Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - smintman

#1
Ahoj,
ako mám nastaviť Audio Coach - trénera, aby rozprával po slovensky. Mám anglický android, nastavenia Locucu -App language -Slovenčina (Slovak), TTS engine - Samsung, TTS language - Slovak.  Interface Locusu je v angličtine.  Zmena jazyka App language mi nemení interface aplikácie. Popisy sú stále v angličitne. Audio Coach hovorí po slovensky hodnoty, ale návestia a jednotky sú po anglicky. Napr. povie
"distance päť kilometers."