Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Čelda

#1
Quote from: Menion on January 20, 2021, 13:39:14
Understand. I'm trying it and online & vector maps, both works correctly for me.
The problem may be connected with the setting of "Maps - Advanced features - Magnify all maps". In my case the function is on and set to 300%. If I switch the function off, the problem does not occur.
#2
Quote
@Čelda
What exactly is "lock a map layer"?
Just pressing the rightmost key (12)
https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=manual:user_guide:maps_mainscr_ctrl

Quote
@Čelda
Also please check if this happens with vector maps as well.
Yes, vectors as well.
#3
If I lock a map layer and zoom it by pressing +, map gets zoomed 2x after the first  press (OK),  zoomed 4x after the second press (OK) but after any further press it is blank  :(. I am sure it didn't use to behave like this.
#4
In the meantime I've found out more exactly when the problem occurs:
The wrong alert comes when I guide to a wpt (a geocache), reach it and start a new guidance to another wpt without stopping the old one first. When I stop the old one first and then start the new guidance, everything works OK.
However, in the new Locus version this might have been corrected, I will give another report if not.
#5
Používám Locus už řadu let. Ale teď nedávno jsem chtěl jednu věc a zjistil jsem, že překvapivě nevím, jak na to: Jak zjistit azimut mezi dvěma zadanými wpt v mapě, pokud se v ani jednom z nich zrovna nenacházím ?
První mě napadl Plánovač tras. Tam můžu vést svoji novou trasu přesně mezi těmito dvěma body, ukáže mi to jejich vzdálenost, ale jak zjistím úhel ?
Díky za nakopnutí.
#6
As a geocacher I've been using guidance and notification of points for ages (and it's been working like a charm.). I use a single alert with 3 beeps and alert distance of 50m. However, today I spotted a weird behaviour: Sometimes (but not always) when I started a new guidance to a distant geocache wpt, the alert with beeps came immediatelly even though the distance of the wpt was much bigger than 50m ! Later, when I really reached the distance of 50m no other alert was activated. Locus 3.47.2
#7
Když se u keší zadává nový podřízený wpt přes "Přidat waypoint", šlo původně v části "POLOHA" buď zeditovat navržené souřadnice in-place nebo zvolit další způsoby zadání přes symboly "mřížky" nebo "kolečka s tečkou" vpravo. V mezidobí to ve verzích 2x nešlo (nejprve kvůli chybě červeného podtržení, v další verzi to bylo v jiném formátu) a teď už to zase jde stejně jako kdysi.
Když takový wpt uložím a následně ho chci editovat, vypadají možnosti zase jinak a tady jsem měl pocit, že to bylo nějak jinak, ale možná se pletu.
Nicméně, tak jak to je, to podle mě vyhovuje.  :P Díky.
#8
Tak je to zase trošku jiné  ??? , ale vypadá to už dobře. Díky.
#9
Tak přišla verze 3.41.0 a s ní slíbená oprava.  :)
Opraveno to sice je, ale nějak podivně.  ???
Už to sice falešně nekřičí, ale "in place" zadávání používá natvrdo formát "ve stupních jako desetinné číslo", bez ohledu na to, co mám nastaveno v Nastavení - Jazyk a jednotky - Souřadnice - Formát zem. délky/šířky (tam mám nastaven "geocachingový" formát se stupni a minutami jako desetinným číslem).  :(
#10
Pokud neprovádím editaci "in place" ale přes ikonku vpravo, tak to sice zčervená, ale zadat to jde, takže se s tím takhle dá po přechodnou dobu žít. Díky.
#11
Ahoj !
Včera jsem si všiml (verze Locusu 3.40.2), že při manipulaci s pomocnými wpt u keší se objevila nějaká podivně fungující novinka  :( Jakmile přidávám pomocný wpt u keše a začnu editovat "in place" jeho souřadnice, po jakékoliv změně se vpravo objeví červený vykřičníček a dole začne prudit text >Nesprávná položka "Zem. šířka"< , i když tam fakticky žádný problém se souřadnicemi zjevně není. Souřadnice pak někdy vůbec nejdou zadat.
Pro geocaching velmi otravné !  :-[
#12
Tak jsem rád, že to k něčemu bylo.
#13
Jsem na dovolené na Slovensku (kde kešuju a řízeně bloudím s Locusem ...) s pomalejším připojením, takže odeslat skoro 1,5 GB dat nebylo úplně jednoduché, ale starý mazák si poradí  8) - mělo by to tam být nahrané. Tak snad ti to bude nefungovat stejně jako mně.  ;)
P.S. U Mapy2 je ten JM kraj v části E2 (spíš východ - viz klad listů), po smazání části C2 to teprve začne východně od Brna fungovat.
#14
Moje sada map je celkem velká,  a tak jsem zkoušel z ní vybrat jen podmnožinu, na které  bych problém demonstroval. Ale ouha, problém se nechtěl ukázat! Ale nakonec se přece podařilo! Zkusím nejprve popsat slovně,  kdy problém nastává. Podmnožinu map zkusím poslat až kdyby to nestačilo.
Mám dvě offline rastrové mapy ve formátu sqlite. Pro jednoduchost mám v obou mapách jen jeden zoom 16.
Mapa1 je ve složce Locus/maps/Mapa 1 a má jediný soubor m1a.sqlite. Pokrývá na zoomu 16 Brno.
Mapa2 je ve složce Locus/maps/Mapa 2 a pokrývá na zoomu 16 celou ČR.  Je proto rozdělená do cca deseti souboru m2a.sqlite, m2b.sqlite, m2c.sqlite atd. Oblast JM kraje (tedy celou oblast mapy 1 a ještě navíc okolí) pokrývaji dlaždice v m2a.
A teď konečně popis problému.  Pokud Locusu vyberu mapu 1, funguje mi OK v celém Brně. Pokud v Locusu vyberu mapu 2, funguje mi OK v celé ČR. Pokud ale vyberu mapu 1 a vyjedu z Brna (a zustanu v JM kraji), mapa 2 se mi neukáže! Problém se ale projeví jen tehdy, sestává-li mapa 2 z více souborů sqlite. Pokud mapě 2 nechám jen soubor m2a.sqlite, problém se neprojeví - po vyjetí z Brna při navolené mapě 1 ukazuje v JM kraji mapu 2 OK.
#15
Quote from: terzdek on June 28, 2019, 16:30:43
Tohle by bylo naprosto skvělý. Nicméně si vůbec nedokážu představit, jak by se to dalo nastavovat, aby to pak samostatně fungovalo, ale byla by to paráda.
No možná by se dalo definovat nějaké tlačítko, které při nedostupnosti aktuálního zoomu ve vybrané mapě po stiscích postupně přehazuje zobrazení všech ostatních dostupných map. No a k tomu by si Locus pamatoval poslední zvolené nastavení, takže po odzoomování jinam a pak zazoomování zpět do stejného zoomu by příště jako první hodil tu alternativní mapu, která byla navolena posledně.

Quote from: menion on June 24, 2019, 15:18:05
No jo, jsou tam i vektorovky, to mi prošlo omylem, díky, opravím :).
Dneska se mi Locus aktualizoval na 3.38.7,  vektorovky jako alternativa nedostupného zoomu rastrové mapy zmizely, nicméně stále mi to nechce dávat jinou rastrovou mapu z jiné složky (jako to dělávalo dřív), ale furt to radši zoomuje do absurdních rozměrů ten poslední dostupný zoom vybrané mapy.