Import/export NOGO bodů

Started by Marie Zemanova, August 25, 2020, 11:47:10

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Marie Zemanova

Lze momentálně nějak importovat NOGO body z GPX? A v případě potřeby je také hromadně smazat, resp. celou databázi přepsat? Případně, neuvažuje se o tom?

Primárně mi jde o cyklonavigaci, tahám si aktuální z OSM (vehicle:conditional). Vytvoření GPX už mi běhá automaticky. Zobrazení není problém, ale na NOGO musím konvertovat každý z nich ručně.

Starý způsob přes BROUTER server jsem opustila, a nerada bych se k tomu vracela, pokud to vůbec ještě funguje.

Jako ukázka v příloze dnešní uzavírky celá ČR.
  •