Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - segi

Pages: [1]
1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / kontrola duplicít pri importe POI
« on: October 16, 2012, 17:32:12 »
Na základe čoho funguje kontrola duplicít POI pri importovaní?

2
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / po importe locus zamrzne
« on: October 16, 2012, 17:17:23 »
Po návrate na hlavné zobrazenie po naimportovaní POI z GPX súboru android vyhlási že Locus prestal pracovať a je ukončený.

3
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Rýchle prepínanie máp
« on: September 19, 2012, 21:51:13 »
V rýchlom prepínaní máp mi neponúka mapy ktoré mám vo formáte SQL. Je to bug či toto nieje technicky možné pri tomto formáte?

Pages: [1]