Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - lacop2

#31
Neplánuje sa v budúcnosti v Locuse umožniť používanie off-line výškových dát? Mám na mysli niečo podobné ako v OziExplorerCE 2 (WM), teda, že by tieto dáta boli umiestnené niekde na SD karte v priečinku napr. "HeightData". Jednalo by sa o súbory s 3-sekundovými SRTM dátami z free dostupných zdrojov, tých istých ako využíva OziExplorer.

Zdroj dát SRTM3: http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/

Jedná sa o súbory vo formáte HGT, pričom jeden súbor je vždy pre "obdĺžnikové" územie ohraničené jedným šírkovým a jedným dĺžkovým stupňom. Výškové dáta majú hustotu 3 sec.

Viac info o SRTM3: http://srtm.csi.cgiar.org/

Ideálne by bolo, keby si Locus vedel príslušné dáta stiahnuť sám.