Nepamatování si zobrazeni bodu kesi

Started by ormoru, June 10, 2011, 08:46:08

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ormoru

Když si zobrazím u nějakých keší další waypointy, tak při opětovném spuštěí Locusu se zobrazí pouze zobrazené keše. Locus už si ale nepamatuje, jaké další waypointy jsem měl zobrazené. šlo by toto napravit?

Díky
  •