Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 21
31
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: May 11, 2019, 11:48:31 »
New Beta so far without problems

32
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: May 10, 2019, 20:06:13 »
The new Beta does not run on Android 8.  In addition, the Beta installation has changed the settings in the Pro version.  Specifically, the map theme has changed everywhere.

33
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: May 02, 2019, 12:36:50 »
Zoom lock on Pro: First tap on button restores the last zoom lock magnification immediately. Second tap reverts to initial unmagnified view...

Maybe it's related.  Manually zoom the map while driving will cause it to lock in one place.  The map is not in doubt.  When the screen goes out, the movement resumes.

34
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: April 30, 2019, 21:00:33 »
I understand it's not easy.  But I think it should be resolved before the Pro release.  For the current user with Lomaps, V4 maps will not bring anything new.  Conversely, losing important preference settings would look more like a deterioration in functionality.

35
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: April 30, 2019, 20:06:52 »
This shouldn't be a problem, the map theme and maps come from the same OSM Paws: https://osm.paws.cz/ However, I understand that the map should be selected in combination with the map theme.

36
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: April 30, 2019, 19:15:49 »
@Žajdlík Josef
ah, this dialog was commented with one big "TODO" :).
Anyway, you have found one big issue for me now. So, unfortunately, selecting map themes (which was not still perfect) in presets have to be removed for now.

I don't know if I understand correctly? The PRO version selects the map theme. The preferences would make no sense if the map theme could not be selected. What would be the prefix "tourism" with a car theme map?

37
Versions / Re: [APP] - version 3.37.+ ( 18. 3. 2019 )
« on: April 28, 2019, 20:20:03 »
 Preferences / Map Theme.  Click to select.  The list is empty.

38
Díky za vysvětlení Menione, já už jsem i trochu litoval, že jsem příspěvek zveřejnil. Nakonec sami asi nelépe víte "kde vás bota tlačí.
Jinak ty Mapy.cz nejsou nijak geniální, ale samozřejmě je znát, že na nich pracuje štáb lidí. Co se mi ale líbí moc - a ostatně jen proto jsem si je dal fo tabletu - je, že na velké množství bodů lze kliknout a dozvíš se docela odst informací včetně fotky. Já to ani nevěděl, ale když jsem byl na výšlapu s kamarádem, narazili jsme v docela zapomenutých končinách kříž a u něj zlaté podkovy. Kamarád jen klikl do mapy a už chrlil informace o co jde. Tohle je úplně geniální a mám obavu, že OSM mapy to jen tak nedoženou. No ale když to licence nedovolí, tak se nedá nic dělat.
Ostatní body - fajn, počkám si - placení měsíčních poplatků není problém, už jsem stejně uvažoval, že není moc spravedlivé používat prakticky denně a řadu let aplikaci za pár korun. Někdo ten vývoj přeci musí zaplatit. Kdybych byl boháčem, investoval bych s radostí do Locusu větší peníze, žel nezadařilo se...

39
Uvažoval jsem nad změnou přechodu Locusu na předplatné a měl bych několik námětů na zvážení. U verze čtyři se uvažuje přijít s novými funkcemi, ale já si říkám: „Je to opravdu to, co u Locusu chybí běžnému uživateli?“. Nedávno jsem šel několikadenní pochod asi s dvaceti dalšími poutníky. Mimo mě používali všichni Mapy.cz, tak jsem se zpětně zeptal proč je používají. Většina uvedla kvalitní mapy, další možnost použití zdarma, ale všichni se shodovali na jednoduchosti. Tak dávám na zváženou: nechtělo by to napřed pořádně dotáhnout do moderní podoby vzhled Locusu, dashboardy a vyškrtat všechny položky z Menionova legendárního seznamu „až na to bude jednou čas“?

Vezmu to popořadě:
1) Mapy. Konkurovat v tomhle Mapám.cz je skoro nemožné, my nadšenci se sice snažíme doplňovat co se dá, ale oni to stejně hned převezmou do svých map a doplní spoustou dalších údajů. Proto bych navrhl zkusit u předplacené verze nabídnout uživatelům alespoň v online verzi nabídnout mapy od Mapy.cz.
2) Dashboardy. Dosavadní rozdělení na obdélníky je sice pro nás technokraty skvělé, ale určitě všichni vidíme, že na dnešní dobu dost nemoderní. Chtělo by to něco „cool“ a taky opravit zobrazované údaje jako nadmořská výška, sklon, krokoměr a další aby využívaly dnes už vestavěné barometry a senzory mobilů.
3) Plánování na velké obrazovce. Plánování cest v Locusu už se dostalo do skoro ideální podoby. Jenže stále se jedná o malou obrazovku a u dlouhých cest je skoro nepoužitelné. Chtělo by to opět něco jako používají Mapy.cz. Naplánovat na PC a pak jednoduše přes „batůžek“ mít automaticky v Locusu. Opět se nabízí otázka, zda nevyužít spolupráce třeba s Brouterem a nějak doplnit jejich web https://brouter.damsy.net/latest/#map=13/48.9638/17.3890/OpenStreetMap o části umožňující přímou komunikaci s účtem Locusu.

Neberte to prosím jako kritiku, aplikaci Locus mám rád a předplatím si ji i kdyby zůstala stejná jako doposud. Chci je nabídnout pohled běžného českého nenáročného uživatele zhýčkaného jinými aplikacemi, které jsou zdarma, moc toho sice neumí, ale to co umí, umí skoro dokonale.

40
Versions / Re: [APP] - version 3.36.+ ( 30. 1. 2019 )
« on: March 17, 2019, 17:48:39 »
I confirm that the display map issue has been resolved.
Today, while riding my bike, I felt that the dashoboard slope was more accurate than last year. Instead of SRTM data, Locus would have taken the data from the barometer. Is it just my feeling or has there been a change over the past six months?

41
Versions / Re: [APP] - version 3.36.+ ( 30. 1. 2019 )
« on: March 09, 2019, 07:12:48 »
Experience. If I turn off the phone and turn on before On Screen Display appears, the map will be displayed correctly. But if I turn it on later, only POIs will appear, but no map. GPS must be turned off.

Cz: Zkušenost. Pokud vypnu telefon a zapnu dřív než se objeví On Screen Display tak se mapa zobrazí správně. Pokud ho ale zapnu později, tak se zobrazí jen POI, ale mapa ne. Musí být vypnuta GPS.

42
Versions / Re: [APP] - version 3.36.+ ( 30. 1. 2019 )
« on: March 07, 2019, 20:50:35 »
Unfortunately, the issue with the map persists. Android 8, OSM map.

43
Versions / Re: [APP] - version 3.36.+ ( 30. 1. 2019 )
« on: March 01, 2019, 07:46:10 »
Smaller problem with map loading in Beta. When I launch Locus, the map will be immediately displayed. However, if I have a GPS turned off and I turn off the phone now, only a white area will appear when I turn on. To view the map, I have to click on the white area. The GPS is turned on and the problem is drowned. The PRO version is all right.

CZ: Menší problém s načítáním mapy ve verzi Beta. Když spustím Locus, mapa se ihned zobrazí. Pokud ale mám vypnutou GPS a vypnu nyní telefon, po zapnutí se zobrazí jen bílá plocha. K zobrazení mapy musím kliknout na bílou plochu. Pokuj je zapnutá GPS tak tento problém nanastává. Ve verzi PRO je vše v pořádku.

44
Versions / Re: [APP] - version 3.36.+ ( 30. 1. 2019 )
« on: February 27, 2019, 19:38:15 »
Beta 3.36.2.9 crashes upon application termination. An interesting problem. Beta works seamlessly. But after closing the application with the Back button, an application termination error message will shortly be missed. Tested on Android 5 and 8. I tried sending an error message.
Cz:
Beta 3.36.2.9 havaruje po ukončení aplikace. Zajímavý problém. Beta bez problémů funguje. Ale po zavření aplikace tlačítkem Zpět krátce problikne chybové hlášení o ukončení aplikace. Testováno na Androidu 5 a 8. Zkusil jsem odeslat chybové hlášení.

45
Versions / Re: [APP] - version 3.36.+ ( 30. 1. 2019 )
« on: February 19, 2019, 16:20:06 »
Beta 3.36.2.6
Navigation from both internal and user profiles is fully functional again. Good job.

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 21