Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Tomáš Bazinek

#1
Jak často se aktualizují vektorové mapy ve Storu? Od 14. června jedu na dovolenou do Francie a chtěl bych vědět, jestli do té doby budou mapy Francie aktualizované.