have the help of help. It would be difficult to create a drop-on offer of list names?
E.g:
1) City start - city goals, time
2) Time
3) City, time
4) The route name by which it is navigated
etc.

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 31