Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - MartyMcFly89

#1
Locus Map / Re: [APP] - version 4.19.+ ( 9/2023 )
October 06, 2023, 17:44:32
Here is longer track showing various icons. Sometimes I welcome this feature, sometimes it is just visual clutter which cannot be removed from the screen.

#2
Locus Map / Re: [APP] - version 4.19.+ ( 9/2023 )
October 05, 2023, 17:49:07
Is there, or can there be an option to turn on/off railroad crossing icons, when planning a track? It shows on saved track as well.

#3
Troubles & Questions / GPS weird
November 24, 2019, 10:41:47
I'd like to ask if anyone experienced these "spikes" - I was standing still and suddenly I saw myself on display going away.
Recently I've tried to change gps.conf file in Android settings to fix another bug. Maybe it's related.

So does this seem familiar to someone?
#4
Quote from: MartyMcFly89 on May 27, 2018, 11:42:59
Not sure if discussed before, but can you have % representation of favorite points? For example in points folder, having not just (Heart icon) 39, but behind it also %25 of all premium logs.

Bump, it would be a really nice feature to have.
#5
Had to downgrade again, because though my offline saved maps worked, online (custom) maps from mapy.cz didn't. Their tourist maps are the best maps in my opinion, so having those is the most important for me.
I've tried to fox it by editing custom.xml file, but even after 2 hours, no succes. So I downgraded.
#6
Quote from: menion on May 08, 2019, 09:47:15
Quite interesting.
We play to publish new Locus Map version in the middle of May, so if possible, give it a try (you may simply try a Free version as it shares same code) and let me know, thanks.

Updated now. For now, it works. Will have to try it for longer time.
The only problem for now was 3-minute long starting time. Then I exited the app and 2nd start time was back to good times of 30s, as in previous updates. 
#7
Quote from: menion on May 02, 2019, 14:56:58
Good day MartyMcFly89
thanks for bug reports. These crashes in app native code are almost unsolvable to me, sorry.
What I may suggest is to try to disable acceleration of map if it helps.
For this, activate expert settings and disable "Map hardware acceleration" settings. Hope this helps.
Or if you want, it is possible to downgrade to the older version of Locus Map, if you think it does not had these troubles before.

Downgraded to 3.35.2 and it works just fine.
#8
Again crash:
Quote*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Build fingerprint: 'xiaomi/mido/mido:7.0/NRD90M/V10.2.3.0.NCFMIXM:user/release-keys'
Revision: '0'
ABI: 'arm'
pid: 11636, tid: 11747, name: RenderThread  >>> menion.android.locus.pro <<<
signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
Abort message: 'GL errors! frameworks/base/libs/hwui/renderthread/CanvasContext.cpp:517'
    r0 00000000  r1 00002de3  r2 00000006  r3 00000008
    r4 bca5f978  r5 00000006  r6 bca5f920  r7 0000010c
    r8 a4797800  r9 00000000  sl be094244  fp be094240
    ip 0000000c  sp bca5ef38  lr e801b2c7  pc e801db48  cpsr 200f0010

backtrace:
    #00 pc 00049b48  /system/lib/libc.so (tgkill+12)
    #01 pc 000472c3  /system/lib/libc.so (pthread_kill+34)
    #02 pc 0001d565  /system/lib/libc.so (raise+10)
    #03 pc 000190b1  /system/lib/libc.so (__libc_android_abort+34)
    #04 pc 00017114  /system/lib/libc.so (abort+4)
    #05 pc 0000c539  /system/lib/libcutils.so (__android_log_assert+112)
    #06 pc 000239d7  /system/lib/libhwui.so
    #07 pc 000252df  /system/lib/libhwui.so
    #08 pc 0002874b  /system/lib/libhwui.so (_ZN7android10uirenderer12renderthread12RenderThread10threadLoopEv+122)
    #09 pc 0000e575  /system/lib/libutils.so (_ZN7android6Thread11_threadLoopEPv+140)
    #10 pc 0006c0d1  /system/lib/libandroid_runtime.so (_ZN7android14AndroidRuntime15javaThreadShellEPv+80)
    #11 pc 00046d93  /system/lib/libc.so (_ZL15__pthread_startPv+22)
    #12 pc 00019afd  /system/lib/libc.so (__start_thread+6)
#9
When resuming route planning, the app crashes. Not always, but very often. Latest store version of Locus. I don't think it did this before.

Quote*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Build fingerprint: 'xiaomi/mido/mido:7.0/NRD90M/V10.2.3.0.NCFMIXM:user/release-keys'
Revision: '0'
ABI: 'arm'
pid: 4865, tid: 5135, name: RenderThread  >>> menion.android.locus.pro <<<
signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
Abort message: 'GL errors! frameworks/base/libs/hwui/renderthread/CanvasContext.cpp:517'
    r0 00000000  r1 0000140f  r2 00000006  r3 00000008
    r4 bcc7f978  r5 00000006  r6 bcc7f920  r7 0000010c
    r8 bbd2a800  r9 00000000  sl bd2e44a4  fp bd2e44a0
    ip 0000000c  sp bcc7ef38  lr e801b2c7  pc e801db48  cpsr 200f0010

backtrace:
    #00 pc 00049b48  /system/lib/libc.so (tgkill+12)
    #01 pc 000472c3  /system/lib/libc.so (pthread_kill+34)
    #02 pc 0001d565  /system/lib/libc.so (raise+10)
    #03 pc 000190b1  /system/lib/libc.so (__libc_android_abort+34)
    #04 pc 00017114  /system/lib/libc.so (abort+4)
    #05 pc 0000c539  /system/lib/libcutils.so (__android_log_assert+112)
    #06 pc 000239d7  /system/lib/libhwui.so
    #07 pc 000252df  /system/lib/libhwui.so
    #08 pc 0002874b  /system/lib/libhwui.so (_ZN7android10uirenderer12renderthread12RenderThread10threadLoopEv+122)
    #09 pc 0000e575  /system/lib/libutils.so (_ZN7android6Thread11_threadLoopEPv+140)
    #10 pc 0006c0d1  /system/lib/libandroid_runtime.so (_ZN7android14AndroidRuntime15javaThreadShellEPv+80)
    #11 pc 00046d93  /system/lib/libc.so (_ZL15__pthread_startPv+22)
    #12 pc 00019afd  /system/lib/libc.so (__start_thread+6)
#10
Quote from: menion on October 08, 2018, 10:43:53
Ahoj,
promiň za chybějící odpověď.
Tohle aktuálně není možné. Původně jsem nechal, že celý horní pruh v tom spodním dialog (po kliknutí na bod) byl klikací a otevřel detail bodu. Nicméně problém je, že v obrazivce detailu bodu zůstávají tlačítka pro editaci bodu, pro návrat na mapu atd. která většinou fungují korektně pokud je ústředním místem hlavní mapová obrazovka ale pěkně zlobí pokud je zrovna aktivní plánovač tras.
Takže aby tohle fungovalo, je potřeba upravit obrazovku s detailem bodu, což je v plánu ale bude to chvilku trvat než to zrealizuju, bohužel.

Nějaký pokrok v této oblasti?
#11
Quote from: menion on October 09, 2018, 14:53:21
Mno :).
Snažím se, i když se to ne vždy daří, držet jednotný styl. Všude v aplikaci se tyto "popup" okna zobrazují takto a najednou je třeba změna ... užší může fungovat zde, ale určitě nebude v německu na malém telefonu (dlouhý text + úzký displej).
Zoomování prsty není to pravé? Přeci jen, tlačítka pro zoom jsou spíše "sekundární" ovládací prvek. Zoom gesty (tedy dva prsty v tomto případě) by mělo být primární řešení.

Zoomování prsty by v teorii bylo to nejlepší, ale zejména u vektorových map. U rastrových map dochází k rozmazání mapy, které je zaostřeno až s přechodem na další zoom level. A na 100% level se dostaneme právě tím tlačítkem +, kdežto prsty na nějakou hodnotu mezi zoomy => rozmazané.

Re: nový plánovač. S každým updatem doufám, že se vrátí stará funkce - při plánování trasy jít do detailu bodu, místo toho ho vždy vypínat, jít do detailu a zpátky zapnout ... pro každý bod co potřebuju zjistit info.
#12
S tím spojená drobná změna -


Šlo by mít ten zelený pruh dole užší, aby nezasahoval do tlačítek + - a nemuselo se čekat až zmizí.
#13
Dík. Jako vzdy za posledni 4 roky co pouzivam Locus, dobra prace. Nemusi to byt hned, ale uz jen to, ze o tom vis a ze to je v planu mi staci.
#14
Někdo by věděl co s tím?
#15
Dnes jsem aktualizoval a mám problem s jednou novou funkci. V planovaci trasy jsem mohl v prubehu planovani ťuknout na bod, kdy vyskočily informace v bodu (nejčastěji geocaching, ale mám takhle přidané i turistické vizitky s URL v popisu a další takhle). Nyní ale ztmavne obrazovka kolem bodu a detaily se neukáží.

Ano, můžu vyskočit z plánování, ťuknout na bod a po tom co zjistim co potrebuji zase zapnout plánování trasy, ale je to oproti minulému updatu krok zpět.

Můj návrh: dlouhé podržení na ikonce vlevo de otevře detaily bodu. Takhle zůstane současný look a funkce, ale nenásilnou metodou zůstane zachovaná stará funkce.