Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - wenca66

#1
Zdravím,
PROBLÉM: Po jednom z posledních update se mi přestala načítat při spuštění VEKTOROVÁ mapa. Nelze ji načíst ani manuálně přes menu. Objeví se chybová hláška: "Proces neúspěšný". Ani Online mapy se po výběru nezobrazí (zde bez chybové hlášky). Místo vybrané mapy je zobrazena jen prázdná bílá plocha.

ZJIŠTĚNÍ: Uvedený problém nastane při změně nastavení "Zámku orientace Obrazovky" (Obrazovka s mapou + Natočení na šířku). Když toto nastavím aplikace se do restartu chová normálně (vše funguje) po ukončení aplikace a jejím znovuspuštění se projeví zmíněný problém. Když nastavení vrátím na "Systémové nastavení" a restartuji aplikace opět vše funguje jak má ;-)

Nejsem si jist po jakém update to nastalo - teď byly myslím 2 v rychlém sledu a já aplikaci nepoužívám denně.

Android 4.0.4 (Lenovo A660),bez magnetického kompasu
#2
Update na tuto verzi u mne (zřejmě) způsobil:

  • Nefunkčnost "Rotace mapy" a "Zobrazit pohled".
  • možná je problém i v synchronizaci senzor-orientace mapy (to si nejsem jist)
Pozn.: IGO s orientací-rotací mapy problém nevykazuje. A ani předchozí verze Locus PRO tento problém nevykazovali. (Myšleno na mém mém jednom, konkrétním zařízení)
Usuzuji tedy, že se zřejmě jedná o problém této verze.
Zařízení: Lenovo A660, Android 4.0.4 (sestavení A660-V4-Mironet)
Jinak chci poděkovat za skvělou aplikaci všem, kdož se na Locus podílejí. Smekám.