Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - tprochazka

#16
Tak koukám, že automatické načítání bodů z externího zdroje hned po posunutí mapy už Locus umí.
Nová verze addonu pro Geoget to už podporuje, což je fantastické nicméně v tomto případě se nejenže cache nepřesune na finální souřadnice, ale ani hvězdičkou neoznačí že cache má vypočtené finální souřadnice. To se každý ten ze 3 možných způsobů importu provádí jinak?

A taky Locus v tomto režimu dost brzo spadne na Out Of Memory. Zřejmě se pořád dokola přes sebe načítají nové a nové keše po každém posunutí mapy a staré se nezahazuj, možná jde tedy v tomto případě o chybu pluginu, nevím, jak je to rozhraní navrženo.
#17
Používám Geoget plugin v módu, kdy se keše neimportují do databáze Locusu, ale jen zobrazí na mapě a při dalším spuštění už tam nejsou, takže nový import jsem prováděl a pořád nic :-( Zkusil jsem tedy druhou možnost importu do databáze Locusu a odtamtud ji pak zobrazit a tohle funguje ona * tam opravdu je. Jde tedy stále o chybu v případě okamžitého zobrazení bez importu.

Zde by mimochodem bylo super, kdyby Locus uměl ten plugin sám notifikovat o posunu v mapě a na pozadí donačíst ta data automaticky.
#18
Aktualizoval jsem na verzi z 3.3 a k žádné změně nedošlo, alespoň tedy v Pro verzi.
#19
Je to věc Locusu nebo Geoget puginu?  Vzhledem k tomu, že se přesun na finální souřadnice nastavuje v Locusu, tak předpokládám, že i tu ikonu určuje Locus.
#20
Jen, nezobrazovala se u mysterek, které mají finální souřadnice dříve takové hvězdička?
Nyní se sice stále vyřešené mysterky zobrazují na finálních souřadnicích, ale nepoznám z ikonky, zda je vyřešená.
#21
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Načítání map
August 22, 2011, 10:16:00
Cokoliv statického je zlo :-)

Dříve jsem to řešil tak, že jsem měl jednu statickou třídu, která poskytovala statické metody stejně jako to děláš ty. Ale vždy v OnCreate každé aktivity jsme ji předal referenci právě běžící aktivity.

Teď to řeším přes service locator, tedy zavolám profileService = DI.get(this, Profile.class);, kde this je kontext právě běžící aktivity a Profile.class je třída jejíž služby chci využívat, vnitřně se pak intsnace této třídy vytvoří nebo vytáhne z poolu, popřípadě se zabije pokud je nedostatek paměti. To má smysl pokud chci z více aktivit používat něco složitějšího a nechci to vytvářet pořád znovu.

dialogy zásadně řeším přes standardní metody jako onCreateDialog, i když to vypadá třeba takto:

@Override
 protected Dialog onCreateDialog(int id) {
  DI.get(this, DialogHandler.class).handle(id);
 }

Ještě zjednodušit to lze přes potomka Activity, který tyhle udělá za mě a já se tak zcela zbavím nutnosti řešit dialogová okna na úrovní aktivit a zároveň si tím zachovám automatickou perzistenci otevřených oken při rotaci.

Čímž samozřejmě netvrdím, že je to nejlepší možné nebo jediné řešení.
#22
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Načítání map
August 21, 2011, 19:36:35
Já jsem tedy s dialogovým oknem při rotaci zatím nikdy nenarazil na žádný problém. Android si při rotaci sám zapamtuje které ID okna bylo otevřeno a znova zavolá onCreateDialog() se stejným ID takže se po rotaci otevře opět znovu. V pozdějí API verzi, myslím že od 9 je možné předat i Parcelable bundle, který se rovněž uloží při rotaci a předá znovu, ale to je možné řešit ruční persistencí na úrovni aktivity.

No, důvod k tomu je hlavně takový, že to porušuje oficiálně doporučenou cestu pro ukládání dat aplikací (http://developer.android.com/guide/topi ... esExternal), dělá to bordel na na SD kartě a hlavně komplikuje zálohu a čištění cache. Chápu, že pro uživatelem vytvářené soubory je možná někdy vhodné aby byly přímo ve složce Locus na sd kartě. Ale cache soubory a vše ostatní, co si vytvoří sama aplikace by mělo být na standardní doporučené cestě. Například se pak dá přímo přes správu aplikací smazat cache a ušetřit tak místo na SD kartě a hlavně se vše co aplikace vytvořila smaže samo při jejím odinstalování. Ale chápu, že je komplikace toto měnit u již zaběhlé aplikace.
#23
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Načítání map
August 21, 2011, 10:42:02
Díky za odpověď, ale jsem zmaten. Takže načítání středové dlaždice jako první je opraveno a neotevření dialogového okna s WMS vrstvami map je problém? Čekal bych to spíše naopak :-) Nicméně jak to teď zkouším, zdá se že se fakt načítá středová dříve...

A chci ještě zeptat, proč někdy trvá změna mapy tak dlouho, jindy je hned. Někdy i 10s.

A ještě jeden dotaz, neuvažuješ o přesunu datových souborů na SD kartě do složky kam patří, tedy do sdcard/Android/data/<package>/, minimálně u cache souborů a do složky Locus samotné automaticky přidat prázdný .nomedia soubor aby nedocházelo k jejímu indexování.

Bohužel to není jen Locus, mám na SD kartě desítky složek fungujících jako cache některé aplikaci, kterou třeba už ani nemám jen proto, že to autoři nedávají na správné místo a pak se to nesmaže společně s aplikací :-(
#24
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Načítání map
August 21, 2011, 09:13:28
Chtěl jsem se zeptat, nešlo by upravit načítání mapových dlaždic tak, aby se jako první načítala středová (ta pod kurzorem) a pak teprve postupně ty kolem? Teď se začne načítáním někde mimo mapu a v místech, kde není ani 3G síť, je nutné čekat velmi dlouho než se zobrazí to, co mě opravdu zajímá :-(

Pak jsem ještě v poslední verzi objevil maličkou chybičku. Pokud je otevřeno dialogové okno s výběrem vrstev WMS mapy a otočím displejem, což je nutné, protože některé názvy se v portraitu nezobrazí celé, tak se dialogové okno zavře a já ztratím nascrollování.