Automatic deteticon of needed map capture

Started by ht81, February 22, 2011, 09:00:23

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ht81

Hallo,

first of all: Thanks for Locus and sorry for my bad english. I kown, my english is for the cat ;)

I had one wish.
Is it possible that after a gpx import with e.g. "3000 waypoints" in a category e.g. "geocaching" locus may direct that he choose a frame that is so great, that's exactly the 3000 waypoints collected? these cards could then download them as offline.

At the moment i had to make the frame manually with my fingers. It would be nice, if locus had this option, then i can say, make a frame för the category "geocaching" and download all map data in zoom of e.g. 7 - 17.

when locus hat this option, then locus were a killer app for me :)
  •  

Menion

#1
after second read, I finally understand what you mean :) and it's very nice feature, so done :)
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
  •  

ht81

#2
Hi,

nice that you got it, with my bad english ;)

how quickly you could implement these functions?
  •  

Menion

#3
it's already on market :)
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
  •  

GOF007

#4
A little margin for the area would make it better. (make the area cover a little more than the actual poi)
may be 1km or any percentage to the POIs distance.
  •  

Menion

#5
percentage isn't good idea. On big areas it should be really big value. something like 1km should be fine I think ...
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
  •  

m787462

#6
Mám jeden návrh na sťahovanie máp, ktorý by riešil problém veľkých súborov s mapami.

Najväčší problém sú nesmierne objemy dát pri veľkých zoomoch. Ale načo potrebujeme kompletnú mapu vo veľkom zoome? Pre potreby geocachingu by stačila mapa s menším zoomom, povedzme 12, 13, 14, 15 a podrobná mapa s väčším zoomom 16, 17, 18, 19, ...  len v malom okolí POI, alebo waypointov (kešiek). Oblasti mimo waypointov vo väčšine prípadov nikdy nepoužijem. A keby náhodou bolo treba aj tie, dajú sa stiahnuť v teréne.
Navrhujem pridať možnosť do záložky download, kde by sa dala definovať oblasť povedzme v metroch okolo práve zobrazených waypointov a stiahli by sa iba tiles z týchto oblastí v zvolených zoomoch.

Keď to zhrniem postup by bol asi takýto:
1. zobrazím waypointy ktoré ma práve zaujímajú.
2. označím oblasť okolo týchto waypointov (ako navrhoval kolega v predchádzajúcom príspevku)
3. zvolím príslušné malé zoomy 12, 13, 14, 15
4. stiahnem tiles celej definovanej oblasti.
5. k tým istým waypointom nastavím oblasť ktorá ma zaujíma napríklad 500 metrov okolo waypointu
6. vyberiem veľké zoomy 16, 17, 18 ...
7. stiahnem príslušné tiles
Výsledok je relatívne malá mapa s podrobnými oblasťami, ktoré ma zaujímajú.
  •  

Menion

#7
Please keep topic in one language. If you don't write English enough, create new topic!

about your request:
this should be nice idea, on one side. On second, I think this should be confusing for many people. Also it require a lot of settings. And for the third: this shoudl be useful only for geocaching, I can't imagine, that I'll download areas only around every single point and not around everything. And because Locus is not trying to be geocaching app, but mainly mapping app, I'll not implement this feature now ...
- Official help (ideas, questions, problems): help.locusmap.eu
- Advanced topics, sharing of knowledges: you're here!
- LM 4 Beta download, LM 4 Release download
  •