Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Arne1

#1
Při úvahách o čase a řazení je dobré si uvědomit jednu věc. Těsně před zavedením Markdownu Zeměmluv oznámil, že likviduje všechny časové (nikoliv datové) údaje interně schované u logů. Takže co fungovalo a platilo loni, letos už neplatí.

cesta je - ignorovat jejich pořadí a mít svoje v Geogetu. Tam je zapotřebí mít čas i v textu logu - ale to přece s Locusem není žádný problém.