Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Menion

#13396
Troubles & Questions / Re: Využití map
November 18, 2010, 19:48:46
jojo, nějaké zpětné volání asi vymyslíme ... pokud bude mít carnero zájem, není takový problém to trošku vychytat ...

ohledně WhereYouGo ...
  využítí vnitřního kompasu, rozdíly tam být můžou, sice jsou to data ze stejného senzoru, ale to post-zpracování mlže být rozdílné a já jsem si s tím určitě nehrál jako autor radaru ... takže promyslím, jít by to mělo ...
#13397
Troubles & Questions / Re: Využití map
November 16, 2010, 07:31:55
Zdravím,
  mno ... všechny ty formáty jsou takové divné koukám ...

  - TrekBuddy atlasy vůbec nechápu, šílená struktura několika v sobě zabalených adresářů, stejných souborů atd ...
  - AndNav, teď jsem ještě na něj koukal ... každý soubor normálně na kartě?? takže mraky mraky mraky souborů?? chjo ...
  - SQLite RMaps jsem se nedíval ale předpokládám že je jasné jak funguje. Podpora pro něj by možná šla ...

  proto jsem udělal vlastní co nejjednoduší a nejrychlejší formát, prostě data zabalená do TARu ...

 použití:
    tak tak, Locus, WhereYouGo ... zatím nic víc. Včera jsem si začal psát s Carnerem a třeba se nakonec trošku propojí Locus s c:geo. Udělal jsem navíc základní možnost volat z jiné aplikace zobrazení bodů na Locusu takže kdo bude chtít, může využít (viz. //http://forum.asamm.cz/viewtopic.php?f=21&t=34)!

 jinak to že lze využít Locus "jen" jako turistickou mapu byl můj cíl. Dělám to jako prohlížečku map, tedy náhradu za papírovou mapu. Pokud někdo potřebu větší funkcionalitu ať si pořídí jiný program nebo si koupí SmartMaps jejichž portfólio funkcí je dostatečně velké ...
#13398
Developers / [DEV] - (DEPRECATED) show points on map
November 16, 2010, 07:14:40
Simple solution for using Locus as external viewer of points from other applications!

6.7.2011 - This method is DEPRECATED - use new API instead - viewtopic.php?f=29&t=767

[s:ounfezv9]19.4.2011 - New update of calling method - version 2

working for version >= 1.5.3

simple code example says more then few pages of words (use commentary as helping solution)

private void callLocus() {
ByteArrayOutputStream baos = null;
DataOutputStream dos = null;
try {
   baos = new ByteArrayOutputStream();
   dos = new DataOutputStream(baos);

   // version
   dos.writeInt(2);

   // write objects names
   dos.writeUTF("Points from my application");
   
   // write category count - here I write three categories. Categories are defined as
                    // array of points that share same map icon!
   dos.writeInt(3);
   
   // write categories
   writeCategory(dos);
   writeCategory(dos);
   writeCategory(dos);
   
   // flush data to output stream
   dos.flush();
   
   // create intent with right calling method
   Intent intent = new Intent();
   intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
   intent.setData(Uri.parse("menion.points:extraDataSomeName"));
 
   // here put data into intent
   intent.putExtra("extraDataSomeName", baos.toByteArray());

   // finally start activity
   startActivity(intent);
} catch (Exception e) {
   Log.e(TAG, "callLocus()", e);
} finally {
try {
if (baos != null) {
baos.close();
baos = null;
}
if (dos != null) {
dos .close();
dos = null;
}
} catch (Exception e) {
// catch not needed
}
}
}

private void writeCategory(DataOutputStream dos) {
try {
// convert resource to byte array
Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.icon_gc_wherigo);
ByteArrayOutputStream baos2 = new ByteArrayOutputStream();
bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, baos2);
byte[] image = baos2.toByteArray();
baos2.close();

// write image data or size '0' and no data if use default image of Locus (currently just red dot)
                       - so if you want write image use this
                        dos.writeInt(image.length); // image size
dos.write(image); // image data
                        - and if you don't want use only this
                        dos.writeInt(0);

// write all points now
int pointCount = 1000;
dos.writeInt(pointCount);
for (int i = 0; i < pointCount; i++) {
// write item name
dos.writeUTF("name_" + (i + 1));
// write item description
dos.writeUTF("some description with <html>tags</html>!");
// extra values (describe below - optional)
dos.writeUTF("");
// write latitude
dos.writeDouble(50.0 + 0.01 * i);
// write longitude
dos.writeDouble(14.0 + 0.01 * i);
}
} catch (Exception e) {
   Log.e(TAG, "writeCategory()", e);
}
}

Extra values written in code can be used for extending possibilities which user can do with point

currently supported:
  Call-back - "intent;ButtonName;com.super.application;com.super.application.Main;returnData;someStringData"
   intent - just identifier
     ButtonName - String that shows on button
     com.super.application - The name of the package that the component exists in
     com.super.application.Main - The name of the class inside of com.super.application that implements the component.
     returnData - String uder which data will be stored. Can be retrieved by String data = getIntent.getStringExtra("returnData");
     someStringData - data stored in intent at returnData StringExtra place
   [/list]
   [/list]

   Actual application that use this feature
   c:geo[/s:ounfezv9]
   #13399
   Hi Hans,
    
    - with Swedish translation - I'm not using typical language style of Android application, but I'm using my own. So i'll try to create something more comfortable for external translation and let you know ... thanks

    - crash: it was wrong version i thing, try new version that I posted on market today morning. This problem should be solved. If not, in "log" directory should be file with log crash message so sent me it on email

    - phone number? hope not, have to check, I really do not need your phone number :)

     nice weekend

   EDIT: ah, I see it, it is not phone number but phone type. I just wanted to know what phone are you using, because of some bug reports. Text changed to be more specific. Thx
   #13400
   Implemented / Re: Selecting Large Area
   November 12, 2010, 19:40:06
   implemented in 0.4.0
   #13401
   šmankote to jsou časy!

   gratuluju, dost dobrý výkon  :P

   koukám, že to bude chtít nějaké optimalizace. Jen varuju pro stahující. Mapu je třeba při prvním spuštění nainicializovat a takový balík dat bude trvat, tipuju klidně i deset minut než celý projedu, tak se nelekejte. Při dalších spuštěních už to bude jako blesk ...
   #13402
   Troubles & Questions / Re: Testing Locus 0.4.0
   November 12, 2010, 17:31:05
   so, something I recently implemented. Who shall resist to those ideas :)

    - so, red label completely removed (not needed anymore)
    - confusing name of button - you're right .. so re-writted as you can see, hopefully to more user friendly coat
    - problem with freezing after canceling not completely downloaded maps, remains ... solve later
    - problem with sometimes unsuccessful download ... also solve later
    - downloading by country ... nice idea, implemented

     enjoy ;)
   #13403
   Troubles & Questions / Re: Testing Locus 0.4.0
   November 11, 2010, 18:21:20
   Hi,
     it's amazing article full of interesting suggestions, thank you very very much :)

     seems that all are really interesting things, mainly possibility to download (or just select) whole country. I have in mind possibility to select just and non-rectangle area. Some polygon, so after that, preselected areas of some countries should be very useful.

     about other things, I have to read whole text second time and think more about it :), but almost everything seems to be reasonable things, so I'll comment it more detaily later, when I have time to do something with it ...
    
     thanks!
   #13404
   Free chat / Re: Poděkování
   November 11, 2010, 06:45:39
   Zdravím,
     jsem rád že se líbí ...
     pokud se zadaří (mělo by, sám jsem to kdysi stahoval a bylo to snad 1.2GB v největším zoomu) a máš velký upload, můžeš mapku nasdílet a odkazy dát do Locus->Share maps. Takový balík určitě někdo ocení ;)
   #13405
   Troubles & Questions / Re: "Whack-A-Lackey"
   November 09, 2010, 22:59:17
   best is to watch progress here

   http://code.google.com/p/openwig/issues/list

     i added this issue as number 121. But he's student and currently don't have much time, but try to write him into this issue tracker if nothing happen for a longer time ...
   #13406
   Troubles & Questions / Re: "Whack-A-Lackey"
   November 09, 2010, 06:06:13
   Hi,
     i'm, sorry but this problem seems to be in OpenWig core. So this error, I send to OpenWig developer, hope he do something with it :)
   #13407
   Troubles & Questions / Re: maps out of area
   November 05, 2010, 10:43:07
   so,
     new version is on market and I hope that problem is solved ...
   #13408
   Testing / [APP] - version 0.4.0 RC
   November 04, 2010, 08:47:03
   Hi to all,
     after two days of work, I completely transcribed methods for downloading maps. I wanted to do a long time before, but finally ...

     - so please, try it and help me to catch all bugs or improve things that are not quite intuitive.

     - look on icon design. It's no my own, cause I'm not graphically talented. I someone want to create graphics for Locus, or if you know any place with nice icons, it will be very welcome :)
   #13409
   Troubles & Questions / Re: Download maps
   November 04, 2010, 08:36:48
   Hi, I moved your question into Troubles & Question part. Hoped, that share map should be for sharing already downloaded maps beetwen users.

   About your question:
   for format ... easiest is to download map and look onto format. Supported is also configuration map format from ozi explorer, not only my custom xml format.

   for creating with Mobile Atlas creator, look here
   //http://forum.asamm.cz/viewtopic.php?f=21&t=4
   #13410
   Troubles & Questions / Re: maps out of area
   November 03, 2010, 06:52:29
   i missed you description about used version ... sorry.

   so i new version is still same problem ... maps are correctly downloaded but not show on right location, right? And both selection method ("this screen", "selection") have same results?

   I'm currently working on some improvements of this selection methods, so please wait for new version and then we will see if problem remains