Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Menion

#13351
Cartridge experience / Cartridge summary
November 24, 2010, 14:28:17
PLAYABLE
  GC252QC - Celtic adventure
  GC2JB9H - Hradecky Poklad (Hradec Králové)
  GC29KJ1 - Ku krizu lodnikov / To a sailors' cross
  GC220H0 - Levice 1 WIG
  GC2G0WA - M.u.F.
  GC2382T - Stinadla se bouri
  GC23F9N - Vyznamne budovy Levic 1
  GC2576D - Zatraceny mudla!
NOT PLAYABLE
  GC1TFHN - Vylet Kacera Broucka do XV. stoleti
#13352
Hello,
  about first problem ... currently have not much time to try, but ... can you test your cartridge also on OpenWig in emulator or not-smartphone phone? It this problem is also in OpenWig, post this issue on OpenWig google code page here. When Matejcik solve this problem, I'll release new version.
  It this problem is only in WhereYouGo, I'm sure, I'll fix this.

  As well as your second problem. It is surely problem in WhereYouGo. Everytime, you change location, I refresh whole list of targets which cause, that list always return to top item. This will be fixed in next release ...

  thanks
#13353
Testing / [APP] - version 0.6.0 RC1
November 24, 2010, 14:13:49
so ...
  it's really big amount of emails, market commentars and others, than want after me some implementation of "Points handling" ...

  just try this release candidate ... ;)

  hint: to show points, you have to CHECK them ... it's not much intuitive think, don't have idea how to do it better ... I NEED your feedback ;)
 
  enjoy ...

#13354
Implemented / Re: Pochvala + další nápad :-)
November 22, 2010, 20:29:04
aaa díky díky, opravíme ...
#13355
Implemented / Re: Pochvala + další nápad :-)
November 22, 2010, 07:03:16
Zdravím,
  díky díky :)

 - spodní menu je ve výrobě, v uvolněné verzi je teprve jedna část celkvého face-liftingu :)

 - c:geo je venku, propojení funguje. Ještě na tom trošku zapracujeme ...

 - přidávání vlastních bodů, to už mě uhání tolik lidí že mi asi nezbyde než něco takového udělat, kdy to bude ... nic nevím

 - viz přidání států :) ... nene, našel jsem s pomocí pana googla nějakou drobnou databázi právě s defonovanými obdélníky pro jednotlivé státy, takže celá výroba byla otázkou tak dvou - tří hodin ...
#13356
Tested on WhereYouGo version: 0.4.10
playable: NO
problems: YES

Game is currently not playable, some problems on begining ...
#13357
máš recht, je tam nějaký problém ...  pořešíme ...
#13358
Troubles & Questions / Re: Využití map
November 18, 2010, 19:48:46
jojo, nějaké zpětné volání asi vymyslíme ... pokud bude mít carnero zájem, není takový problém to trošku vychytat ...

ohledně WhereYouGo ...
  využítí vnitřního kompasu, rozdíly tam být můžou, sice jsou to data ze stejného senzoru, ale to post-zpracování mlže být rozdílné a já jsem si s tím určitě nehrál jako autor radaru ... takže promyslím, jít by to mělo ...
#13359
Troubles & Questions / Re: Využití map
November 16, 2010, 07:31:55
Zdravím,
  mno ... všechny ty formáty jsou takové divné koukám ...

  - TrekBuddy atlasy vůbec nechápu, šílená struktura několika v sobě zabalených adresářů, stejných souborů atd ...
  - AndNav, teď jsem ještě na něj koukal ... každý soubor normálně na kartě?? takže mraky mraky mraky souborů?? chjo ...
  - SQLite RMaps jsem se nedíval ale předpokládám že je jasné jak funguje. Podpora pro něj by možná šla ...

  proto jsem udělal vlastní co nejjednoduší a nejrychlejší formát, prostě data zabalená do TARu ...

 použití:
    tak tak, Locus, WhereYouGo ... zatím nic víc. Včera jsem si začal psát s Carnerem a třeba se nakonec trošku propojí Locus s c:geo. Udělal jsem navíc základní možnost volat z jiné aplikace zobrazení bodů na Locusu takže kdo bude chtít, může využít (viz. //http://forum.asamm.cz/viewtopic.php?f=21&t=34)!

 jinak to že lze využít Locus "jen" jako turistickou mapu byl můj cíl. Dělám to jako prohlížečku map, tedy náhradu za papírovou mapu. Pokud někdo potřebu větší funkcionalitu ať si pořídí jiný program nebo si koupí SmartMaps jejichž portfólio funkcí je dostatečně velké ...
#13360
Developers / [DEV] - (DEPRECATED) show points on map
November 16, 2010, 07:14:40
Simple solution for using Locus as external viewer of points from other applications!

6.7.2011 - This method is DEPRECATED - use new API instead - viewtopic.php?f=29&t=767

[s:ounfezv9]19.4.2011 - New update of calling method - version 2

working for version >= 1.5.3

simple code example says more then few pages of words (use commentary as helping solution)

private void callLocus() {
ByteArrayOutputStream baos = null;
DataOutputStream dos = null;
try {
   baos = new ByteArrayOutputStream();
   dos = new DataOutputStream(baos);

   // version
   dos.writeInt(2);

   // write objects names
   dos.writeUTF("Points from my application");
   
   // write category count - here I write three categories. Categories are defined as
                    // array of points that share same map icon!
   dos.writeInt(3);
   
   // write categories
   writeCategory(dos);
   writeCategory(dos);
   writeCategory(dos);
   
   // flush data to output stream
   dos.flush();
   
   // create intent with right calling method
   Intent intent = new Intent();
   intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
   intent.setData(Uri.parse("menion.points:extraDataSomeName"));
 
   // here put data into intent
   intent.putExtra("extraDataSomeName", baos.toByteArray());

   // finally start activity
   startActivity(intent);
} catch (Exception e) {
   Log.e(TAG, "callLocus()", e);
} finally {
try {
if (baos != null) {
baos.close();
baos = null;
}
if (dos != null) {
dos .close();
dos = null;
}
} catch (Exception e) {
// catch not needed
}
}
}

private void writeCategory(DataOutputStream dos) {
try {
// convert resource to byte array
Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.icon_gc_wherigo);
ByteArrayOutputStream baos2 = new ByteArrayOutputStream();
bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, baos2);
byte[] image = baos2.toByteArray();
baos2.close();

// write image data or size '0' and no data if use default image of Locus (currently just red dot)
                       - so if you want write image use this
                        dos.writeInt(image.length); // image size
dos.write(image); // image data
                        - and if you don't want use only this
                        dos.writeInt(0);

// write all points now
int pointCount = 1000;
dos.writeInt(pointCount);
for (int i = 0; i < pointCount; i++) {
// write item name
dos.writeUTF("name_" + (i + 1));
// write item description
dos.writeUTF("some description with <html>tags</html>!");
// extra values (describe below - optional)
dos.writeUTF("");
// write latitude
dos.writeDouble(50.0 + 0.01 * i);
// write longitude
dos.writeDouble(14.0 + 0.01 * i);
}
} catch (Exception e) {
   Log.e(TAG, "writeCategory()", e);
}
}

Extra values written in code can be used for extending possibilities which user can do with point

currently supported:
  Call-back - "intent;ButtonName;com.super.application;com.super.application.Main;returnData;someStringData"
   intent - just identifier
     ButtonName - String that shows on button
     com.super.application - The name of the package that the component exists in
     com.super.application.Main - The name of the class inside of com.super.application that implements the component.
     returnData - String uder which data will be stored. Can be retrieved by String data = getIntent.getStringExtra("returnData");
     someStringData - data stored in intent at returnData StringExtra place
   [/list]
   [/list]

   Actual application that use this feature
   c:geo[/s:ounfezv9]
   #13361
   Hi Hans,
    
    - with Swedish translation - I'm not using typical language style of Android application, but I'm using my own. So i'll try to create something more comfortable for external translation and let you know ... thanks

    - crash: it was wrong version i thing, try new version that I posted on market today morning. This problem should be solved. If not, in "log" directory should be file with log crash message so sent me it on email

    - phone number? hope not, have to check, I really do not need your phone number :)

     nice weekend

   EDIT: ah, I see it, it is not phone number but phone type. I just wanted to know what phone are you using, because of some bug reports. Text changed to be more specific. Thx
   #13362
   Implemented / Re: Selecting Large Area
   November 12, 2010, 19:40:06
   implemented in 0.4.0
   #13363
   šmankote to jsou časy!

   gratuluju, dost dobrý výkon  :P

   koukám, že to bude chtít nějaké optimalizace. Jen varuju pro stahující. Mapu je třeba při prvním spuštění nainicializovat a takový balík dat bude trvat, tipuju klidně i deset minut než celý projedu, tak se nelekejte. Při dalších spuštěních už to bude jako blesk ...
   #13364
   Troubles & Questions / Re: Testing Locus 0.4.0
   November 12, 2010, 17:31:05
   so, something I recently implemented. Who shall resist to those ideas :)

    - so, red label completely removed (not needed anymore)
    - confusing name of button - you're right .. so re-writted as you can see, hopefully to more user friendly coat
    - problem with freezing after canceling not completely downloaded maps, remains ... solve later
    - problem with sometimes unsuccessful download ... also solve later
    - downloading by country ... nice idea, implemented

     enjoy ;)
   #13365
   Troubles & Questions / Re: Testing Locus 0.4.0
   November 11, 2010, 18:21:20
   Hi,
     it's amazing article full of interesting suggestions, thank you very very much :)

     seems that all are really interesting things, mainly possibility to download (or just select) whole country. I have in mind possibility to select just and non-rectangle area. Some polygon, so after that, preselected areas of some countries should be very useful.

     about other things, I have to read whole text second time and think more about it :), but almost everything seems to be reasonable things, so I'll comment it more detaily later, when I have time to do something with it ...
    
     thanks!