Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Bucky Kid

Pages: 1 ... 17 18 [19] 20 21
271
Versions / Re: [APP] - version 2.15.X+ (updated 4.9.2013)
« on: September 06, 2013, 13:34:50 »
I've already found it out, it must be two quick taps followed by immediate sliding. Thanks for the info.

272
Versions / Re: [APP] - version 2.15.X+ (updated 4.9.2013)
« on: September 06, 2013, 13:05:25 »
@brotbuexe: it's independed on style (works in both). follow me: tap down, tap up (put your finger out of display), tap down second time and keep finger down. Then slide with it up and down on screen
I'm trying to make this happen but for some reason it seems not to work in any of both control styles. If I tap down shortly, then tap up and wait a while then tap down again holding the finger on display invokes address window. If I tap down shortly, tap up and tap down immediately then hidden toolbars show instead (I think it's handled as doubleclick).

273
Versions / Re: [APP] - version 2.15.X+ (updated 4.9.2013)
« on: September 05, 2013, 20:37:48 »
@joeloc & @buckykid - I've just copied almost 4GB big RMAP, and still no problem. I've played with it more then five minutes and no even single missing tile. I'll try tomorrow on another device.

I've already disclosed that it's being not shownd due to that at waypoint #98 ends navigation data.
But the unwanted zoom after track edit must be a bug because this didnot occur with previous versions so it's just matter of change in handling of SQLite format in Locus 2.15.
I also confirm that the rendering problem is a matter of changes in Locus 2.15 because zooming/panning worked reliably with previous Locus versions. I see very similar problem with all OruxMaps versions with not rendering surrounding tiles on low zooms and panning through raster map. Maybe a SD card problem? I use built-in SD card with unknown filesystem and row I/O scheduler.

274
Versions / Re: [APP] - version 2.15.X+ (updated 4.9.2013)
« on: September 05, 2013, 13:11:47 »
Please fix this new bug in version 2.15: after editing waypoint in loaded track, the zoom is auto set to maximum level at cross position. This problem only happens when SQLitedb format map is loaded.

275
Versions / Re: [APP] - version 2.15.X+ (updated 4.9.2013)
« on: September 04, 2013, 22:39:14 »
I can reproduce the zoom redrawing problem on Locus 2.15.1 with Orux SQLite map too. I think this needs a quick fix.
Plus there's a slight issue with not displaying junction line between two waypoints of selected track:P.S. The redrawing problem is independent on active map shading.
P.S.S. The blank tiles shows up when zooming out quickly while moving through the map.

276
Versions / Re: [APP] - version 2.15.X+ (updated 4.9.2013)
« on: September 04, 2013, 19:45:59 »
Thanks menion for implementing the merge track order selector. I'm however still a bit confused about the meaning of "Merge with spaces" option.

277
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Spojování tras
« on: August 26, 2013, 08:05:29 »
Quote from: "menion"
těch 10 minut je dost divných. Adresář Locusu máš na kartě? není to nějaká nejpolajší karta všech dob? Jak ti jinak trvá dlouho uložení trasy po záznamu, nebo import více bodů nebo tak něco?
Importy a ukládání tras netrvají moc dlouho (uložení trasy několik vteřin, import několika tisíc waypointů taky tak nějak do minuty).
Dlouho trvají jenom operace s touto stopou z necelých průchozích 500 bodů ani import ze souboru do Locusu netrval nijak dlouho, určitě do minuty.
Quote from: "menion"
pořadí spojování - akorát se to teď řešilo tady https://getsatisfaction.com/locus/topic ... trackparts
Aha to je ale škoda, nešlo by tu vnitřní logiku změnit podle toho jak jsem popisoval, tedy porovnat vzdálenosti všech konců jednotlivých úseků a spojovat nejbližší body? A při nejednoznačnosti nabídnout uživateli manuální úpravu pořadí. Jádro pudla je v tom že k existující trase chci přidat před začátek další segment vytvořený dodatečně takže s pozdějším datem waypointu a Locus ho pochopitelně přidává za konec.

278
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Spojování tras
« on: August 23, 2013, 22:01:14 »
Ahoj, mám jednu připomínku k téhle fukci ve správci stop. Zkopírování stopy asi 60km dlouhé do jiné kategorie trvá asi 10 minut, totéž když ji zkombinuji s jinou tasou. Nevím jestli je to porucha telefonu nebo je poškozená databáze, ale je to běžná délka takové operace?
Tak a teď to hlavní, když spojím dvě nebo víc stop, Locus je seřadí podle nějakého neznámého klíče a zrovna tak jak nemají být. Schválně jsem si segmenty očísloval aby byly v tom pořadí jak na sebe navazují a Locus je pospojoval naopak, tedy pokud mám stopu Stopa1 z bodu B do bodu C a stopu Stopa2 z bodu A do bodu B měla by se do výsledné stopy nejdřív vložit stopa 2 a za ní stopa 1. Locus to ale udělá přesně naopak i když prohodím jména. Podle čeho to pořadí volí? Myslím že by spojení tras bylo použitelnější kdyby uměl Locus najít nejbližší body na koncích všech sopjovaných úseků a v těch místech stopy spojovat, nebo alespoň nabídnout uživateli před spojením úpravu pořadí tras ve výsledku.
A jen tak mě napadlo, co znamená v tom dialogu zatržítko Spojit s mezerami?

279
Versions / Re: [APP] - version 2.14.X+ (updated 20.8.2013)
« on: August 23, 2013, 10:49:29 »
Hello, I found yet another bug in tracks manager: copying selected track to another category leads to deadlock on progress dialog, operation never ends.

Sorry, it's not bug

280
To asi nepujde protože navádění nevidí křižovatky takže prakticky nemá z čeho hlásit odbočky, pouze vidí změnu směru na jednotlivých waypointech.

281
Ahoj, omluva za mírně offtopic ale když tady řešíte to hlasové navigování napadlo mě jestli by se nedal do Locusu nějak napasovat taky Pavel Liška ze Sygicu? Díval jsem se a hlasový data jsou ve formátu PAK, archiv to není ale údajně ten hlasový balíček existuje i pro MIO a další autonavigace takže je šance že existuje i v nějakém skousnutelnějším formátu pro Locus.

282
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Jak na posunutí jedné mapy?
« on: August 16, 2013, 08:54:45 »
To není problém, klidně je můžu předělat do RMaps ale mapa bude pořád o těch 25m na SV. Posunout samozřejmě půjde pomocí fce Posunutí mapy ale jak píšu je to nepohodlné, pořád se to musí přepínat přes menu proto bych tu mapu rád natvrdo nějak dokalibroval aby ji už Locus načítal přesně a nemusela se dodatečně nijak korigovat.

Edt - teď jsem stáhnul tu mapu do formátu Orux a myslím že je na ten posun vhodnější, protože databáze obsahuje jenom indexy dláždic a veškerá kalibrace je v souboru .otrk2.xml, čímž by se vůbec na SQLite nesahalo a jen by se zeditoval texťák, to mi přijde elegantní řešení. Teď ale jak pozměnit tu požadovanou část

Code: [Select]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<OruxTracker xmlns="http://oruxtracker.com/app/res/calibration"
 versionCode="3.0">
<MapCalibration layers="true" layerLevel="0">
<MapName><![CDATA[CZ SHOCart Cyc @15]]></MapName>
<OruxTracker xmlns="http://oruxtracker.com/app/res/calibration"
 versionCode="2.1">
<MapCalibration layers="false" layerLevel="15">
<MapName><![CDATA[CZ SHOCart Cyc @15 15]]></MapName>
<MapChunks xMax="321" yMax="195" datum="WGS84" projection="Mercator" img_height="512" img_width="512" file_name="CZ SHOCart Cyc @15 15" />
<MapDimensions height="99840" width="164352" />
<MapBounds minLat="48.40003249610686" maxLat="51.16556659836182" minLon="11.964111328125" maxLon="19.017333984375" />
<CalibrationPoints>
<CalibrationPoint corner="TL" lon="11.964111" lat="51.165567" />
<CalibrationPoint corner="BR" lon="19.017334" lat="48.400032" />
<CalibrationPoint corner="TR" lon="19.017334" lat="51.165567" />
<CalibrationPoint corner="BL" lon="11.964111" lat="48.400032" />
</CalibrationPoints>
</MapCalibration>
</OruxTracker>
</MapCalibration>
</OruxTracker>

Budou to atributy MapBounds a CalibrationPoint a mapu bych potřeboval posunout o 11/21m na JZ.

283
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Jak na posunutí jedné mapy?
« on: August 13, 2013, 08:13:05 »
Zdravím, jedna z map které v Locusu používám, konkrétně Cykloserver vytvořený přes MOBAC do SQLite formátu Oruxu má takovou vadu na kráse, porovnáním s jinými mapami jsem došel k tomu že je o něco posunutá, zkoušením posunu mapy přímo v Locusu konkrétně asi 25m na SZ což už docela vidět je. Pochopitelně bych byl rád aby seděla co nejpřesněji. Je sice možné přímo v Locusu použít ten zmíněný posun mapy ale je dost nepohodlné při každém přepnutí se na/z téhle jedné mapy tu funkci zapínat/vypínat. Už jsem navrhoval přesunutí posunu mapy z globálu pro každou z použitých map individuálně, což mi připadá logičtější, není to ale momentálně na pořadu dne. Stejně tak nejde provést žádnou dokalibraci mapového zdroje v MOBACu. Tak bych se zeptal jestli se ta hotová mapa nedá prostě dodatečně nějak posunout tak aby měla už při otevření v Locusu přesnou projekci. Jediné co mě napadlo je nějak zeditovat OruxMapsImages.db, což je vlastně SQLite databáze. Poradí někdo jak na to, co na to použít, co tam změnit a jak správně přepočítat souřadnice když znám požadovaný offset X,Y v metrech, pracovat se SQLite moc neumím. Možná by to šlo i jinak? Dík za rady.

284
Versions / Re: [APP] - version 2.14.X+ (updated 8.8.2013)
« on: August 11, 2013, 22:20:33 »
Quote from: "menion"
And what you mean by zoom levels 100% and above?
Yes that was it. What are the gestures for turning off/on screen? Maybe this feature would be more useful active only in map view, would you consider to turn it off inside menus and dialogs? I have encountered many unintentional screen offs while editing route description with onscreen keyboard)
Quote from: "menion"
And what you mean by zoom levels 100% and above?
I am mistaken that's nothing to do with magnifier but map zoom layer. So for layers up to 15 shading is present, for layers 16+ it's off. Would the shading be possible also for layers 16 and above?

Sent from LT22i using Tapatalk 2

285
Versions / Re: [APP] - version 2.14.X+ (updated 8.8.2013)
« on: August 09, 2013, 23:38:51 »
I report on this version following bugs: long pressing zoom in/out buttons makes Locus crash with any kind of map
and
Screen turns off during work sometimes in random situation (I don't observe this behavior with other apps,)

I also see map shading inactive for zoom kevels 100% and above. Is this bug or intention? I'd like to have map shading for all zoom levels if possible.

Sent from LT22i using Tapatalk 2

Pages: 1 ... 17 18 [19] 20 21