Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - MiMiNo

#1
To, že v novej verzii to už bude opravené, som očakával :D , ale že tam nájdem aj adresár so všetkými fotkami z GPX, to som veru nečakal  :shock:
Takže sa potvrdzuje, že Locus je jeden z najlepších programov, čo sa týka nielen funkcií, ale aj podpory vývojárom (vďaka menion!) a komunity.

Otestoval som vyexportované GPX v JOSM, ale moc sa mu nepáčilo, lebo nie je uzavretý XML element <link>.
Aktuálne Locus zapisuje:
<link href="./testexportpoinew-photo/Bodzaujmu_1318766702038.jpg">

a má byť s lomítkom na konci:
<link href="./testexportpoinew-photo/Bodzaujmu_1318766702038.jpg" />

Toto je minoritný bug, GPX dokážem ľahko opraviť "sed"-om v Linuxe, nikto iný to zatiaľ nepoužíva (keďže som ten bug našiel až ja  ;) ), takže stačí, keď to bude opravené v niektorom z nasledujúcih vydaní (len aby sa naň nezabudlo).

Ešte raz vďaka, zajtra môžem ísť mapovať  :D
#2
Info poslané na mail, ak by niekoho zaujímala konkrétna implementácia:

GPX 1.0 (ktorú aktuálne použiva Locus):
Link: http://www.topografix.com/gpx_manual.asp
Príklad (zo skonvertovaného GPX cez program GPSBabel):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx
  version="1.0"
  creator="GPSBabel - http://www.gpsbabel.org"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd ">
<time>2011-02-15T14:59:11Z</time>
<bounds minlat="49.195658630" minlon="18.730158840" maxlat="49.227649730" maxlon="18.737943400"/>
<wpt lat="49.198478340" lon="18.736300280">
  <ele>412.500000</ele>
  <time>2011-02-02T06:23:01Z</time>
  <name>Snímka</name>
  <cmt>Snímka</cmt>
  <desc>Snímka</desc>
  <url>2011-02-02_07-23-01.jpg</url>
  <urlname>2011-02-02_07-23-01.jpg</urlname>
  <sat>6</sat>
</wpt>
...

GPX 1.1
Link: http://www.topografix.com/gpx.asp
Príklad (GPX z programu OSMTracker for Android):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="osmtracker-android" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd ">
...
    <wpt lat="49.14858025" lon="18.7496091">
        <ele>476.20001220703125</ele>
        <time>2011-09-18T07:46:57Z</time>
        <name><![CDATA[Snímka]]></name>
        <link href="2011-09-18_09-46-57.jpg">
            <text>2011-09-18_09-46-57.jpg</text>
        </link>
        <sat>5</sat>
    </wpt>
#3
Ahoj,
Locus Pro používam len pár dní, takže môj problém bude pravdepodobne asi v užívateľovi a nie v programe, keďže je nepravdepodobné, že by takú chybu zatiaľ nikto nenašiel :)

Verzia Locus-u: 1.13.6 z 24.10.2011
Popis:
1) v "Správca údajov -> Body záujmu" mám zobrazené dva POI, každý má priradenú fotografiu (vidím malý náhľad a dá sa zobraziť aj veľká fotografia => Locus o fotkách vie).
2) v "Správca údajov -> Export údajov -> Body záujmu" vyplním:
    - Názov exportu: testExportPOI
    - Typ exportu: GPX
    a potvrdím "Export".

Dostanem oznam, že boli vyexportované 2 body a 0 stôp, čo súhlasí.
Problém je, že vo vyexportovanom GPX súbore (viď príloha) nie je žiadny odkaz na JPG súbor :(

Poznámka: Locus používam na mapovanie pre OSM.org/freemap.sk, takže s vypĺňaním údajov pre POI sa neobťažujem, kliknem na "Ignorovať" a Locus si POI pridá (fotka sa uloží do data/photo_poi/Bodzaujmu_1318766702038.jpg)... možno to spolu súvisí, možno nie.

S pozdravom
MiMiNo