Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Marie Zemanova

#1
Lze momentálně nějak importovat NOGO body z GPX? A v případě potřeby je také hromadně smazat, resp. celou databázi přepsat? Případně, neuvažuje se o tom?

Primárně mi jde o cyklonavigaci, tahám si aktuální z OSM (vehicle:conditional). Vytvoření GPX už mi běhá automaticky. Zobrazení není problém, ale na NOGO musím konvertovat každý z nich ručně.

Starý způsob přes BROUTER server jsem opustila, a nerada bych se k tomu vracela, pokud to vůbec ještě funguje.

Jako ukázka v příloze dnešní uzavírky celá ČR.