Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - zed

Pages: [1]
1
Troubles & Questions / Záznam trasy
« on: February 02, 2011, 10:52:44 »
V Locusu  před časem přibyla možnost záznamu trasy, což je super .
Jde nějak /nebo šlo by v dalších verzích /  aby tento záznam  obsahoval i nějaké  údaje o čase /a třeba i nadmořské výšce / apod?
Když tento záznam vyexportuju a načtu třeba v Google mapách  tak se  mi  zobrazí kudy jsem šel/jel ,   exporty z jiných programů /na Pocket PC/
mi tam i vypsaly  čas začátku, konce trasy, délku  apod.

Pages: [1]