Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - NdrU

#1
Zdravím, používám Locus v angličtině a všiml jsem si, že je na několika místech použito slovo "actual", i když je nejspíš myšleno "current", například "This function show augmented reality with actual points". Tohle je typický příklad czenglish, jak je možné se dočíst například tady: //http://nlp.fi.muni.cz/projekty/lexdb/czeng.cgi?direct=4.
Pro čecha je to srozumitelné, pro cizince to nejspíš může být matoucí (znamená to něco jiného než má)