Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - chromos

#1
To je fajn, že ti současné chování vyhovuje. To ale neznamená, že se nenajdou tací, kteří by uvítali jiné chování (viz první post), které by si mohli uživatelsky nastavit, aniž by to ovlivnilo ty, kterým současný stav vyhovuje. Výsledek? Více spokojených uživatelů.
#2
Omlouvám se za otevření starého vlákna, ale přijde mi to rozumnější než zakládat nové se stejným tématem.

Také jsem narazil na problém s tím, že když na webu gc.com změním Vlastní poznámku ke kešce, tak se mi v Locusu nezaktualizuje. Lze to sice vyřešit vypnutím volby Zachovat data při importu v nastavení, jak je zmíněno v předchozím postu, ale pak se mi aktualizací cache smažou i mnou v Locusu vytvořené waypointy (což jsou jedny z nejdůležitějších údajů vůbec, a to asi nejen v geocachingu).

Podle mě by logika aktualizace cache v Locusu mohla být takováto:


  • Částečná aktualizace - toto již v Locusu je pod zapnutou volbou Zachovat data při importu)
  • Aktualizace - nahrazení všech tagově si odpovídajících dat v Locusu těmi z gc.com (tedy včetně mé vlastní poznámky a corrected coordinates), ostatní data nechat beze změny (např. mé vlastní waypointy)
  • Nahrazení - nahrazení všech tagově si odpovídajících dat v Locusu těmi z gc.com, ostatní smazat (což v současném Locusu odpovídá vypnuté volbě Zachovat data při importu)

Jsou-li tři volby moc, pak se silně přikláním k tomu, aby současná možnost 1 byla nahrazena možností 2. Doplňkem k tomu by mohlo být i přidání čtvrtého tlačítka Stáhnout v okně Poznámky - vedle tlačítka Odeslat je na něj perfektní místo. Současná implementace mi moc nevyhovuje (eufemisticky řečeno), protože mysterky řeším v 99,9 % na počítači a ne v telefonu. A i kdybych je řešil v telefonu, mám možnost svou poznámku poslat na gc.com naprosto bez problémů (a v tomto případě se mě nikdo neptá, která data jsou novější). Bylo by fajn, kdyby se vlastní poznámky daly synchronizovat oběma směry stejně pohodlně.

Také by bylo pěkné, kdyby Locus uměl pracovat s corrected coordinates (přepisovat, odesílat na gc.com, mazat ap.), když už to kromě jiných umí i jinak dost primitivní oficiální aplikace.

A když už jsem se tak rozepsal - seznam waypointů lze řadit podle různých kritérií, jedním z nichž je volba Geocaching > Seřadit podle Skrytého data, což mi dalo docela zabrat, než jsem přišel na to, co toto skryté datum znamená. Až když jsem si to přeložil do angličtiny a zpět, došlo mi, že je tím myšleno datum skrytí kešky, tedy Seřadit podle data založení.

Na závěr chci celému týmu Locusu poděkovat za skvělou aplikaci - její provedení je promyšlené a možnosti skoro nevyčerpatelné. Nejúžasnější na Locusu je, že ač se nejedná o specializovanou aplikaci na geocaching, s přehledem jim vévodí. Snad jen rychlejší načítání mapy při scrollingu by neškodilo. :-)