Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - roze

Pages: [1] 2 3 ... 15
1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Runkeeper login z Locusu
« on: December 21, 2019, 19:47:55 »
Tak s verzí 3.42 se ten Runkeeper chová stejně - tj. pomocí Facebook se nelze přihlásit.

2
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Runkeeper login z Locusu
« on: December 07, 2019, 16:34:51 »
Má to modrou lištu. Chrome instalovaný mám.

3
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Runkeeper login z Locusu
« on: December 04, 2019, 21:32:52 »
Do aplikace Runkeeper se hlásím pomocí Facebooku. Toto mi ale nefunguje v Locusu.
Po kliku na Fejsbukové tlačítko login se obrazovka jen překreslí a dál se nedostanu.

4
Nejdříve jsem zkusil provést VUCUUM. Před akcí měla databáze cca 38,5MB, po akci se o cca 8MB zmenšila. Na délku prodlevy to ale nemělo žádný vliv.

Pak jsem ale učinil objev... několik let jezdím podle Smartmaps, Vedle nich mám ještě vektorové mapy, na které se přepínám ale málokdy. Jednou jsem se na ně přepnul a pak jsem zjistil, že když zkusím editaci bodu, tak žádné prodleva není :-). Přepnul jsem se na Smartmaps a prodleva je zde znovu.

Délku prodlevy nemám exaktně změřenou, ale když mám vektorové, a počítám jednadvacet, dvaadvacet...., tak od zobrazení 'Zpracovávám' po zobrazení detailu bodu uplyne u vektorových map ani ne jedna sekunda. Při Smartmaps jsou to 3-4 sekundy. Nezáleží na tom, zda mám v detailu bodu v horní části okna náhledovou mapku nebo ne. Stejně se to chová i pokud mám waypoints.db úplně prázdnou. Řekl bych, že dříve jsem takový rozdíl v chování Smartmaps vs vektoré mapy nebyl :-(.

Locus mám aktuálně 3.39.2. Zaktualizuji jej až cca středu. Pak se ozvu znovu.

====

Takže vlákno je chybně nazvané, zpomalení není díky hard resetu :-(

5
A nedělá ten "VACUUM" i samotný Locus?
Hodně dávno jsem se ptal, zda se soubor databáze fyzicky zmenší po výmazu množiny bodů a prakticky jsem si pak ověřil, že se zmenší.

6
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: automatické vystředění mapy
« on: September 26, 2019, 19:06:32 »
Hlásím taky problém s vystředěním, ale tentokrát při navigaci.
Za léta navigace s Locusem vím, že někdy při manuálním změně zoomu, přestane fungovat automatické vystředění mapy během jízdy. Vždy stačilo opakovaně zmáčknout tlačítko pro centrování na spodním panelu a centrování bylo obnoveno. V minulých týdnech se mi, ale stalo to, že tento fígl nezabral a automatické centrování se neobnovilo. Těžko se to dá reprodukovat. Mám podezření, že to ovlivňuje přepínání druhu mapy během navigace v kombinaci s manuálním zoomem pomocí gest prstů.
Zkusil jsem taky hodit prsty mapu hodně mimo trasu,, po chvíle  se kurzor vrátí/centruje na pozici, ale během další jízdy se už mapa nepohybuje - kurzor zůstane mimo aktuální pozici.
Toto je velmi nepříjemné v městě v kombinaci s  https://forum.locusmap.eu/index.php?topic=6226.0  :-(

7
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Ikona bodu v navigačním panelu.
« on: September 26, 2019, 18:48:07 »
Locus používám k navigaci několik let, ale ten případ s vlastní ikonou průjezdního bodu v navigačním panelu jsem dosud zažil prvně. Teď mám za sebou týden ježdění dle tras s cca 20 průjezdními body a moje ikona v panelu nikde :-(.
Nemůže být problém třeba ve formátu/velikosti ikony?
Mívám ty průjezdní body většinou 1-3 metrů od silnice - nemůže být problém v tom?

8
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Navigovat - 200 metrů
« on: September 09, 2019, 18:18:16 »
No, já teď jezdil s Locusem po více než půl roce. Jezdil jsem teď celý týden a stalo se mi to jen asi 2x :-)
odhaduji to na cca 3-5% procent případů při sjetí z trasy.

9
Byl jsem nucen udělat na svém Samsung S5 hard reset. Do té doby jsem používal Locus v plné spokojenosti. Po resetu jsem si všiml prodlevy, když chci editovat bod. Prodleva je cca 4-5 sekund při otevření dialogového okna s bodem a stejně tak i při opuštění tohoto okna. Moje celá editace spočívá v tom, že přesunuji bod z jedné složky do druhé. Vůbec bych to sem nepsal, kdybych léta podobnou operaci na stejném telefonu se stejnými daty nedělal dříve a prodlevy se nevyskytovaly.
Čím se to dá vysvětlit?

10
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Ikona bodu v navigačním panelu.
« on: September 08, 2019, 17:20:35 »
Stala se mi taková zajímavá věc - jednou jsem si všiml, že se ikona mého bodu (černé T v červeném rámečku) objevila místo piktogramu dalšího navigačního bodu v navigačním panelu. Vůbec bych se nezlobil, kdyby se mi ty ikony bodů v navigačním panelu zobrazovaly vždy. Kromě hlasové notifikace blízkosti POI by to byla další úroveň notifikace.
Zachytil zde někdo podobnou situaci  s ikonou v navigačním panelu?


11
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Navigovat - 200 metrů
« on: September 08, 2019, 17:05:42 »
V uplynulých 3 dnech jsem dost jezdil s navigací. Bylo cca 5-7 případů, kdy jsem sjel s trasy a po najetí byla navigační linka OK => asi se dá problém těžko reprodukovat.

12
jj, přesně tak.. Mě by vlastně stačila jedna notifikace (zapípání) - taky se někdy motám v kruhu a pak to pípá zbytečně.

13
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Ztlumit zvuk navigace a Upozornění na POI
« on: September 05, 2019, 19:30:28 »
Oboje funkce často používám. Někdy bych ale přivítal, abych měl možnost ztlumit obojí (ideálně jedním vrzem. Moje obvyklá situace je ta, že mám trasu s několika průjezdními body. Přijedu k bodu (na blízkost bodu mě navíc upozorní Locus :-)), ztlumím navigaci, opustím auto, vykonám nějakou činnost, nasednu a povolím zvuk navigace. To vše je OK, akorát trochu rušivé je to, pokud je bod v oblasti, kde jsou lidi - pak na sebe upozorňuji tím zvukem "Upozornění na POI". Často navíc mívám místo s vícero body v okruhu  pár set metrů. Mohl bych "Upozornění na POI" vypnout v menu, ale to je zbytečně zdlouhavé/pracné.
Nešlo by to řešit nějakým volitelným parametrem v konfiguráku Locusu? Pokud by byl parametr nastaven, tak by ztlumení navigace ztlumilo i "Upozornění na POI" ?

14
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Navigovat - 200 metrů
« on: September 05, 2019, 19:13:44 »
Opět jsem se dostal do té situace s vybledlou navigační linkou v prvních cca 200 metrech.
Mám v.3.39.2.
Neexistuje aspoň nějaký workaround pro tuto situaci?

15
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Prohlížení oznámení na PC
« on: August 11, 2019, 21:07:08 »
Dají se ta oznámení https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=cz:manual:user_guide:notification_center prohlížet i na PC?
Často jsou v oznámeních návody, které bych si chtěl paralelně se čtením prakticky v Locusu zkusit, a tak se musím přepínat mezi Locusem a prohlížečem, kde je popsán ten návod.

Pages: [1] 2 3 ... 15