Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - roze

Pages: 1 [2] 3 4 ... 16
16
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Export trasy na Openstreetmap
« on: March 03, 2020, 22:54:33 »
S verzí 3.44.1 se mi již podařilo k OSM připojit a nějakou trasu exportovat.
Jeví se mi to ale tak, že při pokusu o export trasy se nabízí trasu uložit na OSM pod jménem naposled úspěšně exportované trasy.
Bylo by možné trasu exportovat na OSM pod jménem pod kterou ji eviduje Locus?

17
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: 2 dotazy k dashboardu
« on: February 09, 2020, 20:33:24 »
Odškrtnutí "Zavírat dashboard tlačítkem zpět" pomohlo pro to nechtěné vypínání.
Druhý problém, ale trvá - po každém zapnutí Locus defaultně použije Dashboard, který je abecedně 1. v pořadí.
Dříve tomu tak nebylo - Locus si pamatoval dashboard z předchozího spuštění.

18
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Export trasy na Openstreetmap
« on: February 08, 2020, 21:15:43 »
při výběru exportu na Openstreetmap dostanu očekávané (scr1.png)
ale po kliku na tlačítko Přihlášení se dostanu na scr2.png

a to už asi správné není nebo dělám něco špatně?

19
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Runkeeper login z Locusu
« on: February 01, 2020, 20:33:48 »
Ještě dlužím sdělení, že export trasy do Runkeeperu funguje, resp. spíše bych měl říct přihlášení do Runkeeperu z Locusu.  Exportovanou trasu jsem pak kontroloval na PC v browseru.
Díky za zprovoznění.

20
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / 2 dotazy k dashboardu
« on: February 01, 2020, 20:09:10 »
Před lety jsem si vytvořil vlastní dashboard, přidal si tlačítko pro (de)aktivaci a v pohodě jsem to používal.
Tlačítko pro aktivaci dashboardu vždy
Cca půl roku nazpět pozoruji toto chování... po aktivaci dashboardu se zobrazí vždy dashboard, který je 1. v seznamu - musím vždy zvolit svůj dashboard. Pak pokud je Locus zapnutý, tak následné (de)aktivace vždy použijí můj dashboard, ale jakmile Locus vypnu a zapnu, tak jsem znovu  nucen vybírat dashboard.
Jak zařídit, aby si locus pamatoval volbu dashboardu až do doby volby jiného dashboardu?

A pak ještě taková drobnost, která existuje od doby, co Locus používám...
mám zapnutou navigaci a dashboard, rozkliknu si detail bodu, bod edituji, přesunu do jiné složky apod. pak se vrátím do mapy s navigací, ale dashboard je deaktivován  :(.
Samovolné vypnutí dashboardu se neděje vždy - odhaduji to tak 50:50.

21
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Runkeeper login z Locusu
« on: December 21, 2019, 19:47:55 »
Tak s verzí 3.42 se ten Runkeeper chová stejně - tj. pomocí Facebook se nelze přihlásit.

22
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Runkeeper login z Locusu
« on: December 07, 2019, 16:34:51 »
Má to modrou lištu. Chrome instalovaný mám.

23
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Runkeeper login z Locusu
« on: December 04, 2019, 21:32:52 »
Do aplikace Runkeeper se hlásím pomocí Facebooku. Toto mi ale nefunguje v Locusu.
Po kliku na Fejsbukové tlačítko login se obrazovka jen překreslí a dál se nedostanu.

24
Nejdříve jsem zkusil provést VUCUUM. Před akcí měla databáze cca 38,5MB, po akci se o cca 8MB zmenšila. Na délku prodlevy to ale nemělo žádný vliv.

Pak jsem ale učinil objev... několik let jezdím podle Smartmaps, Vedle nich mám ještě vektorové mapy, na které se přepínám ale málokdy. Jednou jsem se na ně přepnul a pak jsem zjistil, že když zkusím editaci bodu, tak žádné prodleva není :-). Přepnul jsem se na Smartmaps a prodleva je zde znovu.

Délku prodlevy nemám exaktně změřenou, ale když mám vektorové, a počítám jednadvacet, dvaadvacet...., tak od zobrazení 'Zpracovávám' po zobrazení detailu bodu uplyne u vektorových map ani ne jedna sekunda. Při Smartmaps jsou to 3-4 sekundy. Nezáleží na tom, zda mám v detailu bodu v horní části okna náhledovou mapku nebo ne. Stejně se to chová i pokud mám waypoints.db úplně prázdnou. Řekl bych, že dříve jsem takový rozdíl v chování Smartmaps vs vektoré mapy nebyl :-(.

Locus mám aktuálně 3.39.2. Zaktualizuji jej až cca středu. Pak se ozvu znovu.

====

Takže vlákno je chybně nazvané, zpomalení není díky hard resetu :-(

25
A nedělá ten "VACUUM" i samotný Locus?
Hodně dávno jsem se ptal, zda se soubor databáze fyzicky zmenší po výmazu množiny bodů a prakticky jsem si pak ověřil, že se zmenší.

26
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: automatické vystředění mapy
« on: September 26, 2019, 19:06:32 »
Hlásím taky problém s vystředěním, ale tentokrát při navigaci.
Za léta navigace s Locusem vím, že někdy při manuálním změně zoomu, přestane fungovat automatické vystředění mapy během jízdy. Vždy stačilo opakovaně zmáčknout tlačítko pro centrování na spodním panelu a centrování bylo obnoveno. V minulých týdnech se mi, ale stalo to, že tento fígl nezabral a automatické centrování se neobnovilo. Těžko se to dá reprodukovat. Mám podezření, že to ovlivňuje přepínání druhu mapy během navigace v kombinaci s manuálním zoomem pomocí gest prstů.
Zkusil jsem taky hodit prsty mapu hodně mimo trasu,, po chvíle  se kurzor vrátí/centruje na pozici, ale během další jízdy se už mapa nepohybuje - kurzor zůstane mimo aktuální pozici.
Toto je velmi nepříjemné v městě v kombinaci s  https://forum.locusmap.eu/index.php?topic=6226.0  :-(

27
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Ikona bodu v navigačním panelu.
« on: September 26, 2019, 18:48:07 »
Locus používám k navigaci několik let, ale ten případ s vlastní ikonou průjezdního bodu v navigačním panelu jsem dosud zažil prvně. Teď mám za sebou týden ježdění dle tras s cca 20 průjezdními body a moje ikona v panelu nikde :-(.
Nemůže být problém třeba ve formátu/velikosti ikony?
Mívám ty průjezdní body většinou 1-3 metrů od silnice - nemůže být problém v tom?

28
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Navigovat - 200 metrů
« on: September 09, 2019, 18:18:16 »
No, já teď jezdil s Locusem po více než půl roce. Jezdil jsem teď celý týden a stalo se mi to jen asi 2x :-)
odhaduji to na cca 3-5% procent případů při sjetí z trasy.

29
Byl jsem nucen udělat na svém Samsung S5 hard reset. Do té doby jsem používal Locus v plné spokojenosti. Po resetu jsem si všiml prodlevy, když chci editovat bod. Prodleva je cca 4-5 sekund při otevření dialogového okna s bodem a stejně tak i při opuštění tohoto okna. Moje celá editace spočívá v tom, že přesunuji bod z jedné složky do druhé. Vůbec bych to sem nepsal, kdybych léta podobnou operaci na stejném telefonu se stejnými daty nedělal dříve a prodlevy se nevyskytovaly.
Čím se to dá vysvětlit?

30
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Ikona bodu v navigačním panelu.
« on: September 08, 2019, 17:20:35 »
Stala se mi taková zajímavá věc - jednou jsem si všiml, že se ikona mého bodu (černé T v červeném rámečku) objevila místo piktogramu dalšího navigačního bodu v navigačním panelu. Vůbec bych se nezlobil, kdyby se mi ty ikony bodů v navigačním panelu zobrazovaly vždy. Kromě hlasové notifikace blízkosti POI by to byla další úroveň notifikace.
Zachytil zde někdo podobnou situaci  s ikonou v navigačním panelu?


Pages: 1 [2] 3 4 ... 16