Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - poutnikl

Pages: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 34
421
P.S.: V Treking.brf se penalizace necyklotras přičítá ( (0.05, resp. 0.5 pro stick to cycleroutes ).

V mých profilech je preference cyklotras / penalizace necyklotras násobkem, a to nelineárním.

Cycleroutes_pref má minimální efekt pro dobré cesty okolo costfactor = 1.0.

Efekt ale zesiluje pro rostoucí costfactor ( "horší cesty" ) až k násobku (1 + Cycleroutes_pref) pro necyklotrasy,
resp  (1 - Cycleroutes_pref) pro preferovane cyklotrasy .

Proto hodnota Cycleroutes_pref  má oproti hodnote penalizace cyklotras v Trekking (0.05, resp. 0.5 pro stick to cycleroutes ) obvykle menší efekt.

Code: [Select]
Hodnoty costfactoru
cycleroute_pref 0.2
Male  Velke
trasy trasy Netrasy
1 1 1.04
1.1 1.04 1.16
1.2 1.12 1.28
1.5 1.36 1.64
2 1.76 2.24
2.5 2.16 2.84
3 2.56 3.44
4 3.36 4.64
6 4.96 7.04
8 6.56 9.44
10 8.16 11.84
15 12.16 17.84
20 16.16 23.84

422
Cycleroutes_pref = 0.0 je v mých profilech ekvivalentní  ignore_cycleroutes=true v Trekking -cr, protože jsem dal přednost kvantitativnímu parametru. Podotýkám, že je tam ještě i parametr routelevel, rozlišující úroveň preference cyklotras. Defaultní routelevel 2 preferuje mezinárodní a národní cyklotrasy, regionální a lokální cyklotrasy nechá jak jsou, a.potlačuje necyklotrasy

S  cycleroutes_pref se dá laborovat podobne jako s  MTB factorem nebo smallpaved_factorem.  Při hodnotě 0.0 efekt cyklotras mizí a používá se běžné hodnocení cest podobně jako v Trekking -CR. toto hodnocení je v Trekking -CR a mých profilech odlišné.     

Obecně se dá říct, že efekt preference cyklotras je v Trekking silnější než v mých profilech, a tím pádem i efekt jejich ignorování v Trekking -cr.

Celý koncept prace s cyklotrasami je v mých profilech několikrát přepracovaný. Původní implementace se mi totiž z několika důvodů nezamlouvala :
  • Všechny cyklotrasy jsou si v Trekking.brf rovny, hladká asfaltka stejně dobrá kodrcání po kamenech, přímá stejně jako pokroucená .
  • I ta nejhorší myslitelná cyklotrasa je pořád brána jako lepší než i ta nejlepší cesta bez cyklotrasy


Code: [Select]
  assign rawcostfactor2  # MTB_factor_for_road + (non)/cycleroute CF adjustment
add (
if ( equal cycleroutes_pref 0.0 )  then rawcostfactor # ignore cycleroutes, no distinguishing
else if ( not nodeaccessgranted  ) then add ( multiply rawcostfactor no_network_coef )
    ( multiply -1.0 ( multiply cycleroutes_pref network_coef ) )
# is not a cycleroute
# rawcostfactor2 = rawcostfactor * no_network_coef - cycleroutes_pref * network_coef
# RCF2 = RCF * ( 1 + crp ) - crp * ( 1- crp ) 
        else if is_ldcr                    then add ( multiply rawcostfactor network_coef )
    ( multiply cycleroutes_pref network_coef )
# is a considered cycleroute
# rawcostfactor2 = rawcostfactor * network_coef + cycleroutes_pref * network_coef
# RCF2 = RCF * ( 1 - crp ) + crp * ( 1- crp ) 

else    rawcostfactor # is a cycleroute, but not a considered one
)
add  MTB_factor_for_road                    # penalizes paved and promotes unpaved roads See *****) for more
      smallpaved_factor_for_road              # penalizes mainroads and unpaved roads, promotes the middle

423
Ahoj,

Jsou v podstatě identické, liší se ve 2 věcech. Jeden profil lze manualne přepnout na druhy pomoci přepínače Ignore_cykleroutes,

Trekking -cr ( ignore cycle routes ) ignoruje status cyklotrasy a vyhodnocuje je , jako by nebyly.
Trekking naopak preferuje cyklotrasy, bere je jako ideální cestu s costfactor 1.0, a to nezavisle na jejich parametrech.
Vede li stezka kilometr po blative pesine, je to pro nej super cesta.
Necyklotrasy jsou v Trekking naopak penalizovány, podle dalsiho parametru stick to cycleroutes.- drž se cyklotras.

Brouter přes parameter Turncost prodlužuje cestu o každou zatáčku, úměrně její ostrosti. Profile Trekking zatáčky cyklotrasám odpouští, takže jsou li 2 cesty fyzicky jinak stejne dlouhé, cyklotrasu vyhodnoti jako kratsi, ledaze by ta druha byla jako pravitko.

Obecne je Trekking doporučovaný hlavně pro jednorázová putování, kdy preference cyklotras částečně jezdce chrání před nežádoucími cestami a naopak vede na zajímavá místa.

To vše za cenu, že trasa nemusí být optimální fyzicky, co do náročnosti, délky, převýšení a povrchu.  Trekking -CR se naopak částečně snaží o tuto fyzicky optimální trasu, takže je vhodnější pro časté cesty, kdy nám jde o efektivitu. Částečně proto, že preference záleží na více faktorech, mj. i bezpečnost a subjektivní volby.

424
Určitě to to jde, prostě to okopiruj.

Sent from Sony Xperia M Dual via Tapatalk


425
ad 1): Sounds like graphhopper.sh contains carriage return characteers (\r). This could be the result of editing this file with a windows editor.
Or rather being saved with Windows line breaks,
as good Windows editors support Windows, UNIX  or even ( said old ) Mac way of line breaks,  like e.g. Notepad++.

426
Discussion/New features / Re: Route via stored segments
« on: December 16, 2015, 08:18:53 »
So if I get you well, you want the router to use your stored segments like the lightning uses leading ionized channels, like taking them as way segments of extra high priority.

Hmm, good luck in looking for it.

The only way I see for now is to let a router generate GPX file between ending points of different segments and joining the old and new segments.

427
Ono je to pres ten batch file nejpohodlnejsi i rucne. Kdyz nic nestahne, nic noveho neni. Kdyz stahne, prekopirujes do mobilu.

428
Dá.
Záleží na tom, používáš-li taky Windows, nebo jedeš -li jen v Androidu.

Když se podíváš na http://brouter.de/brouter/segments4/
je tam uvedené datum. Vše,  co je v OSM starší o1-2 dny než nejstarší rd5 soubor tam bude. Soubory jsou updatovane typicky 3x mesícne.

Mužeš použít nejaký notifikacni system,
jako http://www.watchthatpage.com/index.jsp    http://www.changedetection.com ,
nejaké ceské jsou taky.

Pod WINDOWS bys mohl pouzit Batch file Který se valí mezi soubory v Brouter Profiles na Github. Oznacis soubory které ma sledovat a když najde nové, stáhne je. Poslední jsou tuším z 10. prosince.

Dale používám android utilitku SyncMe která mi pres lokální WLAN synchronizuje sdilenou segments4 složku na PC s tou samou v Androidu.


429
Add-ons / Re: Geocaching4Locus Live Map doesnt work
« on: December 13, 2015, 13:15:35 »
Something very similar one can experience in Windows application Geoget, a database over the caches, that is sometimes overcome by one very unofficial extension...

430
Troubles & Questions / Re: Magnetic declination model
« on: December 10, 2015, 20:33:54 »
Note that I am well aware of declination is changing, I have not wanted to imply Locus computes it wrong.. :-)

431
Troubles & Questions / Re: Magnetic declination model
« on: December 10, 2015, 17:47:38 »
I remember a manual for a compass bought some 30 years ago, with declination table for various places. It was within -1..+1 degree range across the former Czechoslovakia, as the magnetic pole was for this region just behind the North pole.

Now it makes 4 degrees for this region, according to Locus.

432
Implementoval jsem výše zmíněný parametr smallpaved_factor  ( malé zpevnené ) - mužeš vyzkoušet.

Code: [Select]
assign   iswet                0 # 0 as default, *)
...
assign   cycleroutes_pref     0.2 # **) costfactor penalty for not being cycleroute
assign   routelevel           2 # *****)  default =2, 1-icn only, 2 +ncn, 3 +rcn, 4 all

assign   MTB_factor           0.0 # default 0.0, see ****), see also https://github.com/poutnikl/Brouter-profiles/wiki/Trekking-MTB-Profiles---legend
assign   hills                1 # 1 as default, 0=trekking profile default, 1=avoid steep >3.0 hills, 2= avoid all slopes, 3= simulates ascend/length time equivalent
assign   smallpaved_factor    0.0 # default 0.0, if <> 0.0 then it penalizes/promotes mainroads and unpaved roads for positive/negative values.

smallpaved_factor/Trekking-Poutnik.brf

Zvolíme-li analogii se zvukovou technikou, a bereme-li
Hlavní silniční síť = basy
3.trída až po zpevnené cesty - stredy
nezpevnené cesty - výšky ,

pak Nulový MTB_factor a smallpaved_factor nastaví základní preference na vyrovnaný equalizer , čímž se myslí že se uvažují základní priority nastavené v profilu .

Kladný MTB_factor zdurazní výšky a potlací basy
Záporný  MTB_factor zdurazní basy  a potlací výšky

Kladný  smallpaved_factor potlačí basy  a výšky
Záporný smallpaved_factor potlačí středy.

Všechny cesty mají v Brouter efektivní délku na 1 fyzický km >=1.0 km. Tím delší, čím méně je daná cesta žádaná. Routing engine pak hledá trasu s nejkratší efektivní délkou ( na kterou se přepočítávají i výškové změny ).

MTB_factor +1.0 zkrátí efektivní délku 1 km nezpevněné cesty o 1 km, ne však na méně než 1.0 km.
1 km silnice naopak o 1 km prodlouží. Zpevněné a polozpevněné cesty jsou někde mezi.

MTB_factor -1.0 zkrátí efektivní délku 1 km silnice o 1 km, ne však na méně než 1.0 km.
1 km nezpevněné cesty naopak o 1 km prodlouží. Zpevniné a polozpevniné cesty jsou nikde mezi.

smallpaved_factor +1.0 prodlouží efektivní délku 1 km silnic a nezpevněných cest až o 1 km.
Malé silnice, zpevněné a polozpevněné cesty prodlouženy nejsou nebo jen minimálně.

smallpaved_factor -1.0 prodlouží efektivní délku 1 km malých silnic,
zpevněných a polozpevněných cest až o 1 km.
Silnice a nezpevněné cesty prodlouženy nejsou nebo jen minimálně.

Záporný smallpaved_factor je umožněn spíše pro úplnost,
měl by smysl asi jen s výrazným kladným nebo záporným MTB faktorem,
jako prohnutí nakloněné přímky do paraboly.Iswet = 0/1 nastavuje jako obvykle suchou/mokrou variantu.


433
No, já nemyslel, že byste jeli jako jedna tlupa. Spíš, že na jedničce už je určité riziko kolize s auty. S počtem lidí, zvláště nezkušených nebo starších jezdců,  se riziko kumuluje. Už to pomalu směřuje k  opovážlivému spoléhání  se na milost Boží". :-)

Zpětná vazba k profilům se vždycky hodí.434
Troubles & Questions / Re: Locus Addon Satellite images
« on: December 08, 2015, 18:09:22 »
I suppose the essential info for supporters will be used Android version.

435
Cyklopoutě, o tom jsem někde už mezi kamarády brněnskými katolíky ( se kterými právě jezdím ) slyšel. Sám jsem v 90tých letech jezdi s TJ Frýdek Místek se malou skupinou pcca 8 přátel na masové 200+ akce. Jezdilo se nalehko, taky cca 80-100, spávalo se na hřištích a byl k dispozici doprovodný autobus, kam se nahazely věci. 1995 Český ráj, 1996 Okolí FM a Frýdlantu nad ostravicí. Po silnicích jezdilo tak 30-40 skupin a navzájem jsme se zdravili...

Zdržení jsou hodně o orientaci, a ta je snazší na silnici. Je-li nebo není k dispozici mapa, trasa a GPS dělá hodně. Ale v takových počtech po jedničce s rozdílnou výkonností, hmmm, to si koledujete o malér...

Podobně jako MTB factor preference naklání jako přímku, přemýšlím o druhém parametru, (ještě nevím, jak jej nazvu),. Ten by preference podobným způsobem ohýbal ve prospěch středu ( řekněme 3. třída až po track s tracktype=grade1 nebo surface=paved/asphalt ) a s progresivní extra penalizací větších silnic a nezpevněných cest. Tak by pomocí 2 parametrů bylo možné regulovat "basy, středy i výšky", aniž by bylo nutné se pracně vrtat v moři konkrétních preferencí.

Pages: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 34