Přenos bodů mezi zařízeními (na vlastní nebezpečí)

Started by roze, April 03, 2013, 10:05:48

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

roze

Naimportoval jsem si úspěšně do telefonu několik kategorií bodů. Kolega by chtěl stejné kategorie bodů do tabletu. Body jsou uloženy pravděpodobně v nějakém souboru/databázi.
Šlo by pouze tento soubor přenést mezi telefonem a tabletem a docílit tak 'přenos bodů' mezi zařízeními?
Samozřejmě beru to, že by to bylo na vlastní nebezpečí.  ;)
Díky za odpověď.
 •  

Menion

ahoj, žádné nebezpečí nehrozí. Body a tratě jsou uložené v adresáři Locus/data/database ... pokud celý adresář přeneseš, bude to fungovat. Pokud by jsi ale chtěl přenést jen body a zachovat v cílovém telefonu původní trasy, tak to nedoporučuju. trasy mohou mít uloženéněkteré své body v databázi bodů a mohlo by to dělat neplechu ...

druhou možností je ještě body vyexportovat. jde to po celé kategorii takže pokud jich nemáš moc, tak by neměl být problém
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
 •  

roze

Díky za radu. Jak jsem psal zajímá mě jen přenos bodů, tratěmi se (zatím) nezabývám  ;) .
Měl bych ještě tři otázky:
a) stačí mě kopírovat pouze a jen waypoints.db? Tím journalovým souborem se nemusím zabývat (tj. kopírovat mezi zařízeními). Asi bude bezpečnější před tím kopírováním waypoints.db ukončit Locus, že?

b) k některým bodům jsem si na zařízení, kde jsem databázi bodů plnil, přiřadil obrázky. Když jsem waypoints.db zkopíroval kolegovi, tak se databáze pěkně otevírá, všechny kategorie vidí (i body v nich), ale u těch bodů, které měly na zdroj. zařízení přiřazeny přílohy/obrázky je uveden jen 'slepý' odkaz na neexistující přílohu.
Je možno nějak 'přenést' s waypoints.db i případné přílohy/obrázky?

c) Locus zobrazuje body pouze a jen z databáze waypoints.db? Nemohu mít těch databázi více pod různým jménem? Mám s kolegou několik desítek kategorií (každá kategorie má desítky-stovky bodů) a chtěl bych si je rozdělit podle zemí. Resp. bych si chtěl aktivovat vždy jen body z určité země. Řešil bych to tak, že bych si vytvořil waypoints1.db, waypoints2.db, waypointsXYZ.db a v každé zemi bych Locus nechal načíst určitou waypointsXYZ.db, tak že do Locus/data/database bych dal jej určitou db. Slibuji si od toho rychlejší načtení bodů a zpřehlednění práce s kategoriemi.

Díky za odpověď a radu.
 •  

Menion

a) v podstatě stačí, journal nemusíš řešit ale Locus rozhodně ukonču! Nicméně pokud by jsi chtěl přenášet i trasy, je potřeba vzít oba soubory. Protože pokud trasa má nějaké speciální body přímo v trase, pak tyhle body jsou uložené právě ve waypoints.db!

b) veškeré obrázky u bodů se dají rozdělit na dvě kategorie
  1) obrázky které už existují a ty jsi si je k bodům jen přiřadil, pak ty obrázky můžou být kdekoliv v telefonu a je i celkem těžké je dohledat
  2) obrázky co jsi si pořídil Locusem, pak jsou uložené v adresáři Locus/data/photo_poi

nicméně doporučuju zkusit export do KMZ! což by mohlo vyřešit všechny trable s obrázky. Tenhle soubor by je totiž mohl obsahovat už v sobě

c) nápad s databázemi mě už taky napadl ale bohužel to zatím není možné ani to není v plánu pro blízkou dobu
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
 •  

roze

Quote from: "menion"... nicméně doporučuju zkusit export do KMZ! což by mohlo vyřešit všechny trable s obrázky. Tenhle soubor by je totiž mohl obsahovat už v sobě ...
Skvělé - KMZ ty obrázky obsahuje a úspěšně jsem je přenesl (šlo obrázky Locusem nepořízené).

Ale ještě bych se zeptal...
mám body roztříděné v desítkách kategorii. Přenosem celé waypoints.db jsem vyřešil 'export' všech kategorií najednou.
Volbu 'Export' mohu ale dělat pouze po jednotlivých kategoriích, že? Vyexportovat celou waypoints.db nejde?

Mám totiž těch kategorií desítky. Obrázky mám naštěstí přiřazené jen v jedné kategorii. Takže jsem udělal:
a) překopírování celé waypoints.db mezi zařízeními
b) a navíc export/import té kategorie s obrázky
 •  

Menion

no v tomhle směru to k dokonalosti dovedené není, to přiznávám. Dumám dumám ... pokud by šlo jen o tvá zařízení, pak by nebyl problém pomocí nějaké aplikace ala dropsync, synchronizovat celé soubory i adresář, nicméně pokud by tvá data chtěl používat i kolega, pak by to dělalo neplechu.

hmm hmm, tak to teď asi bohužel. Ideální by bylo umožnit přepínat pčímo databázové soubory, ale to teď opravdu není reálné
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
 •  

dvzd

Když exportuji z Locusu databázi bodů (keše) do GPX a naimportuji to do jiného zařízení s Locusem, tak mi v cílovém zařízení chybí označení vypočítaných multikeší a mysterek (hvězdička v pravém horním rohu ikony). Koukal jsem, že volba exportu do KMZ tam již není. Přes co to mám převést, aby mi ten atribut vypočítané keše nezmizel? Jsou tam volby GPX, KML, CSV, TCX a DXF.

Zobrazení v původním zařízení:


Zobrazení v cílovém zařízení:
 •  

Menion

GPX nativně nemá podporu pro nějaké označování "vypočtená" či tak něco. Dělá se to přes další waypointy. Máš pravdu že tohle v locusu není. Dodělal jsem tedy to, že pokud je keš označená jako vypočtená (hvězdička) a přitom nemá žádný "Final" waypoint, Locus jeden vygeneruje a dá ho do exportu, tzn. při importu se keš správně označí
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
 •  

dvzd

OK, přes co to teď bude fungovat? Přes GPX? A od kdy?
 •  

Menion

ano přes GPX (ostatní formáty nepodporují geoaching VŮBEC) a od příští verze (případně nějaké další testovací), dělal jsem to teď ráno, takže z toho vycházej
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
 •  

dvzd

Díky moc.
 •