Ideas to map downloading / Nápady ke stahování map

Started by mars, February 20, 2011, 17:19:41

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

mars

Hello, I will use Czech to better express myself. Bellow is briefer version in English.


CZ ******************************

Několik nápadů na vylepšení stahování map:

1) Možnost vyznačit oblast, kterou chce uživatel stáhnout, nejen tažením rohových bodů, ale i zadáním jejich souřadnic.
2) Možnost vyznačené oblasti ukládat.

Výhody - uživatel si může nadefinovat oblast a poté si postupně stahovat různé mapy nebo různá přiblížení stejné oblasti. Tedy něco jako jsou předdefinované země, ale volně nastavitelné.

3) Možnost mít jednu offline mapu ve více souborech - například by pro každou mapu byla složka, ve které by bylo více souborů.

Výhody - řešení problému příliš velkých souborů, větší flexibilita pro uživatele - může si například dočasně přesunout z karty do počítače jedno přiblížení nebo oblast.

A celkové výhody - bylo by možné si nadefinovat něco jako klad listů mapy a potom si postupně stahovat různé mapy a různá přiblížení podle potřeby a celé si to jednoduše spravovat. Uživatelé by mohli tyto "klady listů" sdílet na fóru - nadefinování oblastí je docela pracné, ale samotné stahování už pak běží samo. Navíc uploadovat někam mapu může být právně problematické, což u definic oblastní není samozřejmě problém.


EN ******************************

Some ideas to improve map downloading:

1) Possibility to specify area which to download with coordinates.
2) Possibility to store these areas.

Benefits - user can specify custom areas and later download different maps and zooms.

3) Possibility to have one map in more files - for example one map would be one folder with more files.

Benefits - solves problem with big files, brings flexibility for user to manage offline maps.

And overall benefits - possibility to define something like "key to map pages" in paper maps and later download different maps and zooms according to needs.
  •