Parkování

Started by roze, May 16, 2015, 23:04:31

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

roze

Navykl jsem si na to, že pokud mám aktivní Záznam trasy a tento záznam neukončím, tak se po restartu Locusu zobrazí informace, že existuje neukončený záznam trasy a nabídne se pokračování.
Myslel jsem, že podobnou funkčnost má Parkování, ale asi tomu tak není. Pokud mám Záznam trasy aktivní a Parkování taky, tak se při vypínání Locusu objeví info o obou těchto procesech. Jestliže ponechám defaultní stav obou, tak se po opětovném startu Locusu objeví pouze nabídka s pokračováním záznamu trasy, ale info o neukončeném parkování není žádné, resp. úplně 'zmizí záznam o parkování'.
  •  

Menion

Zajímavé že jsem to v Locusu měl nejspíše už roky udělané, jen jeden řádek který jsem nejspíše používal kvůli testování zůstal nezakomentovaný. Děkuju, chyba opravena.
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
  •