Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Hamaci

#2
I know link to maps in old format.
//http://download.mapsforge.org/maps/0.2.4-archive/

But I want create my own maps in mapsforge 0.2.4 format.
#3
Do you have mapsforge 0.2.4 anyone?
I need it to creating maps for WHEREYOUGO.
Thanks.
#4
Rád bych z telefonu odstranil aplikaci App Center, ale tím asi přijdu o možnost aktualizovat Locus.
Předpokládám, že Locus koupený přes AndroidPIT nepůjde aktualizovat pomocí Google Play.
Je to tak?
#5
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Turistické mapy
February 24, 2012, 13:41:08
Děkuji za rychlou odpověď a ujištění, že SHOCast mapy by měly fungovat.
Budu tedy chybu hledat u sebe.
Je to ale divné, jiné mapy mi fungují. V adresáři Locus/maps mám 3 soubory typu sqlitedb a v Locusu jsou vidět jen dva. V druhém přístroji ta mapa funguje bez problémů.
#6
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Re: Turistické mapy
February 23, 2012, 22:13:52
Do aktuální verze 1.16.3 mi nejdou přidat (pomocí MOBACu vyrobené) SHOCAST cyklomapy.
Přitom na jiném přístroji jsem tytéž mapy použil (v prosinci) a stále fungují.
Prosím autora o vyjádření, zda je v aktuální verzi nějaké "kurvítko", které tyto mapy znepřístupní.
Jsem si vědom toho, že offline použití SHOCAST map není zcela košer, ale rád bych věděl, zda můj problém je chyba nebo vlastnost SW.
Mimochodem, mám zaplaceno za Locus Pro  :)
Děkuji