Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - segi

#1
Na základe čoho funguje kontrola duplicít POI pri importovaní?
#2
Po návrate na hlavné zobrazenie po naimportovaní POI z GPX súboru android vyhlási že Locus prestal pracovať a je ukončený.
#3
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Rýchle prepínanie máp
September 19, 2012, 21:51:13
V rýchlom prepínaní máp mi neponúka mapy ktoré mám vo formáte SQL. Je to bug či toto nieje technicky možné pri tomto formáte?