Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - m787462

#1
Ukončenie záznamu trasy cez widget vedie k pádu aplikácie a strate zaznamenanej trasy.

Locus Pro 3.3.0
Android 4.4.2
#2
Vdaka za rychlu opravu, aktualizacia panela je v poriadku, ale objavil som malickost s azimutom. Je v rozsahu 0 az 360 stupnov. Mal by byt len do 359. :)
#3
Zdravím,  
narazil som na drobný problém. Pri navádzaní na POI sa v hornom paneli neaktualizuje vzdialenosť a azimut. Na spojnici aktuálnej polohy a POI sa vzdialenosť a azimut priebežne aktualizujú.
#4
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: GPS Auto-off
May 14, 2012, 09:11:23
Vďaka za rýchlu reakciu.
#5
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / GPS Auto-off
May 14, 2012, 07:36:40
Ahoj, bolo by možné pridať do nastavení možnosť aktivovať GPS auto-off len počas zhasnutého displeja? Narazil som totiž na problém, keď si chcem zaznamenať trasu počas výletu a cestou pozbierať nejaké kešky. Pri trvalo zapnutom GPS počas záznamu trasy sa neskutočne rýchlo vyčerpá  energia baterky. Počas presunu medzi keškami nepotrebujem tak presnú info o polohe, vtedy sa môže GPS vypínať a po priblížení ku keške by bolo fajn mať GPS stále zapnuté, keď mám zapnutý displej. Viem, že sa dá GPS auto-off "rýchlo" prepnúť cez quick switch z pravého panelu, ale je to dosť otravné pri každom zapnutí displeja prepínať režim GPS auto-off a stále myslieť na to, že to treba prepínať.
#6
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Vypínanie GPS
April 09, 2012, 20:59:19
Keď som zapol telefón (displej) veľmi často sa mi stávalo, že GPS sa vyplo, ikona v hornej lište zhasla aj keď LOCUS mal ikonu zelenú a tváril sa, že má fix, po otvorení okna GPS nemal ani jeden satelit. Poloha sa samozrejme nemenila. Pomohlo až vypnutie a opätovné zapnutie GPS v LOCUSE. Potom do pár sekúnd nabehli satelity a všetko fungovalo. Keď som displej zhasol a opäť zapol problém sa opakoval. Nie vždy ale veľmi často. Očakával by som, že pri zapnutí displeja sa automaticky zapne GPS a poloha sa aktualizuje pokiaľ je displej zapnutý, keď ho zhasnem GPS by sa malo vypnúť. Automatické vypínanie GPS mam deaktivované. Táto chyba sa prejavovala aj pri zapnutom navádzaní na POI, keď by malo byť GPS stále zapnuté (mám povolené v nastavení).

LOCUS 2.2.0, HTC DESIRE HD, Android 2.3.5
#7
hups... asi som mal najprv pozrieť do marketu. :D
#8
Keď zapnem centrovanie mapy podľa GPS a súčasne rotáciu podľa kompasu, stred mapy sa zobrazí na krátky okamih na správnej pozícii podľa GPS a potom odskočí na iné miesto mapy. Po cca 5 sekundách sa znova na krátko zobrazí správna poloha a opäť odskočí inde. To odskočenie je iné pri inom zoome a iné pri inom natočení telefónu. Keď ručne posuniem mapu a nehýbem telefónom vždy odskakuje na rovnaké miesto. Chyba sa prejavuje vo verzii 1.15.1. (možno aj skôr, ale všimol som si to až v tejto verzii).
#9
Tak, trochu som tento problém skúmal a došiel som k nasledujúcim zisteniam:

1. Problém sa prejavuje len na niektorých POI. Keď je rotácia vypnutá dá sa kliknúť na všetky. Keď je zapnutá dá sa kliknúť len na tie, ktoré sú východne od osi SEVER-JUH prechádzajúcej cez stredový kríž. - Toto sa zdá, že platí vždy. Otáčanie mapy môže byť automatické (kompas) ale aj ručné.

2. Niekedy sa stane, že po kliknutí na POI otvorenie menu trvá rádovo dlhšie (2-4 sekundy), vtedy sa menu otvorí aj viackrát cez seba, prípadne sa otvoria viaceré menu cez seba.

3. Niekedy sa Locus dostane do stavu, že už nejde kliknúť na žiadny POI. Do tohto stavu sa dostane po opustení locusu tlačítkom BACK (keď je zapnuté nahrávanie a ostane v pozadí) alebo HOME a opätovným  spustením (ale nefunguje to vždy, niekedy to aj problém opraví).

Dúfam, že niečo z toho pomôže.
#10
Ahoj Menion, už dlhšie pozorujem problém s POI keď je zapnuté otáčanie mapy podľa kompasu. Po kliknutí na POI sa neotvorí menu. Môžem klikať kde chcem po celej obrazovke, menu sa proste neotvorí. Keď vypnem otáčanie mapy, všetko zrazu funguje ako má. Tento problém nenastáva vždy, ale zatiaľ som neprišiel na to ako problém vyvolať. Keď to chcem navodiť tak všetko funguje správne. Stáva sa mi to dosť často v teréne po dlhšom používaní Locusu. Asi to nejak súvisí s nahrávaním tracku, ale neviem to potvrdiť.
#11
v KML súbore som skúšal pridať ikonu napríklad takto, ale nefunguje.
...
<Style>
<IconStyle>
<Icon>
<href>icon.png</href>
</Icon>
</IconStyle>
</Style>
...
Skúšal som aj celú cestu /sdcard/Locus/icons/icon.png. Taktiež nič. Neviem v akom tvare mám zadať URL na lokálne uloženú ikonu.

Čo sa týka GPX, tak podľa špecifikácie je možné rozšírenie o vlastný element //http://www.topografix.com/GPX/1/1/#type_extensionsType. V tomto prípade by to mohol byť napríklad <icon>icon.png</icon>, alebo niečo na spôsob ako má groundspeak <locus:icon>icon.png</locus:icon>. Čo sa týka kompatibility s GPX štandardom tak pri importe je to vlastne nepodstatné. Ak tam ten element nie je tak sa použije default ikona, ak tam je použije sa ikona z elementu.
#12
KML formát by sa dal tiež použiť, len mi nie je jasné ako tam zadám cestu k ikone. Čo som našiel príklady na kml, všade je ikona definovaná ako <href> odkaz na URL. Ja by som potreboval odkaz na súbor v adresári ICONS, prípadne na ikonu zabalenú v nejakom ZIP súbore v adresári ICONS.
#13
Zdravím,
ako môžem v súbore GPX definovať pre POI alebo waypoint ikonu, ktorá by bola uložená v adresári icons? Ikona sa dá zmeniť v locuse, ale potreboval by som, aby sa POI naimportovali s príslušnými ikonami.

Ďakujem.
#14
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / slovenský preklad
March 09, 2011, 18:06:27
Pár postrehov k slovenskému prekladu verzia 0.9.27:

- Okno Informácia - "Aplikácia bude ukončená" - v tlačítku je text "Nedostatok voľného mies..."
- Okno Otázka - "Naozaj UKONČIŤ program?" - v ľavom tlačítku je text "Nedostatok voľné..."
- Okno Export - V ľavom tlačítku je text "Nedostatok voľné..."
- V obrazovke O aplikácii je zmrvená diakritika - asi zlý encoding.
- Nastavenia/Hlavné/Skrývanie menu (použi dvoj-klik pre  - je rozdelené na dva riadky a druhý riadok nie je celý viditeľný.
#15
Otestoval som verziu 9.26.5 a tu je par postrehov:

- pri prepnutí na offline mapu, ktorá neobsahuje zvolený zoom napíše do každej dlaždice "spojenie zlyhalo"
- nefunguje sychnronizácia medzi online a offline mapou, ako keby si pamätal jeden zoom pre online a jeden pre offline mapu.