Mizení pravého panelu - bug

Started by Dan S., September 03, 2016, 19:34:14

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Dan S.

Po některé aktualizaci mi začal mizet pravý panel. V pravém panelu mám 5 položek, v nastavení mám nastaveno skrytí pravého a současně i spodního panelu po 9999 sec. Když spustím Locus, vše je v pořádku, nechám Locus běžet na pozadí a po rozsvícení displeje nevidím pravý panel, spodní zůstává viditelný. Dvojklikem pravý panel zobrazím, nebo oba současně skryji. Dělá mi to tak cca 2 týdny nebo i déle, po některé aktualizaci, avšak jsem tomu dříve nevěnoval pozornost.
Pravý panel mizí nahodile, ale když zmizí tak pouze ten pravý panel.
Locus Pro
  •