Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Žajdlík Josef

Pages: [1]
1
Díky za vysvětlení Menione, já už jsem i trochu litoval, že jsem příspěvek zveřejnil. Nakonec sami asi nelépe víte "kde vás bota tlačí.
Jinak ty Mapy.cz nejsou nijak geniální, ale samozřejmě je znát, že na nich pracuje štáb lidí. Co se mi ale líbí moc - a ostatně jen proto jsem si je dal fo tabletu - je, že na velké množství bodů lze kliknout a dozvíš se docela odst informací včetně fotky. Já to ani nevěděl, ale když jsem byl na výšlapu s kamarádem, narazili jsme v docela zapomenutých končinách kříž a u něj zlaté podkovy. Kamarád jen klikl do mapy a už chrlil informace o co jde. Tohle je úplně geniální a mám obavu, že OSM mapy to jen tak nedoženou. No ale když to licence nedovolí, tak se nedá nic dělat.
Ostatní body - fajn, počkám si - placení měsíčních poplatků není problém, už jsem stejně uvažoval, že není moc spravedlivé používat prakticky denně a řadu let aplikaci za pár korun. Někdo ten vývoj přeci musí zaplatit. Kdybych byl boháčem, investoval bych s radostí do Locusu větší peníze, žel nezadařilo se...
The following users thanked this post: terzdek

2
Versions / Re: [APP] - version 3.36.+ ( 30. 1. 2019 )
« on: March 17, 2019, 17:48:39 »
I confirm that the display map issue has been resolved.
Today, while riding my bike, I felt that the dashoboard slope was more accurate than last year. Instead of SRTM data, Locus would have taken the data from the barometer. Is it just my feeling or has there been a change over the past six months?
The following users thanked this post: Andrew Heard

3
Versions / Re: [APP] - version 3.36.+ ( 30. 1. 2019 )
« on: February 19, 2019, 16:20:06 »
Beta 3.36.2.6
Navigation from both internal and user profiles is fully functional again. Good job.
The following users thanked this post: menion

4
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: September 24, 2018, 14:21:56 »
On android 8, I had the same problems with the crash of the app as Andrew. The new Beta RC2 has resolved these crashes.
The following users thanked this post: menion

5
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: September 19, 2018, 07:24:36 »
In 3.32.2.8: as Andrew writes, the new planner is very good. I just have one comment. When I change the shaping point to a transit, I have no option to confirm the name. With the back button, changes are canceled, so the only confirmation option is a click on the map screen. I do not think this is a procedure that would follow other Locus control.

CZ: V 3.32.2.8: jak píše Andrew, nový plánovač je moc dobrý. Měl bych jen jednu připomínku. Když změním tvarovací bod na průjezdní, nemám žádnou možnost potvrdit název. Tlačítkem zpět se změny zruší, takže jediná možnost potvrzení je klik do obrazovky s mapou. Myslím, že to není postup, který by navazoval na jiné ovládání Locusu.

The following users thanked this post: lor74cas

6
Versions / Re: [APP] - version 3.32.+ ( 31. 7. 2018 )
« on: September 07, 2018, 22:41:45 »
Conversion of the route works well. But I use modified profiles with my own names. However, these names will not appear in the recalculation, instead of the original name. It's just a little thing.

The following users thanked this post: Andrew Heard

7
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: July 27, 2018, 07:31:27 »
In the new Beta 3.31.3.8, the startup problem on A4.2 is removed. Thank you.
The following users thanked this post: menion

8
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 22, 2018, 07:19:05 »
3.31.2
Data / routes / three dots next to track name / edit = application crash

The error is fixed in the latest version of Locus. Thank you
The following users thanked this post: menion

9
Versions / Re: [APP] - version 3.31.+ ( 4. 6. 2018 )
« on: June 12, 2018, 19:36:28 »
Serious error in PRO version 3.31.1. I would rather describe a more complex problem in Czech:

Při každém přepnutí pomocí "přednastavení" Locus v průběhu procesu zhavaroval. Po novém startu byly některé předvolby jako třeba: mapové téma a dashoboard nastaveny správně, ale jiné jako třeba: záznamový profil ne. V průběhu jízdy na kole jsem si všiml, že se obrazovka neotáčí úplně rovně po směru jízdy, ale s odklonem asi 5 stupňů jednou vpravo jindy vlevo. Zkusil jsem za jízdy přepnout v menu nastavení kompasu na automatické přepínání "telefon/GPS". Kolonka, kde bývá přednastavená hodnota (asi 6.0) km byla prázdná. Vepsal jsem do ní "6" a dal "nastavit". V té chvíli Locus okamžitě zhavaroval. Předpokládám tedy, že pád aplikace způsobuje toto nastavení ať už aplikované ručně nebo pomocí "přednastavení".
1) poslední Beta fungovala správně, proto k chybě muselo dojít až po zveřejnění poslední Bety
2) myslím, že úplně stejný problém už jsme řešili někdy loni na podzim
V této chvíli je verze PRO jen velmi obtížně použitelná. Pokud má někdo v přednastaveních různé přepínání kompasu, bude zažívat krachy aplikace.
The following users thanked this post: Condor

10
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Zajímavá analýza GPX
« on: May 04, 2018, 13:58:03 »
Jen tak pro zajímavost, hlavně pro ty co se rádi šťourají v analýze tras sem chci dát odkaz. Náhodou jsem to objevil na netu, zajímavostí je hlavně možnost nastavení "elevation" filtru. Změnou můžete vidět jak filtrování dokáže měnit nastoupané metry zaznamenané třeba barometrem do GPX. Velmi zajímavé je i podrobné zobrazení dat z GPX.
Zde je odkaz: http://www.javawa.nl/analyser_en.html


The following users thanked this post: Bucky Kid

11
Versions / Re: [APP] - version 3.30.+ ( 15. 3. 2018 )
« on: April 11, 2018, 07:27:21 »
So far, three trials version 3.30.2.8, twice walking in the woods, one bike ride, always about one hour. The GPS records absolutely no problem on the Galaxy A3. I confirm the same dashboard problem as Andrew. If a dashboard is displayed on the screen and I choose a different one, the original one will be displayed. Just press the hide / show dashboard button to turn the tan right. The bug was in the previous beta, I forgot to alert.
The problems Condor points to, unconfirmed, on my phone.

CZ: Zatím tři testy verze 3.30.2.8, dvakrát chůze v lese, jednou jízda na kole, vždy asi jednu hodinu. Záznamy  GPS naprosto bez problémů na Galaxy A3. Potvrzuji stejný problém s dasboardy jako Andrew. Pokud je zobrazen na obrazovce nějaký dashboard a pomocí předvolby zvolím jiný, zůstane zobrazen ten původní. Stačí stisknout tlačítko skrýt/zobrazit dashboard a ukáže se tan správný. Chyba byla i v předchozí BETA, zapomněl jsem upozornit.
Potíže na které poukazuje Condor nepotvrzeny, na mém telefonu.
The following users thanked this post: Andrew Heard

12
Versions / Re: [APP] - version 3.29.+ ( 1. 2. 2018 )
« on: March 13, 2018, 17:09:22 »
BETA
Satellite screen. Three dots / setting / sensors / compass. When selecting Auto Change, the Set button does not work. The remaining two options are functional.

Cz: Obrazovka Satelity. Tři tečky / nastavení / senzory / kompas. Při výběru Automatická změna nefunguje tlačítko Nastavit. U zbývajících dvou voleb je funkční
The following users thanked this post: menion

13
Versions / Re: [APP] - version 3.26.+ ( 11. 10. 2017 )
« on: October 11, 2017, 15:11:41 »
Suggestion how to change the point shift on small screen phones. Click a point and select "move point" in the menu. Then click on another location and the point moves. This could work, especially in combination with the zoom option.

CZ: Návrh jak změnit posun bodu na malých obrazovkách telefonů. Kliknout na bod a v menu zvolit "přesunout bod". Pak kliknout na jiné místo a bod se přesune. To by mohlo fungovat, obzvlášť v kombinaci s možností zoomu.
The following users thanked this post: Bucky Kid

14
No jo, díky, ale když já jsem s těmi profily tak moc spokojený  ;) a navíc jsem hrozná konzerva, jak si na něco zvyknu...
The following users thanked this post: poutnikl

Pages: [1]