Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - roze

Pages: 1 ... 15 16 [17]
241
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Měření vzdálenosti na mapě
« on: April 23, 2013, 15:41:14 »
Jako začátečník s Locusem  ;)  bych si nedovolil to, co napsal celda říct  :) , ale když už je to jednou venku, tak bych to podpořil.

242
Quote from: "menion"
... nicméně doporučuju zkusit export do KMZ! což by mohlo vyřešit všechny trable s obrázky. Tenhle soubor by je totiž mohl obsahovat už v sobě ...
Skvělé - KMZ ty obrázky obsahuje a úspěšně jsem je přenesl (šlo obrázky Locusem nepořízené).

Ale ještě bych se zeptal...
mám body roztříděné v desítkách kategorii. Přenosem celé waypoints.db jsem vyřešil 'export' všech kategorií najednou.
Volbu 'Export' mohu ale dělat pouze po jednotlivých kategoriích, že? Vyexportovat celou waypoints.db nejde?

Mám totiž těch kategorií desítky. Obrázky mám naštěstí přiřazené jen v jedné kategorii. Takže jsem udělal:
a) překopírování celé waypoints.db mezi zařízeními
b) a navíc export/import té kategorie s obrázky

243
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Měření vzdálenosti na mapě
« on: April 21, 2013, 22:27:04 »
Chtěl bych se zeptat, jak bych mohl změřit vzdálenost mezi dvěma místy na mapě? Píšu schválně místy, nechce se mi pro toto definovat body.
Jako náhradní způsob mě napadá definovat bod, ten uložit  do databáze Locusu, pak se posunout na mapě, zobrazit body a podívat se, jak definovaný bod vzdálen. Ale to mi připadá dost pracné :-(.

244
Díky za radu. Jak jsem psal zajímá mě jen přenos bodů, tratěmi se (zatím) nezabývám  ;) .
Měl bych ještě tři otázky:
a) stačí mě kopírovat pouze a jen waypoints.db? Tím journalovým souborem se nemusím zabývat (tj. kopírovat mezi zařízeními). Asi bude bezpečnější před tím kopírováním waypoints.db ukončit Locus, že?

b) k některým bodům jsem si na zařízení, kde jsem databázi bodů plnil, přiřadil obrázky. Když jsem waypoints.db zkopíroval kolegovi, tak se databáze pěkně otevírá, všechny kategorie vidí (i body v nich), ale u těch bodů, které měly na zdroj. zařízení přiřazeny přílohy/obrázky je uveden jen 'slepý' odkaz na neexistující přílohu.
Je možno nějak 'přenést' s waypoints.db i případné přílohy/obrázky?

c) Locus zobrazuje body pouze a jen z databáze waypoints.db? Nemohu mít těch databázi více pod různým jménem? Mám s kolegou několik desítek kategorií (každá kategorie má desítky-stovky bodů) a chtěl bych si je rozdělit podle zemí. Resp. bych si chtěl aktivovat vždy jen body z určité země. Řešil bych to tak, že bych si vytvořil waypoints1.db, waypoints2.db, waypointsXYZ.db a v každé zemi bych Locus nechal načíst určitou waypointsXYZ.db, tak že do Locus/data/database bych dal jej určitou db. Slibuji si od toho rychlejší načtení bodů a zpřehlednění práce s kategoriemi.

Díky za odpověď a radu.

245
Naimportoval jsem si úspěšně do telefonu několik kategorií bodů. Kolega by chtěl stejné kategorie bodů do tabletu. Body jsou uloženy pravděpodobně v nějakém souboru/databázi.
Šlo by pouze tento soubor přenést mezi telefonem a tabletem a docílit tak 'přenos bodů' mezi zařízeními?
Samozřejmě beru to, že by to bylo na vlastní nebezpečí.  ;)
Díky za odpověď.

246
ad 1) OK, jj tomu rozumim,
ad 2) a tady je to, co jsem hledal.

Já si před Vánoci hrál s free verzi Locusu a právě varianta 2) mě zaujala. Pak jsem si koupil o Vánocích (za dobrou cenu  :)  full verzi Locusu)  a teď jsem to nemohl najít. Díky za radu a program.

247
Pokud chci deaktivovat zobrazení všech bodů jedné kategorie, tak musím deaktivovat jednotlivé body této kategorie?
'Globální deaktivace' celé kategorie není možná?
Díky za radu.

248
Umím změnit ikonu dříve vytvořené kategorie bodů. Ale jde změnit ikonu dodatečně hromadně i pro všechny body uvnitř jedné kategorie?

Mám vytvořeno několik GPX souborů s Waymarky - co soubor to jedna kategorie.
Podle čeho se nastavují ikony takovýmto bodům při importu do Locusu?
Mohu ovlivnit nastavení ikon bodů během importu, resp. při vytváření GPX?

Díky za radu.

Pages: 1 ... 15 16 [17]