Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Docent

#1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Osa X na grafu
February 04, 2013, 08:53:43
Když si naplánuji trasu na mapy.cz a exportuji do KML, jsou v ní názvy bodů na trase. Když tuto trasu importuji do Locusu a zobrazím si graf výšky, jsou názvy bodů a popis osy X (vzdálenost) na jedné řádce, tj. překrývají se a je to nečitelné.
#2
Při načítání OSM ve větším zvětšení se objeví chybová hláška "Acces blocked. We suspect this client is downloading maps in an unauthorized manner....". Dřív to nedělalo.