Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Lenka Wagnerova

#1
Při otevření Locusu se objeví hláška že výkon Locus Map je momentálně omezen optimalizací baterie systému Android. Optimalizaci baterie tj. úsporný režim zapnutý nemám.
Při nahrávání trasy občas tedy poměrně často nahrávání vypadne i když GPS zjevně pracuje. Nestává se to jen při běhu na pozadí ale i kdyý je zapnutý displey kde pozoruji pohyb GPS ale trasa se nenahrává. Někdy po čase se nahrávání zase obnoví. Poslední bod kdy se nahrávalo a první kdy se znova začalo se spojí čárou. obnovit nahrávání se obvykle podaří, když nahrávání pozastavím a zase pustím, případně nahrávání ukončím a začnu novou trasu.
Mám samsung note a android 6.01. To se děje zhruba od 28 či 29. 6. předtím se nic takového nedělo.

Co s tím ? Takhle je to dost nepoužitelné.