Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Lada92

#1
Tak jsem to špatně formuloval, u nahrané trasy pomocí Locusu jsou tlačítka i graf v pořádku při jakémkoliv nastavení grafu. U vytvořené trasy v Locusu se dříve v obrazovce grafu nezobrazoval graf ani tlačítka, jen oznámení o nedostatku dat pro osu Y. To se stávalo u kterékoliv trasy, co jsem si vytvořil v okolí Vyškova. Vytvořil jsem si kolem sedmi tras a u každé z nich se mi v obrazovce grafu zobrazilo jen to oznámení bez grafu a tlačítek.
Teď jsem si zkoušel ještě pohrát s nastavením u grafu a zjistil jsem, že problém při určitém nastavení přetrvává.
Když u nahrané trasy Locusem v nastavení grafu zvolím pro levou osu Y nadmořskou výšku nebo stoupání a pro pravou osu Y zvolím jakýkoliv z nabízených parametrů, grafy a tlačítka u vytvořených tras Locusem se zobrazují v pořádku.
Problém nastane, když u nahrané trasy Locusem v nastavení grafu zvolím pro levou osu Y rychlost, a pro pravou osu Y zvolím jakýkoliv z nabízených parametrů. Při tomhle nastavení se mi v obrazovce grafu u vytvořených tras zobrazí pouze oznámení: Pro osu Y(levou), nejsou dostupná data. Tlačítka a graf chybí.
#2
Děkuji za radu. Už to funguje. Problém byl v tom, že jsem na obrazovce grafu žádná tlačítka neměl, ty se zobrazovala jen u trasy, které jsem pomoci Locusu nahrál. Zkusil jsem upravit v nastavení grafu u nahrané trasy, aby se v grafu zobrazovala místo rychlosti a nadmořské výšky jen nadmořská výška. Poté jsem přešel na graf u trasy, kterou jsem si v Locusu vytvořil a u které se mi dříve nezobrazoval graf ani tlačítka, jen již zmiňované oznámení o nedostupnosti dat pro osu Y. Najednou se mi graf vykreslil a byli tam i tlačítka pro nastaveni grafu, přibližování atd. Pak jsem ještě zkusil znovu nastavit v grafu u nahrané trasy, aby se mi zobrazovala rychlost i nadmořská výška, přešel na graf u vytvořené trasy a také se mi vykreslil. Takže asi nějaká chyba u mě a ještě jednou děkuji za radu.
#3
Děkuji za rychlou reakci. Mám poslední verzi Locusu 3.1.3.
#4
Dobrý den, mám stejný problém jako ten, co jste tady řešili s tím, že se mi nezobrazuje graf ani u trasy, kterou si vytvořím v Locusu Pro. Po vyplnění výšky u trasy se mi v informacích o trase zobrazí hodnoty maximální, minimální výšky, klesání atd., ale když přejdu na graf, tak se graf nevykreslí a zobrazí se : Pro osu Y(levou), nejsou dostupná data. Mohl by mi prosím vás někdo poradit, kde dělám chybu?