Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - dejwy

#1
Ahoj,
rád bych tímto požádal o rozšíření sady ikon pro Geocaching o Lab cache.
Dle https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=manual:advanced:customization:icons taková možnost nyní neexistuje, takže pro typ "Lab cache" se objeví sambol tradiční keše (asi je ikona tradičky failover pro neznámý typ)
Moc děkuji.
#2
Dobrý den,
po aktualizaci na 3.37 mi nejde z locusu zalogovat online ani nahrát draft.
Oboje vypíše hlášení "Není dostupná žádná aplikace" a nekonečné hlášení Načítám.
Pokud zaloguje offline, tak se log uloží, ale při pokusu ho pak odeslat online či jako draft to dopadne opět stejně se stejnou hláškou.

Aby toho nebylo málo, tak mi při zobrazení detailu keše a následné volbě zobrazit na webu (webová stránka) locus (či Android?) nabídne seznam aplikací ale z nabídky aplikací zmizel browser (Opera). Najednou tam není. Netuším, jak jej tam dostat zpět.

(Nokia 6.1, Android 9.0 + update 2/2019)