Posun google maps v Locusu - pro Čínu

Started by merapi, January 13, 2012, 14:22:24

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

merapi

Pěkný den, přesouvám sem diskuzi z androidforum.cz
Problém je s posunem Google map oproti satelitním snímkům a možnost jejich opravy. Nakonec, po Menionově postupu jsem mapy sice posunul, ale něco se mi nezdá na posunu sever/jih.

Přidávám postup (mnou rozšířený postup Meniona), zda je v pořádku.

____________________________

1. mám uloženu vlastní výřez Google mapy z Mobacu pro nějaké místo v Číně (nebo jinde, když satelit a mapa nejsou stejné)
2. spustit Locus
3. zobrazit si OSM (open street map) on line mapu a najít si nějaký jednoznačný bod, např. křižovatku velkých ulic
4. uložit jako bod zájmu (POI - point of interest) s takovým popisem, abyste věděli, ze které mapy je který bod.
5. otevřít příslušnou uloženou mapu z Google maps a najít tu samou křižovatku ulic
6. opět uložit jako bod zájmu (POI - point of interest) s takovým popisem, abyste věděli, ze které mapy je který bod.
4. pak je potřeba změřit pravoúhlé vzdálenosti mezi těmito body, tzn. v ose X a Y nejsnazší pomocí navádění nebo pomocí "Přidat novou cestu & meření". To vám změří a ukáže vzdálenost mezi oběma body a azimut. Dopočítají se úhly a podle nich pak strany.
 
Příklad:

Bod A je správný, bod B je nesprávný. Bod B je od bodu A vzdálen 483 m a je na azimutu 118 stupňů. My musíme posouvat po polednících a rovnoběžkách, tedy v pravém úhlu. Bod A je tedy obrazně vlevo nahoře, bod B vpravo dole. Google maps tedy musím posunout pod body tak, aby byla křižovatka bod bodem A, kam patří. To znamená na sever a západ. Když je azimut 118 st. pak odečteme rovnoběžku (tj. 90 st) a máme 28st u bodu B. Součet úhlů v trojúhelníku je 180, my máme pravý úhel 90 st a spočítaných 28 st. Zbývající úhel je 180 - 90 - 28 = 62 stupňů.
Pro posun na sever/jih spočítáme vzdálenost takto: vzdálenost = sinus úhlu u bodu B x délka mezi body, tj. sin 28 x 483 = 226 m.
Pro posun na východ/západ spočítáme vzdálenost takto: vzdálenost = cos úhlu u bodu B x délka mezi body, tj. cos 28 x 483 = 426 m.

5. spustit menu > funkce > posun mapy a nastavit posuny.

Měli jsme na sever 226 m, tedy do pole sever zadáme 226. TADY MI TO PRÁVĚ HÁŽE ŠPATNÝ POSUN, MUSÍM ZADAT -226, JAKO BYCH MAPU POSOUVAL NA JIH.
Měli jsme na západ 426 m, tedy do pole východ dáme 426.
Potvrdíme a mapa se posunula tak, že křižovatka leží pod pod původně nesprávným bodem B - tedy už je vše dobře.

6. případně pak doladit posuny aby Google mapa seděla na bod A
  •