Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - lacop2

#17
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: LiveView ?
May 01, 2013, 16:32:01
Iná možnosť je použiť službu LIVETRACK24: http://forum.mtbiker.sk/post683447.html#p683447
#18
Keď už máš dlaždice v adresárovej štruktúre OSMTracker, tak sa má urobiť presne to, čo popisuješ. Vo vzorovom "Example custom tile files source.xml" nemeníš nič okrem zadania cesty k zložke, v ktorej sú podzložky zoomov. Formát ostáva "DIR_ZOOM_X_Y". Musí to fungovať.
#19
Ale ja nikde nepíšem, že mám mapu iba v zoome 15. Samozrejme, že mám všetky zoomy (7-15). Vetou "Celé Slovensko v zoome 15 sa s veľkou rezervou zmestí do 200 000 dlaždíc" som iba chcel demonštrovať koľko dlaždíc v zoome 15 zhruba pripadá na také územie ako je Slovensko. Nič viac. Áno, Android 4 číta 4.0 GB súbory, Android 2.3 však nie. Aj keď niekto býva v pohraničí, nič nemusí prepínať ak si mapy usporiada tak, ako už niekoľko príspevkov vyššie písal Lugen.
#20
Quote from: "Lugen"Omezení dlaždic, to se mi ještě nestalo ...
To teda ani mne. Z prostého dôvodu. Ani ma nenapadlo robiť tak veľké mapy, ktoré by prekračovali limit 500 000 dlaždíc. Pomocou MOBACu som si vyrobil mapu celého Slovenska z Cykloatlasu. Celé Slovensko v zoome 15 sa s veľkou rezervou zmestí do 200 000 dlaždíc. Kvôli veľkosti výsledného súboru som si ho rozdelil na 4 časti, pretože celé Slovensko spolu by malo cca 5 GB. A to už, ako spomínal Lugen vyššie, nie je Androidom stráviteľné. Takže ten limit v MOBACu nie je to, čo nás obmedzuje.

SQLITEDB súbory locusovských máp sa dajú spájať v MOBACu, ale to nie je potrebné, pokiaľ sa tieto súbory umiestnia do jedného priečinku, ako píše Lugen vyššie.

Postup by bol asi takýto:
- SQLITEDB súbor sa použije ako custom mapový zdroj (treba si prečítať súbor READ v MOBACu)
- vytvorí sa z neho atlas vo formáte OSMTracker (sú to adresáre s dlaždicami)
Toto sa urobí s každým jedným SQLITEDB súborom
- všetky takto vzniknuté adresáre sa zlúčia, tým sa každá dlaždica dostane tam, kam má
Výsledný adresár sa použije ako custom mapový zdroj a vyrobí sa výsledná mapa v SQLITEDB (RMaps)
#21
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: mapy thajska
September 26, 2012, 09:29:11
Quote from: "arcadion"no to snad ani neni thajsko ne??? navíc já posílal odkaz na vektor

Je to Thajsko. Phuket je notoricky známa turistická destinácia v Thajsku. Áno, sú to rastrové mapy. SORRY.

Možno to však pomôže niekomu inému: Sú to staré sovietske vojenské topografické mapy. Ich online zdroj je tu: http://www.topomapper.com/
Ich najlepšie rozlíšenie zodpovedá google zoomu 13, čo je zhruba ekvivalent pre mierku 1:100 000 papierových máp.
Dajú sa vyrobiť vo formáte pre Locus programom MOBAC. Ako na to je popísané tu: http://forum.mtbiker.sk/gps-navigacia-m ... ead#unread
Dajú sa stiahnuť aj v iných formátoch odtiaľ:  http://loadmap.net/en


... "Jinýmu bych žebřík půjčil, ale Hájkovi naser." ...
#22
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: mapy thajska
September 25, 2012, 16:13:04
Azbuka nebude lepšia?
#24
There is new data manager. How can I export my track to GPX now?
#25
Tú mapu si oveľa ľahšie vyrobíš programom MOBAC.
#26
Potvrdzujem, že s novou verziou je vyššie popisovaný problém odstránený. Vďaka.

Ale aby sme neprechválili. Pribudla možnosť používať off-line mapy vo formáte programu OruxMaps. S nimi a s vrstvami je ten istý problém. Inak, podpora formátu OruxMaps je veľmi dobrý počin. Existuje neplatený mapový program pre PC s názvom OKMap. Je to niečo na štýl OziExplorera. Ten umožňuje skalibrované mapy previesť do formátu OruxMaps, takže už nebude potrebný platený MAPC2MAPC. Možno by nebolo od veci, keby menion kontaktoval autora OKMap so žiadosťou o priamu podporu locusovského formátu.

OKMap: //http://www.okmap.org/
Ako previesť skalibrovanú mapu do formátu Garmin JNX (podobne je to aj pre OruxMaps): //http://forum.mtbiker.sk/post528997.html#p528997
#27
Prekrývanie mapy (overlay) nefunguje s každou mapou. Mám vyrobené užívateľské offline mapy SQLITEDB. Jedná sa o niekoľko územne na seba naväzujúcich máp, ktoré sú umiestnené v jednom priečinku s názvom "Slovensko" a ten je samozrejme umiestnený v priečinku .../Locus/maps/. Locus mi ich ponúka cez tlačidlo výberu máp pod spoločným názvom "Slovensko".

Problém je, že Locus mi pre takto vybratú mapu nedovolí použiť "Overlay". A naopak, keď mám overlay nad nejakou inou mapou, ktorá je umiestnená priamo v priečinku .../Locus/maps/, nedovolí mi prepnúť podkladovú mapu na "Slovensko".

Keď hociktorú mapu z priečinka .../Locus/maps/Slovensko/ premiestnim do nadradeného priečinka .../Locus/maps/, je všetko v poriadku, overlays môžem použiť.

Z toho mi vyplýva, že funkciu "prekrývanie mapy (overlay)" nemôžem použiť s podkladovou mapou, ktorá sa nenachádza priamo v priečinku .../Locus/maps/, ale je umiestnená až v ďalšom podpriečinku.

Je to úmysel alebo chyba?
#28
Quote from: "romantic29"... Stále ale vidím velikou nevýhodu v tom, že se sqlite mapy nevejdou do jednoho souboru a pak člověk musí přepínat jednotlivé vrstvy. ...

Ale to v prípade Locusu vôbec nie je nevýhoda, skôr naopak. Locus to má výborne ošetrené. Budem citovať sám seba z iného fóra z návodu na výrobu turistických máp pre Locus pomocou programu MOBAC:

" !!! TIP: Pokiaľ by sme si chceli vyrobiť mapu celého Slovenska (odporúčam vo všetkých zoomoch, t. j. 7 až 15), je potrebné územie Slovenska rozdeliť napr. na takých 6 mierne prekrývajúcich sa máp (každá v zoomoch 7 až 15). Výsledné súbory môžeme nazvať "Slovensko1.sqlitedb" až "Slovensko6.sqlitedb". V telefóne na SD karte potom v priečinku "Locus/maps/" vytvoríme nový priečinok s názvom napr. "Slovensko s lesnymi cestami" a až do toho priečinku umiestnime všetkých 6 mapových súborov "Slovensko1.sqlitedb" až "Slovensko6.sqlitedb". Mapu v programe Locus potom nájdeme pod názvom "Slovensko s lesnymi cestami". Takto môžeme mať v Locuse pod jedným názvom viacero na seba naväzujúcich máp rovnakého typu."
#29
V programe MAPC2MAPC si môžeš obrázok skalibrovať a nechať uložiť kalibračný súbor napr. v OziExplorerovskom formáte *.map. Na to stačí aj demo verzia. Okrem formátu *.kmz sa v MAPC2MAPC dá ukladať aj do *.sqlitedb.

Stručný postup:
- File -- Load Image for Calibration -- From Map Coordinates
- Map Calibration Settings -- zaškrtneš Latitude/Longitude, Mercator, WGS84 (všimnime si, že na výber máme aj SJTSK, čo má máloktorý podobný program)
- zvolíš podľa červených značiek na okraji mapy kalibračné body a zapíšeš ich súradnice (stačí 3 body v rohoch mapy)
- dáš uložiť - Write Calibration - získač tak *.map súbor

Takže mapu máme skalibrovanú a teraz ju môžeme uložiť vo formáte *.sqlitedb:
- File -- Write Mobile Atlas --- Locus/RMaps sqlitedb --- Zomm Level vyberieš 12 až 15

MAPC2MAPC však stojí 10 GBP. Ak ich chceš ušetriť, môžeš na vytvorenie mapy pre Locus použiť free program OKMap. V ňom si môžeš už skalibrovanú mapu uložiť vo formáte *.kmz (tešíme sa, že to bude od novej verzie v Locuse fungovať):
- Utilities --- Map Tiling/Garmin Custom Maps

Tým, že v Locuse budú fungovať aj veľké KMZ mapy, sa z OKMap stáva veľmi dobrá free možnosť na prevod OziExplorerovských máp do formátu vhodného pre Locus. MAPC2MAPC však vie pracovať naviac aj s formátom OZFX3 a OZF2.
#30
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Turistické mapy
January 21, 2012, 20:52:38
Bol som tiež dlhoročným spokojným ba až ortodoxným používateľom OziExplorera na platforme Windows Mobile a hlavne kvôli OziExploreru a mapám, ktoré som mal vo formáte OZFX3 a OZF2, som mal obavy z prechodu na Android. Locus Pro však moje obavy úplne rozptýlil, a to až tak, že už ani vôbec nesledujem pokračovanie vývoja OziExplorera pre Android. Locus má už dosť navrch. V PC však OziExplorer naďalej používam.

Ale k veci. Nie je problém skonvertovať OZF2 a OZFX3 mapy pre Locus. Najjednoduchšie je to programom MAPC2MAPC, ako už bolo spomenuté vyššie. Je to však shareware, ale za 10 GBP sa oplatí kúpiť. Treba si však prečítať "readme.txt", ktorý sa nachádza v inštalačnom priečinku programu, kde sa píše, že pre podporu OZFX3 a OZF2 je potrebné doinštalovať príslušné "GDAL_Translate" (linky sú uvedené v texte) a cez menu   "Edit - Locate" ho treba asociovať. Potom sa oziexplorerovský MAP súbor otvorí cez menu "File - Open Calibration" a po načítaní sa cez "File - Write Mobile Atlas" vyberie vytvorenie súboru pre "Locus/RMaps sqlitedb".

Druhá možnosť je použiť free program OziMapTrans a súbor OZFX3 skonvertovať na trekbuddyovský TAR atlas. V záložke "Settings" zaškrtnúť "use custom tile size" a zvoliť rozmer dlaždice napr. 512 x 512 (kľudne aj 1024x1024). Potom cez záložku "OziMap (ozf2/ozfx3)" otvoriť oziexplorerovskú mapu ("Open Map ..."). Kliknúť na "Start Conversion" a vybrať výstupný formát "TrekBuddy TAR Files (*.tar)". Potom už len čakať, trochu to trvá.
Download OZIMAPTRANS: //http://www.4shared.com/rar/bQ5SswAu/OziMapTrans_1307.html

Ja som sa však svojich OZFX3 máp, ktoré som mal pre územie Československa vyrobené, vzdal a vyrobil som si nové pomocou programu MOBAC. Pre toto územie existujú vhodné mapové zdroje a z nich vyrobené mapy mi úplne vyhovujú. Ako si vyrobiť v MOBACu turistické mapy je popísané napr. tu: //http://forum.mtbiker.sk/post517115.html#p517115