Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Docent

Pages: [1]
1
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Osa X na grafu
« on: February 04, 2013, 08:53:43 »
Když si naplánuji trasu na mapy.cz a exportuji do KML, jsou v ní názvy bodů na trase. Když tuto trasu importuji do Locusu a zobrazím si graf výšky, jsou názvy bodů a popis osy X (vzdálenost) na jedné řádce, tj. překrývají se a je to nečitelné.

2
[CZ&SK] - diskuze o Locusu / Chyba při načítání OSM
« on: October 05, 2011, 09:18:05 »
Při načítání OSM ve větším zvětšení se objeví chybová hláška "Acces blocked. We suspect this client is downloading maps in an unauthorized manner....". Dřív to nedělalo.

Pages: [1]