Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - NdrU

Pages: [1]
1
Zdravím, používám Locus v angličtině a všiml jsem si, že je na několika místech použito slovo "actual", i když je nejspíš myšleno "current", například "This function show augmented reality with actual points". Tohle je typický příklad czenglish, jak je možné se dočíst například tady: http://http://nlp.fi.muni.cz/projekty/lexdb/czeng.cgi?direct=4.
Pro čecha je to srozumitelné, pro cizince to nejspíš může být matoucí (znamená to něco jiného než má)

Pages: [1]