Zobrazení tooltipu waypointu není vidět.

Started by ormoru, August 30, 2011, 11:12:13

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ormoru

Když zobrazím tooltip waypointu, tak není vidět z důvodu překrytí jinými waypointy. Chtělo by ho to posunout ve vrstvách asi až nahoru :)
  •