Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - PeGe

#1
Prosím o radu: po aktualizaci na verzi 3.1.3 (L-free) nestartuje. Po úvodní hlášce o aktualizaci  se zasekne na obrazovce "Souborový systém" s nápisem Nahrávám ... Ď. PeGe