Sdílení dat mezi LM4 a LM3.5

Started by roze, April 09, 2021, 18:55:25

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

roze

Chtěl bych si nejdříve LM4 vyzkoušet, než bych na něj přešel úplně. S diskuzí jsem porozuměl, že paralelní provoz obou verzí je možný a že data obě verze sdílí.

To sdílení mě není úplně jasné...  tzn. že případně paralelně instalované verze 3.5 a 4 sdílí jeden a tentýž strom s daty?  Resp. že když budu mít spuštěnou např.v.3.5, tak nepůjde spustit v.4?
  •  

Menion

Používal jsi předtím někdy souběžně Locus Map Free a Locus Map Pro? Pak je to stejné.

Pokud ne a máš data v kořenu interní paměti, pak tento adresář "Locus" bude společný pro obě aplikace. Tedy většina věcí bude jednotná, některé privátní nastavení ale zůstane nezávislé.

Obě najednou provozovat lze ale raději bych se držel toho, pracovat vždy jen s jednou z aplikací.
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
  •