Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - mirok

#1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Mapa Dunaja
June 25, 2013, 22:17:50
Na stránkach Slovenského vodohospodárskeho podniku http://www.svp.sk/dunaj/default.asp?ACT ... =14&mnu=14 sú k voľnému stiahnutiu elektronické plavebné mapy k nekomerčnému používaniu. Prosím o pomoc, radu ako tieto mapy dostanem do Locusu.

Ďakujem