Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Žajdlík Josef

#46
Co jednoduchý přepínač na bod/trasa? Viz scr.
#47
It's the same for me. They can't change in the preset at all, Locus doesn't remember the change.
#48
The simple option to add a point to Lomap (or to OSM database) will also be important. Many important things are completely missing here. See SCR.
#49
It worked for me too, but when I selected one Dashboard from the menu, the settings of all Presets changed to this dashboard. And it can't be changed anymore. Even the recovery from the backup did not help.
#50
In the latest Beta version, switching the Dashboard using presets does not work. I selected the Dashboard manually and in all Presets the preset has changed to this type. Now dashboards in presets cannot be set.
#51
It's alright. But if I understand it correctly, there is part of the data in the Lopoints of OSM and part of the Wiki. Therefore, for each item I would like a button with a direct link to change directly in the database OSM or in Wiki. It's definitely very complicated, but if it succeeded, it would be great. I am afraid that an ordinary user will not want to install other editing applications, so there will be not many lopoint repairs.
#52
The OSM GO app is great, thanks.
But it's not a simple solution for ordinary users. If the database of points is to be useful, it must be easily edited. For example: opening hours, changing the name of the shop, etc. This is a big and difficult task for the Locus team.
Some data are bad and others are completely missing even though they are in OSM data. As an example, I mention the "orchestra" in the chateau park. It is a big historic building, but it is not in points.
#53
I was thinking about editing. Perhaps it would be enough to add a small button with a direct link to editing text via the eight or Wiki website. Depending on where the text is taken from.
#54
Hi Radime.
I understand what the problem is, because I often add and correct the data in eight OSM maps. But if I understand it correctly, then the data for lopoints come from two sources. It is quite difficult to find where to fix the data.
I will also write Czech, I'm not very good in English:
Obrázek Sousoší Panny Marie: V OSM je uveden správně, ale v Lopointech je uveden jako památné místo. Měl by se tudíž asi opravit ve Wiki.
Obrázek Laudon: ten byl špatně uveden i v OSM, ale adresa u něj tam uvedena není. Nejspíš tedy pochází z Wiki. Název jsem opravil v OSM na Pomník Generála Laudona, ale měl bych teď jít ještě opravovat data ve Wiki? Je to dost komplikované když data pocházejí z více zdrojů.

Zkuste o tom ještě pouvažovat. Některé názvy jsou opravdu hodně mimo a jaká bude mít databáze hodnotu když bude mít špatná data?
#55
Overnight, the photos were loaded with points with labels, that's fine.
Some points are quite bad, see SCR.
Now: Generála Laudona. Adresa: Most úzkokolejky přes Moravu... (The bridge is about 100 meters away and deserves a separate point.)
Correctly: Socha generála Laudona, Zámecký park...

The possibility of changing texts is probably needed.
#56
First experience: On a smaller phone, the buttons and text of the photo enters dialog are trimmed. After choosing a photo, it overlaps its part of the panel called. The photos were sent correctly, but after two hours they still do not see at the points.
I will explain the more complicated idea below:
Některé body (viz scr. PM) mají špatný název. Zde se zobrazuje Památné místo, ale mělo by tam být Sousoší Panny Marie, stejně jako se to zobrazuje na obrazovce. Rád bych to při vkládání opravil, ale nenašel jsem žádnou možnost jak to udělat. Šlo by s tím něco udělat?
#57
Quote from: Menion on April 26, 2022, 08:41:29
@Žajdlík Josef
hmm, maybe something because of the Dashboard you use?

I do not know, but in the previous version 4.8x it did not. I attach Dashborad settings.
#58
After pressing the back button for the first time on the phone, this warning message will be shown.
#59
Web portal & sync / Re: Web planner / portal
March 31, 2022, 13:15:38
Omlouvám se za mou angličtinu.
Stěžejní problém je ten, že není jak doplnit údaje o převýšení do importovaného GPX souboru. Já například zkusil naimportovat přiložený soubor (vytvořený pořadatelem turistické akce). Při načtení ale neobsahuje údaje o převýšení. Viz SCR výše. Jediná možnost jak je tam doplnit, byla otevřít trasu v Plánovači/Přepočítat vše. Tím ovšem dojde nejen k doplnění nadmořských výšek, ale i přepočtu trasy. Takže zatím jediná možnost jak je doplnit bez přepočtu, je otevřít importovanou trasu v Locusu a doplnit je tam. Ovšem to je natolik zdlouhavé, že mohu import udělat rovnou v něm. Chtělo by to tedy při importu kontrolovat zda GPX obsahuje data o nadmořské výšce, a pokud ne, nabídnout jich doplnění. Nebo nějaké tlačítko na doplnění až po importu, to už je jedno.
#60
After updating to version 4.8.0, the entire menu shifted almost a third of the screen height. Android 8, Samsung A3. The route scheduler is fine, it's just on the main screen with the map. Any idea what about it?