Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 ... 10
11
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Úsporný profil záznamu trasy
« Last post by menion on Yesterday at 20:35:31 »
Zdravím,
profil jako takový nikoliv. Když už tak spíše jeho vedlejší efekt: tedy čím více bodů (hustší záznam), tím více výpočetního výkonu spotřebovaného na filtrování, ukládání, vykreslování na mapě. Takže doporučení: 1 bod za 20 metru bude určitě výrazně efektivnější než dob každou vteřinu.

Obecně největší "žrout" energine je displej a pak hned GPS. Takže méně se dívat na displej, to je základ.
Pokud by jsi chtěl extrémně šetřit baterii, lze využít funkci "GPS auto-off", která udělá opravdu hodně ale rozhodně doporučuju se s tím nejdříve více seznámit a vyzkoušet protože při nesprávném použití můžou být záznamy k ničemu.

Možná ještě někdo další bude mít praktické tipy ale za mě hlavně takto.
12
Maps / [SOLUTION] Via Michelin maps - possible to add to Locus?
« Last post by Nicolas P on Yesterday at 19:51:55 »
Hello,
Please find below a solution for Mobac
Code: [Select]
// Nom de la carte affiché dans MOBAC
name = "France, cartes papiers Michelin (Rev.081)-Z(10,11,12)-2019";

// Nom du serveur
String MyServer = ".viamichelin.com";
String MyServer_2 = "map.viamichelin.com";

// Key au format "/blabla"
String MyKey = "";

// MyUserAgent correspond à celui créé notemment avec la clé IGN
// Par défaut, on trouve souvent MyUserAgent = "Mozilla/5.0 Gecko/20100101 Firefox/49.0";
String MyUserAgent = "Mozilla/5.0 Gecko/20100101 Firefox/49.0";

// MyReferer peut être demandé
String MyReferer = "";

// MyFolder au format "/blabla"
String MyFolder = "/mapsgene/dm/mapdirect";
String MyFolder_2 = "/map/mapsgene/dm/mapdirect";

tileType = "png"; // Type d’image fourni par le serveur (png, jpg or gif)
tileSize = 256; // Facultatif : Supprimer la ligne dans le doute
minZoom = 2; // Facultatif : Zoom minimal souhaité (et/ou fourni par le serveur)
maxZoom = 19; // Facultatif : Zoom maximal souhaité (et/ou fourni par le serveur) -> Maximum 22 pour Mobac

// Gestion des passages de zooms pour recentrer la carte
Zoom10=0;
Zoom11=0;
Zoom12=0;
CorrectionX=0;
CorrectionY=0;

String getTileUrl(int Zoom, int X, int Y) {
// Autres paramètres spécifiques GetTile
// TileMatrix = Zoom : Le nom de la matrice qui contient la tuile
// TileCol = X : Le numéro de colonne du coin supérieur gauche de la tuile
// TileRow = Y : Le numéro de ligne du coin supérieur gauche de la tuile
if (Zoom < 7) {
Zoom10=0;
Zoom11=0;
Zoom12=0;
// gestion Zoom < 7, on prend une carte générique Google pour voir le monde entier
return "http://mt0.google.com/vt/lyrs=m@176103410&hl=fr&s=Galileo&scale=1&z=" + Zoom + "&x=" + X + "&y=" + Y;
}else if (Zoom < 10){
Zoom10=0;
Zoom11=0;
Zoom12=0;
// url = ""
return "https://" + MyServer_2 + MyFolder_2 + ";" + urlstring(Zoom,X+1,Y+1);
}else if (Zoom < 11){
Num_Server = (X % 3) + 10; // 10 11 12
Zoom11=0;
Zoom12=0;
if (Zoom10==0) {
// X(A,B)->X, A1,A2,B1,B2
// Brest <-> Strasbourg
CorrectionX = EchelleXY(X,499,16,534,37);
// Dunkerque <-> Perpignan
CorrectionY = EchelleXY(Y,343,34,377,55);
Zoom10=1;
}
return "http://m" + Num_Server + MyServer + MyFolder + ";" + urlstring(Zoom,X-CorrectionX,Y-CorrectionY);
}else if (Zoom < 12){
Num_Server = (X % 3) + 10; // 10 11 12
Zoom10=0;
Zoom12=0;
// pour geneve correction X-993,Y-687
if (Zoom11==0) {
// X(A,B)->X, A1,A2,B1,B2
// Brest <-> Strasbourg
CorrectionX = EchelleXY(X,998,14,1067,73);
// Dunkerque <-> Perpignan
CorrectionY = EchelleXY(Y,685,5,754,65);
Zoom11=1;
}
return "http://m" + Num_Server + MyServer + MyFolder + ";" + urlstring(Zoom,X-CorrectionX,Y-CorrectionY);
}else if (Zoom < 13){
Num_Server = (X % 3) + 10; // 10 11 12
Zoom10=0;
Zoom11=0;
// pour geneve correction X-2017,Y-1386
if (Zoom12==0) {
// X(A,B)->X, A1,A2,B1,B2
// Brest <-> Strasbourg
CorrectionX = EchelleXY(X,1996,11,2136,112);
// Dunkerque <-> Perpignan
CorrectionY = EchelleXY(Y,1370,8,1509,112);
Zoom12=1;
}
return "http://m" + Num_Server + MyServer + MyFolder + ";" + urlstring(Zoom,X-CorrectionX,Y-CorrectionY);
}else{
// url = ""
return "https://" + MyServer_2 + MyFolder_2 + ";" + urlstring(Zoom,X+1,Y+1);
}
}

void addHeaders(java.net.HttpURLConnection conn) {
conn.addRequestProperty("Referer",MyReferer);
conn.addRequestProperty("User-Agent",MyUserAgent);
}

//
// Fonction EchelleXY
//
static import java.lang.Math.*;
int EchelleXY(int XY,int a1,int a2,int b1,int b2){
// *0.00001/100000 -> pour convertir avec 5 chiffres significatifs, sinon 0.0
float A = ((b2 - a2)*0.00001/(b1-a1))*100000;
float B = a2 - A * a1;
int corXY = round(A * XY + B);
// javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null,"XY" +XY+ "#" + (XY-corXY));
return (XY-corXY);
}

//
// Fonction projecion de ViaMichelin
//

import java.util.Base64;

String urlstring(int zm,int My_col,int My_row) {
int[] tile;
int new_zoom=zm;
String zs;
switch (new_zoom) {
case 1   : zs="viamichelin.background@z1" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6MQ==
case 2   : zs="viamichelin.background@z2" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6Mg==
case 3   : zs="viamichelin.background@z3" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6Mw==
case 4   : zs="viamichelin.background@z4" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6NA==
case 5   : zs="viamichelin.background@z5" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6NQ==
case 6   : zs="viamichelin.background@z6" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6Ng==
case 7   : zs="viamichelin.background@z7" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6Nw==
case 8   : zs="viamichelin.background@z8" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6OA==
case 9   : zs="viamichelin.background@z9" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6OQ==
case 10  : zs="eur_c_1000k_r05" ; break; //ZXVyX2NfMTAwMGtfcjA1
case 11  : zs="fra_c_0275k_r81" ; break; //ZnJhX2NfMDI3NWtfcjgx
case 12  : zs="fra_c_0185k_r81" ; break; //ZnJhX2NfMDE4NWtfcjgx
case 13  : zs="viamichelin.background@z13" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6MTM=
case 14  : zs="viamichelin.background@z14" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6MTQ=
case 15  : zs="viamichelin.background@z15" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6MTU=
case 16  : zs="viamichelin.background@z16" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6MTY=
case 17  : zs="viamichelin.background@z17" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6MTc=
case 18  : zs="viamichelin.background@z18" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6MTg=
case 19  : zs="viamichelin.background@z19" ; break; //dmlhbWljaGVsaW4uYmFja2dyb3VuZEB6MTk=
}
tile = cr2tile(My_col,My_row);
int tileA = tile[0];
int tileB = tile[1];
switch (new_zoom) {
case 10:

String tilestring = tiles2string(String.valueOf(tileA),String.valueOf(tileB));
//javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null,tilestring);
break;
case 11:
String tilestring = tiles2string(String.valueOf(tileA),String.valueOf(tileB));
break;
case 12:
String tilestring = tiles2string(String.valueOf(tileA),String.valueOf(tileB));
break;
default:
String tilestring = tiles2string(String.valueOf(tileA),String.valueOf(tileB));
break;
}

// Encode Base64
String mapb64string  = Base64.getEncoder().encodeToString(zs.getBytes("utf-8"));
String tileb64string = Base64.getEncoder().encodeToString(tilestring.getBytes("utf-8"));

return mapb64string + ";"+ tileb64string;
}

int[] cr2tile(int My_col,int My_row) {
// original cell:
// A:B
// child cells:
// 2B:2A    2B+1:2A
// 2B:2A+1 2B+1:2A+1

int[] tile2 = new int[2];
int A;
int B;

if ((My_col==1)&&(My_row==1)) {
A = 0;
B = 0;
}
else {
// transformation en decimal -> (double)
Double col0=(Double)My_col;
Double row0=(Double)My_row;
int col2 = round(col0/2);
int row2 = round(row0/2);
tile2 = cr2tile(col2,row2);
int tile2A = tile2[0];
int tile2B = tile2[1];
A = tile2B * 2 + ((My_col-1) % 2);
B = tile2A * 2 + ((My_row-1) % 2);
// note that the A/B switch above is intentional
}
return new int[] {A,B};
}

String tiles2string(String a,String b) {
String ps="";
String qs="";
int p=a.length();
int q=b.length();
for(i=0;i<(10-p);p++)
ps=ps+"0";
for(i=0;i<(10-q);q++)
qs=qs+"0";
return ps + a + qs + b;
}


//
// FIN ViaMichelin
//

Note :
the cards are not centered (France Z10 in Norway).
I use two affine functions based on four cities.
Brest <-> Strasbourg for the horizontal and
Dunkerque <-> Perpignan for the vertical
Nicolas
13
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: ZOOM level ve verzi 3.38
« Last post by Čelda on Yesterday at 17:43:52 »
No jo, jsou tam i vektorovky, to mi prošlo omylem, díky, opravím :).
No ono to není špatné, jen je to jiné, než to bylo ! Ono je to dokonce možná (v některých situacích) naopak dobré, že když si vyberu rastrovou mapu a pak zazoomuju na nějaký zoom, který nemám v této mapě ani jiné rastrové, tak abych to dostal ve vektorové !

Jinak když si otevřeš správce map, tak pokud je mapa stažená Locusem, má dole ve druhé řádce pod jménem ještě poskytovatele. Takže ten stejný typ je řízen tímto poskytovatelem. Nicméně už jsem na tohle nastavení koukal a moc dobře nefunguje, takže určitě v některé z dalších verzí odeberu a bude z toho spíše "načítat ano/ne" s tím že mapy od stejného poskytovatele budou mít nějakou preferenci.
Aha, s vyjímkou LoMap nemám žádné offline mapy stažené přímo Locusem, všechny jsem si postahoval/dotvořil ručně.

On je to vůbec zajímavý problém obecně. Dejme tomu, že jsem online (tj. mám dostupné online mapy) a k tomu mám v telefonu stažené nějaké vektorové mapy a nějaké rastrové a ještě je mám v paměti/na pam. kartě seskupené v různých složkách.. Každý z uvedených zdrojů pokrývá jen některé zoomy a některá území.
A teď jde o to, jak jednoduše definovat "atlas" nebo "kolekci map" - prostě když zoomuju, tak aby bylo na každém zoomu jasné, jestli a v jakém pořadí se zkouší další mapy, když ta vybraná není k dispozici.
14
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: ZOOM level ve verzi 3.38
« Last post by menion on Yesterday at 15:18:05 »
No jo, jsou tam i vektorovky, to mi prošlo omylem, díky, opravím :).

Jinak když si otevřeš správce map, tak pokud je mapa stažená Locusem, má dole ve druhé řádce pod jménem ještě poskytovatele. Takže ten stejný typ je řízen tímto poskytovatelem. Nicméně už jsem na tohle nastavení koukal a moc dobře nefunguje, takže určitě v některé z dalších verzí odeberu a bude z toho spíše "načítat ano/ne" s tím že mapy od stejného poskytovatele budou mít nějakou preferenci.
15
Versions / Re: [APP] - version 3.38.+ ( 22. 5. 2019 )
« Last post by balloni55 on Yesterday at 12:48:31 »
Hello menion
behavior reported with #59 was solved with V 3.38.3.2 > #162
Today i noticed problem is back again with V3.38.6 ::)
16
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Úsporný profil záznamu trasy
« Last post by leschek on Yesterday at 12:16:32 »
Doposud jsem používal „vestavěné“ profily záznamu trasy, ale chystám se na několik dnů mimo civilizaci, kde budu používat Locus v telefonu jako mapu a jako tracker pro záznam trasy. Sice budu mít power banku, ale i tak bych chtěl, aby baterky v telefonu vydržely co nejdéle. Zajímalo by mě, jestli různé profily záznamu trasy mají vliv na spotřebu energie telefonu a pokud ano, jestli by někdo neporadil nějaký profil, který moc nežere? Půjde o pěší výlet do hor.
17
Versions / Re: [APP] - version 3.38.+ ( 22. 5. 2019 )
« Last post by Mips on Yesterday at 11:49:59 »
Hello Menion
In the following the translation of my contributions in the German forum area to topic "Plötzlich falsches Routing" (Suddenly wrong routing).

Post 1
Today I used, besides cycling, to test the navigation with V3.38.6.
My conclusion:
As long as you stay on the route, in my case a circuit, everything works.
But...!
If you deviate from the route, the recalculation takes place according to the display, but from now on nothing happens anymore.
[Calculate...] then stands forever, without coming to any result. Sometimes an orange banner appears whose content I can't read with my bike glasses, but it doesn't change the unsuccessful recalculation.
I created the route on the tablet and imported it as GPX 1.1. How it works with the original route, if there is a difference at all, I will possibly test it again with fake GPS.

Post 2
A short test this morning showed the following.
Even the point-to-point navigation does not work.
The route is calculated correctly at the beginning, but after a deviation it is over.
Sometimes I get the orange error messages mentioned above, e.g.
"Unknown problem", "Route too long" (at 10km) or something related to BRouter , which I can't read because the message [Calculate...] is overlaid.
After some time the message "Timeout connect to service" appears.
For me this looks like an interface problem in connection with the automatic recalculation.

Greeting
Mips

Translated with www.DeepL.com/Translator
18
Soche Tests mit Ergebnissen am besten an Menion schicken.
19
Ein Kurztest heute Morgen ergab folgendes.
Selbst die Punkt zu Punkt Navigation funktioniert nicht.
Die Strecke wird zwar zu Beginn korrekt berechnet, aber nach einer Abweichung ist Schluss.
Es kommen dann manchmal die besagten orange Fehlermeldungen, bei mir z.B.
"Unbekanntes Problem", "Route zu lang" (bei 10km) oder irgendwas im Zusammenhang mit BRouter , was ich aber nicht lesen kann da die Meldung von [Berechne...] überlagert wird.
Nach geraumer Zeit erscheint dann die abschliessende Meldung "Timeout connect to service".
Für mich sieht das nach einem Schnittstellenproblem im Zusammenhang mit der automatischen Neuberechnung aus.
Resultierende Erkenntnis:
Die Navigation ist derzeit völlig unbrauchbar.

Gruß
Mips
20
Orange ist meist schlecht, Java-Umgebung, Applikationsfehler, Crashes...
Pages: 1 [2] 3 4 ... 10