Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - BranoL

#1
Našiel som jednu chybičku. V grafe stopy keď mám zobrazenú na osy Y rýchlosť a zazoomujem graf tak sa v ňom nedá posúvať v čase, alebo vzdialenosti  do strán, možno tu súvisy s tým, že na osi X sa mi nezobrazuje časová stupnica, alebo stupnica vzdialenosti. V prípade, keď  je na osy Y nastavená nadmorká výška je to OK. Ďalšia taká kozmetická chyba - popis osy Y "Rýchlosť(km/h)" je na pravej strane grafu a prekrýva sa z stupnicou osy Y

Ďakujem